Herinnering VWM-RMBLF Studiedag Middeleeuwse Sensorialiteit (FUSL, 19/05)

Graag herinneren wij de leden aan de gezamenlijke studiedag van de VWM en het RMBLF rond middeleeuwse sensorialiteit. Deze gaat nu maandag 19 mei door in Brussel (Université Saint Louis). Acht mediëvisten uit binnen- en buitenland zullen spreken over recente onderzoekspistes en -resultaten m.b.t. zintuigen en zintuiglijke waarneming in de Middeleeuwen. Iedereen is welkom mits voorafgaande registratie. Dit kan via info.rmblf@gmail.com en het secretariaat van de VWM (Stefan.Meysman@UGent.be of mike.kestemont@uantwerpen.be). Het volledige dagprogramma is te vinden in de bijlagen van de eerste aankondiging.

Call for papers Historical Network Research Conference (15-19/09, Gent)

De organisatoren van de interdisciplinaire Historical Network Research Conference 2014 zijn op zoek naar lezingen over de integratie van sociale netwerk analyse in wetenschappelijk historisch onderzoek. Zij hopen ook papers uit de middeleeuwse studies aan te trekken. De conferentie gaat door van 15 tot 19 september aan de Universiteit Gent en in het STAM. Meer informatie vindt u in de call for papers en op de website van de conferentie. http://historicalnetworkresearch.org/?page_id=719.

Call for papers negende Landschapscontactdag (3/10/2014)

Op 3 oktober 2014 vindt de negende editie van de jaarlijkse Landschapscontactdag plaats met als thema ‘De constructie van de wildernis’. Dit jaar ligt de focus op de dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde. De organisatie is op zoek naar vijf lezingen rond de problematiek van historisch landgebruik in zogenaamde natuurlandschappen met specifieke aandacht voor de relatie tussen landschap, landschapsbeheer en natuurbeheer in hedendaagse ‘wildernissen’. Kandidaten dienen vóór 2 juni een samenvatting (250-400 woorden) te mailen naar inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be. Suggesties voor wetenschappelijke excursies (regio Hasselt) en posterpresentaties zijn ook welkom. Meer info vindt u in de call for papers of op de website. https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/negende-landschapscontactdag-call-for-papers/.

Conferentie “Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-western Europe” (Gent & Brussel, 22-24/05)

Het volledige programma is nu beschikbaar voor de internationale conferentie getiteld Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-western Europe. De eerste twee dagen (22-23/05) gaan door in Gent (Het Pand) en de laatste dag (24/05) in Brussel (KVAB). Centraal staat de verfijning van de theoretische kaders en methodologieën voor het onderzoek naar urbanisatie en sociale verandering in de hoge middeleeuwen. De conferentie bestaat uit 6 sessies waarin internationale experts aandacht zullen schenken aan stedelijke ruimte, sociale verhoudingen en identiteiten, gewoonten, conflicten en urbane moraliteit en geloofsbeleving. Het gedetailleerde programma en alle praktische informatie vindt u op de flyer en op de website van het congres. https://ugent.be/perception-performance.
Registratie kan vóór 15 mei via: Marjolein.Stern@Ugent.be.

Sessies “Sacred or Secular? Re-evaluating the Boundaries between the Religious and the Secular in Late Medieval Civic Society” (IMC, Leeds, 10/07)

Tijdens het International Medieval Congress in Leeds organiseert organiseert Suzan Folkerts (NWO Veni-project From monastery to market place. Towards a new history of the New Testament: Translations and urban religious culture in the Low Countries (c 1450-1540), RUG) in samenwerking met het COST-project New Communities of Interpretation: Religion in Europe, c 1300-1550 op 10 juli 2014 twee sessies onder de titel Sacred or Secular? Re-evaluating the Boundaries between the Religious and the Secular in Late Medieval Civic Society. Tijdens deze sessies (1529 en 1530 in het algemene programma), zullen internationale specialisten verschillende facetten belichten van de laat-middeleeuwse stedelijke religieuze cultuur in de Lage Landen. De nadruk ligt op interacties tussen profane en religieuze milieus. Het volledige programma en aanvullende informatie vindt u in bijgaande flyer.

Herinnering lidgeld werkingsjaar 2013-2014

Bij deze doet de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek een warme oproep aan de leden die hun lidgeld voor dit jaar nog niet hebben betaald om dit alsnog te doen. De werking van de VWM is in grote mate afhankelijk van deze inkomst. De jaarlijkse bijdrage bedraagt nog steeds slechts 15 euro en kan worden gestort op het rekeningnummer 290-0502089-38, op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (vanuit het buitenland via IBAN: BE24 2900 5020 8938, BIC: GEBABEBB), met vermelding “Lidgeld 2013-2014 + NAAM”. Op onze site http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.org kan u ook de handige “PayPal”-knop gebruiken om de overschrijving uit te voeren. Met eventuele vragen kan u terecht bij het secretariaat, Mike Kestemont en Stefan Meysman. Wij danken onze leden om ook mee te willen werken aan de uitbreiding van de VWM via de eigen netwerken.

“Zintuigen op scherp”: VWM-RMBLF Studiedag Middeleeuwse Sensorialiteit (FUSL, 19/05)

Op 19 mei 2014 organiseren de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en het Réseau des médiévistes belges de Lange française een gezamelijke studiedag getiteld “Zintuigen Op Scherp: Middeleeuwse Sensorialiteit Interdisciplinair Benaderd“. Acht mediëvisten uit binnen- en buitenland presenteren op deze dag recente onderzoekspistes en -resultaten m.b.t. zintuigen en zintuiglijke waarneming in de Middeleeuwen. De studiedag gaat door in de Université Saint Louis (Brussel). Meer informatie vindt u op de poster en in het dagprogramma. Iedereen is welkom mits voorafgaande registratie. Dit kan via info.rmblf@gmail.com en het secretariaat van de VWM (Stefan.Meysman@UGent.be of mike.kestemont@uantwerpen.be).

Call for papers: Workshop “Les institutions de mobilisation populaire”/ “Institutions of Popular Mobilisation” (Gent, 5/12)

De coördinatoren van het interuniversitaire project Politisations ordinaires / Common Politisations lanceren een call for papers voor hun workshop getiteld Les institutions de mobilisation populaire/ Institutions of Popular Mobilisation die doorgaat op 5 december 2014 in Gent. De interdisciplinaire workshop focust op hoe verschillende stedelijke instituties functioneerden en hoe die het gewone volk voorzagen van de politieke cultuur noodzakelijk voor de ontwikkeling en organisatie van een kritisch publiek discours en populaire mobilisatie. Keynotes worden verzorgd door Marc Boone (Gent) en Marcel van der Linden (Amsterdam). Applicanten moeten vóór 15 mei een korte abstract (max. 250 woorden) en een kort CV (max. 150 woorden) mailen naar Jan Dumolyn (Jan.Dumolyn@UGent.be) en Claire Judde de Lariviere (judde@univ-tlse2.fr). Meer informatie vindt u hier.

Internationale conferentie numismatiek “Urban vs. Rural Contexts” (16 mei, KBR)

Op vrijdag 16 mei 2014 organiseert het Penningkabinet, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België, de vierde editie van haar driejaarlijkse numismatische conferentie. Dit jaar is de titel “Urban versus rural contexts: differences of monatization from ancient Greece to the early Middle Ages (coin finds, taxes and trade)“. Acht sprekers zullen hun onderzoek presenteren over het gebruik van geld en de monetarisatiegraad op het platteland. In bijlage vindt u het programma van de dag. Praktische informatie vindt u in bijgaand bericht. Meer informatie en inschrijving via Céline Ben Amar (celine.benamar@kbr.be).