Categoriearchief: Conferenties, congressen en workshops

CfP “Objets politiques quotidiens du Moyen Âge à nos jours” (Lille, 14-16 november 2018)

Van 14 tot 16 november 2018 wordt aan het Institut de Recherches Historiques du Septentrion (CNRS / Université de Lille) het internationale congres “Objets politiques quotidiens du Moyen Âge à nos jours” georganiseerd. Er is nu een call gelanceerd voor presentaties:  meer details zijn te vinden in het Call for Papers Flyer.

Voorstellen (maximum een half pagina, in het Frans of in het Engels), kunnen tot 30 Maart 2018 bezorgd worden aan cfletcher.cnrs@gmail.com.

Dag van de medioneerlandistiek, 1 juni 2018 (Universiteit Leiden)

Na Antwerpen, Utrecht en Gent heeft de werkgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden de eer om de vierde Dag van de Medioneerlandistiek te organiseren die zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni 2018. Verdere details over het programma volgen gauw, maar hieronder presenteren we al graag het bredere thema waarrond we de dag willen opbouwen en hopen daar alvast jullie interesse mee te wekken.

– Yves van Damme & Anna Dlabačová

Bold and boundless. De onbegrensde mogelijkheden van de medioneerlandistiek

De medioneerlandistiek kan niet zonder internationaal perspectief: dit biedt zowel uitdagingen als onbegrensde mogelijkheden. Het materiaal dat wij bestuderen kwam niet alleen tot stand als deel van een groter – Europees – cultuurgebied, maar ligt tegenwoordig ook over de hele wereld verspreid in bibliotheken en musea. Alleen al dit gegeven dwingt onderzoekers er toe internationaal te opereren en samenwerking te zoeken. Sinds de bundel onder redactie van Erik Kooper, Medieval Dutch literature in its European context (1994), is er niet meer een soortgelijke publicatie verschenen die de medioneerlandistiek als eenheid internationaal voor het voetlicht brengt. Dit terwijl ons vakgebied in toenemende mate internationaliseert (vaak wel in de ‘eigen niche’), mede door het belang van internationale samenwerking bij nationale en internationale onderzoeksfinanciering. Bovendien worden binnen het vakgebied in toenemende mate andere grenzen verlegt: denk aan de toenemende interdisciplinariteit en de toepassing en integratie van digitale technieken. Wij willen deze dag in de eerste plaats gebruiken om de rijkdom, vernieuwing en internationale relevantie van ons vakgebied te laten zien. Een tweede doel is een verkenning van de mogelijkheden om ons vakgebied nog beter bij een internationaal publiek zichtbaar te maken (bijvoorbeeld door middel van een Companion to Middle Dutch Literature).

Contact: Yves van Damme.

‘Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries’, 9-10 February 2018 (Ghent)

On 9 and 10 February 2018, a conference will be held in Ghent that aims to bring together a number of telling examples that advocate a transnational perspective for the construction and writing of the literary history (histories?) of the Low Countries in the period 1200-1800. Papers will address case studies (authors, texts, translations, mechanisms of textual production, motifs, tropes, genres) that on account of their ‘transnational’ character have fallen outside the scope of the current attempts of literary historiography. Other papers will focus on the literary infrastructure that enabled the cross-border reception of literary texts (like the repertoire of travelling theatre companies), or on case studies that are discussed in extant histories but whose impact and importance could be brought out differently (more interestingly, hopefully) in a transnational framework.

The conference will be held at the Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18, Ghent, Belgium. The KANTL is located in close proximity to the medieval city center.

More information on the conference (along with a registration form) can be found on the website.

Studiedag “Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale”

Op 24 november 2017 zal in Aix-en-Provence (Maison Mediterraneenne des Sciences de l’Homme, salle 1) de studiedag ‘Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale’ doorgaan. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Caroline Testaniere (testaniere@mmsh.univ-aix.fr)

Symposium “Van Scriptorium naar Charterbank”

Op donderdag 14 december organiseert Regionaal Archief Tilburg de symposium “Van Scriptorium naar Charterbank” in samenwerking met Huygens ING, Stichting Brabantse Bronnen, BHIC, Universiteit Gent en Universiteit Utrecht. Tijdens het symposium wordt ook de nieuwe Charterbank Regionaal Archief Tilburg gepresenteerd. Deelname is gratis (voor lunch wordt gezorgd). Je kunt je aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl

In bijlage de aankondiging met meer informatie.

Workshop Toponymie en sociale topografie van de pre-industriele steden in Vlaanderen en Brabant (23 nov., KANTL)

De UGent, de Henri Pirenne Institute for Medieval Studies, de Vrije universiteit Brussels en de  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde organiseren samen op 23 november 2017 de workshop “Toponymie en sociale topografie van de pre-industriele steden in Vlaanderen en Brabant”. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Mathijs.Speecke@UGent.be.

CfP “Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity” Rome, May 24–26 2018

Van 24 tot 26 mei 2018 zal in Rome het internationale congres ‘Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity. The role of the landscape’ doorgaan. Er is nu een call gelanceerd voor presentaties: meer details zijn te vinden in het WalkingWithSaintsConference2018-flyer of op de website https://www.walkingwithsaints2018.com/

Symposium van Contactgroep Signum, 15 december 2017

Op vrijdag 15 december 2017 vindt in Zutphen het jaarlijkse Signum-symposium plaats. Dit jaar staat het in het teken van religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre. Niet alleen komt het functioneren van de seculiere kapittels binnen het hertogdom ter sprake, ook zal aandacht besteed worden aan de devotie van adellijke vrouwen, de geschiedenis van vrouwenconventen in laatmiddeleeuws Zutphen en de rol van kloosters als geldschieters voor landsheer en steden. Op deze manier wil dit symposium een nieuwe impuls geven aan het onderzoek naar de sociaal-economische en institutionele geschiedenis van kerkelijke instellingen in Gelre.

Het programma van het symposium en andere praktische informatie zijn terug te vinden op de website van Signum.

Workshop ‘Transcending boundaries? Solidarity in the pre-industrial period’, 27 oktober

De KU Leuven campus Kulak Kortrijk en de Universiteit Antwerpen organiseren samen op 27 oktober de workshop Transcending boundaries? Solidarity in the pre-industrial period met als keynote speaker prof. dr. Gervase Rosser van de University of Oxford. In deze workshop zullen de huidige grenzen van het onderzoek naar solidariteit en armenzorg opgezocht worden. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Hannelore.Franck@kuleuven.be.

Mediëvistendag, ‘Representations of East and West in the Middle Ages’, 27 oktober 2017, Nijmegen

On 27 October 2017, the Netherlands Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Nijmegen. The organisation is in the hands of the medievalists of Radboud University.

One of the main aims of the annual Medieval Studies Day is the exchange of information about recent developments in the field via presentations of research projects in the field of Medieval Studies (including at least all new projects), and via short presentations by PhD students (including at least all new students). Those PhD students who wish to present their current research are asked to read the announcement via this link and send their proposal by 5 October to Maaike van Berkel (m.vanberkel@let.ru.nl).

Registrations to attend the Medieval Studies Day can be sent to ozsmed@rug.nl, before 17 October 2017, mentioning ‘Medieval Studies Day 2017’.