Categoriearchief: Conferenties, congressen en workshops

CfP “Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity” Rome, May 24–26 2018

Van 24 tot 26 mei 2018 zal in Rome het internationale congres ‘Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity. The role of the landscape’ doorgaan. Er is nu een call gelanceerd voor presentaties: meer details zijn te vinden in het WalkingWithSaintsConference2018-flyer of op de website https://www.walkingwithsaints2018.com/

Symposium van Contactgroep Signum, 15 december 2017

Op vrijdag 15 december 2017 vindt in Zutphen het jaarlijkse Signum-symposium plaats. Dit jaar staat het in het teken van religieuze gemeenschappen in laatmiddeleeuws Gelre. Niet alleen komt het functioneren van de seculiere kapittels binnen het hertogdom ter sprake, ook zal aandacht besteed worden aan de devotie van adellijke vrouwen, de geschiedenis van vrouwenconventen in laatmiddeleeuws Zutphen en de rol van kloosters als geldschieters voor landsheer en steden. Op deze manier wil dit symposium een nieuwe impuls geven aan het onderzoek naar de sociaal-economische en institutionele geschiedenis van kerkelijke instellingen in Gelre.

Het programma van het symposium en andere praktische informatie zijn terug te vinden op de website van Signum.

Workshop ‘Transcending boundaries? Solidarity in the pre-industrial period’, 27 oktober

De KU Leuven campus Kulak Kortrijk en de Universiteit Antwerpen organiseren samen op 27 oktober de workshop Transcending boundaries? Solidarity in the pre-industrial period met als keynote speaker prof. dr. Gervase Rosser van de University of Oxford. In deze workshop zullen de huidige grenzen van het onderzoek naar solidariteit en armenzorg opgezocht worden. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Hannelore.Franck@kuleuven.be.

Mediëvistendag, ‘Representations of East and West in the Middle Ages’, 27 oktober 2017, Nijmegen

On 27 October 2017, the Netherlands Research School for Medieval Studies, together with the Flemish Medievalist Association, will be holding the annual Medieval Studies Day, this time in Nijmegen. The organisation is in the hands of the medievalists of Radboud University.

One of the main aims of the annual Medieval Studies Day is the exchange of information about recent developments in the field via presentations of research projects in the field of Medieval Studies (including at least all new projects), and via short presentations by PhD students (including at least all new students). Those PhD students who wish to present their current research are asked to read the announcement via this link and send their proposal by 5 October to Maaike van Berkel (m.vanberkel@let.ru.nl).

Registrations to attend the Medieval Studies Day can be sent to ozsmed@rug.nl, before 17 October 2017, mentioning ‘Medieval Studies Day 2017’.

Symposium “Vergeten Reformaties, Utrecht, 6-7 oktober 2017

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis organiseert samen met de tentoonstelling Luther in Museum Catharijneconvent, het NWO-onderzoeksproject ‘From monastery to market place’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en Luce (Tilburg School of Catholic Theology) twee congresdagen onder de titel “Vergeten reformaties”. Historici van verschillende universiteiten zullen hun licht laten schijnen op onderbelichte en vergeten aspecten van reformaties in de lange zestiende eeuw.

Op 6 oktober 2017 staat de diversiteit van de Reformatie centraal. Onder de titel “Vergeten reformaties: Lokale ontwikkelingen in de Nederlanden in de lange zestiende eeuw” wordt gekeken naar de ontwikkelingen op met name het platteland. De tweede dag “Vergeten reformaties: Verspreiding van nieuwe overtuigingen” op 7 oktober heeft de kracht van het woord als rode draad.

Meer informatie en het programma kan je vinden in dit document.

Autumn School H. Pirenne Institute “Editing Medieval Texts: Techniques, Opportunities, and Challenges”, 17-20 oktober 2017

Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent stelt graag het programma van de internationale Autumn School 2017 voor, gericht op Masters en PhD studenten. Met deze Autumn School wil het Instituut tegemoet komen aan de opleidingsnoden van jonge onderzoekers en een aanvulling bieden op het huidige curricula, daarom is het centrale thema dit jaar “Edities en editietechnieken: middeleeuwse teksten”. De lessenreeks gaat door van 17 tot 20 oktober 2017 in Gent.

Meer informatie over deze Autumn School kan je vinden in dit document.

 

 

Workshop “Beyond Proto-Industry”, Ieper, 10 september 2017

Op zondag 10 september 2017 wordt te Ieper een internationale workshop georganiseerd met als titel “Beyond Proto-Industry. The Social Organisation of Pre-Industrial Textile Production in Town and Countryside. Case study: the Flemish West-Quarter”. Het is de afsluitende workshop van het FWO-onderzoeksproject “The town in the countryside. Textile production and town-countryside relations in the Flemish Westland (15th-16th centuries)” (Jim Vandermeulen, Peter Stabel en Tim Soens).

De workshop vindt plaats in de Lakenhalle in Ieper. Een aantal lezingen over de textielindustrie in het Vlaamse Westkwartier wordt gevolgd door een discussie met internationale experten over de geschiedenis van de textielindustrie. De workshop eindigt met een excursie naar een aantal pre-industriële textieldorpen rondom Ieper.

Meer informatie kan je vinden in dit document.

 

Workshop “Toponymie en sociale topografie van de pre-industriële steden in Vlaanderen en Brabant”, Gent, 23 november 2017

De onderzoeksalliantie UGent-VUB organiseert, in samenwerking met het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies, op 23 november 2017 in Gent een ééndaagse workshop over (stedelijke) toponymie in functie van of gerelateerd aan stadshistorisch en -archeologisch onderzoek. De bedoeling is dat onderzoekers, zowel historici, taalkundigen als archeologen, vanuit hun eigen onderzoek vragen in verband met plaatsnamen en/of sociale topografie in de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant voorleggen aan een groep van experten, of zelf expertise ter beschikking stellen.

De organisatoren zoeken voor deze studiedag bijdragen in de vorm van casestudies (ca. 20 minuten) waarbij telkens specifieke toponymische en/of sociaal-topografische problemen worden voorgesteld en vervolgens ter discussie voorgelegd aan een groep van experten. De focus ligt op de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant, al worden bijdragen uit omliggende regio’s niet a priori geweigerd.

Meer informatie over deze workshop kan je vinden in dit document.

Workshop PhD students “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries), Luik, 31-31 januari 2018

De onderzoekseenheid “Transitions. Middle Ages and First Modernity” van de Université de Liège, de onderzoeksgroep “TRAME (Texts, Representations, Archaeology and Memory from Antiquity to the Renaissance) van de Université de Picardie Jules Verne en het Centre for Advanced Studies in the Renaissance van de Université François Rabelais in Tours organiseren een reeks van workshops waarin doctoraatsstudenten en jonge onderzoekers in discussie treden met meer ervaren collega’s. Een eerste van deze workshops zal plaatsvinden op 30-31 januari 2018 in Luik rond het thema “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries). De organisatoren zijn op zoek naar papers vanuit verschillende disciplines, waarin onderzoekers vanuit hun eigen specialisme reflecteren over het concept transitie.

Meer informatie kan je in dit document vinden.

Workshop “Rethinking Reform 900-1150: The Narratives of Reform”, Leuven, 14-15 september 2017

On Thursday 14 September and Friday 15 September 2017, Prof. Brigitte Meijns (KU Leuven, Department of History, Research Unit Middle Ages) will host the second workshop exploring Narratives of Reform within the framework of the Leverhulme Trust International Network Rethinking Reform 900-1150: Conceptualising Change in Medieval Religious Institutions. This project is coordinated by the University of Leeds, UK with partners from 6 universities from across Northern Europe. Central to the project is the consideration of the question: How should we conceptualise the programma of institutional changes which swept the Western Church 900-1150?

For more information about the program, see attached Flyer or contact rigitte.Meijns@arts.kuleuven.be.

For more information about the project, please visit the website: http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125213/research/3008/rethinking_reform_900-1150