Categorie archief: Conferenties, congressen en workshops

Workshop “Beyond Proto-Industry”, Ieper, 10 september 2017

Op zondag 10 september 2017 wordt te Ieper een internationale workshop georganiseerd met als titel “Beyond Proto-Industry. The Social Organisation of Pre-Industrial Textile Production in Town and Countryside. Case study: the Flemish West-Quarter”. Het is de afsluitende workshop van het FWO-onderzoeksproject “The town in the countryside. Textile production and town-countryside relations in the Flemish Westland (15th-16th centuries)” (Jim Vandermeulen, Peter Stabel en Tim Soens).

De workshop vindt plaats in de Lakenhalle in Ieper. Een aantal lezingen over de textielindustrie in het Vlaamse Westkwartier wordt gevolgd door een discussie met internationale experten over de geschiedenis van de textielindustrie. De workshop eindigt met een excursie naar een aantal pre-industriële textieldorpen rondom Ieper.

Meer informatie kan je vinden in dit document.

 

Workshop “Toponymie en sociale topografie van de pre-industriële steden in Vlaanderen en Brabant”, Gent, 23 november 2017

De onderzoeksalliantie UGent-VUB organiseert, in samenwerking met het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies, op 23 november 2017 in Gent een ééndaagse workshop over (stedelijke) toponymie in functie van of gerelateerd aan stadshistorisch en -archeologisch onderzoek. De bedoeling is dat onderzoekers, zowel historici, taalkundigen als archeologen, vanuit hun eigen onderzoek vragen in verband met plaatsnamen en/of sociale topografie in de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant voorleggen aan een groep van experten, of zelf expertise ter beschikking stellen.

De organisatoren zoeken voor deze studiedag bijdragen in de vorm van casestudies (ca. 20 minuten) waarbij telkens specifieke toponymische en/of sociaal-topografische problemen worden voorgesteld en vervolgens ter discussie voorgelegd aan een groep van experten. De focus ligt op de steden van middeleeuws en vroegmodern Vlaanderen en Brabant, al worden bijdragen uit omliggende regio’s niet a priori geweigerd.

Meer informatie over deze workshop kan je vinden in dit document.

Workshop PhD students “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries), Luik, 31-31 januari 2018

De onderzoekseenheid “Transitions. Middle Ages and First Modernity” van de Université de Liège, de onderzoeksgroep “TRAME (Texts, Representations, Archaeology and Memory from Antiquity to the Renaissance) van de Université de Picardie Jules Verne en het Centre for Advanced Studies in the Renaissance van de Université François Rabelais in Tours organiseren een reeks van workshops waarin doctoraatsstudenten en jonge onderzoekers in discussie treden met meer ervaren collega’s. Een eerste van deze workshops zal plaatsvinden op 30-31 januari 2018 in Luik rond het thema “Transition(s): concept, methods and case studies (14th-17th centuries). De organisatoren zijn op zoek naar papers vanuit verschillende disciplines, waarin onderzoekers vanuit hun eigen specialisme reflecteren over het concept transitie.

Meer informatie kan je in dit document vinden.

Workshop “Rethinking Reform 900-1150: The Narratives of Reform”, Leuven, 14-15 september 2017

On Thursday 14 September and Friday 15 September 2017, Prof. Brigitte Meijns (KU Leuven, Department of History, Research Unit Middle Ages) will host the second workshop exploring Narratives of Reform within the framework of the Leverhulme Trust International Network Rethinking Reform 900-1150: Conceptualising Change in Medieval Religious Institutions. This project is coordinated by the University of Leeds, UK with partners from 6 universities from across Northern Europe. Central to the project is the consideration of the question: How should we conceptualise the programma of institutional changes which swept the Western Church 900-1150?

For more information about the program, see attached Flyer or contact rigitte.Meijns@arts.kuleuven.be.

For more information about the project, please visit the website: http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125213/research/3008/rethinking_reform_900-1150

Workshop “Between Letters and Letter Collections”, Gent, 23 juni 2017

Aan de Universiteit Gent wordt op vrijdag 23 juni 2017 een workshop georganiseerd rond het thema “Between Letters and Letter Collections. Authority, Materiality and Representations in Medieval Commmunication”. De complexe interactie tussen individuele brieven en collecties zal centraal staan in de discussie onder de deelnemers, die zich kunnen voorbereiden door het lezen van enkele aangereikte artikels. Deelname is gratis, maar registreren is verplicht voor 1 juni 2017. De organisatie ligt in de handen van het Gentse Pirenne-Institute for Medieval Studies en de Universiteit van Groningen.

Meer informatie over deze workshop kan je  dit document vinden.

Studiedag RMBLF “Renouveaux ecclésiastiques et mutations religieuses au Moyen Âge”, Anderlecht, 28 April 2017

Onze Waalse zusterorganisatie le Réseau des Médiévistes belges de Langue française (RMBLF) organiseert op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als onderwerp Renouveaux ecclésiastiques et mutations religieuses au Moyen Âge. Het evenement vindt plaats in het Erasmushuis in Anderlecht (Erasmushuis). Deelname is gratis, maar aanmelden is vereist via info.rmblf@gmail.com. 

Meer informatie over deze studiedag en het programma, vind je in dit document.

 

Ledendag VWM, graag aanmelden voor 14 april

Graag herinneren we jullie aan de tweejaarlijkse ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, op vrijdag 21 april 2017 in Leuven, met als thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Deelname aan deze interessante en relevante studiedag is gratis voor VWM-leden, maar aanmelden is verplicht voor 14 april bij pieterjan.deckers@vub.ac.be of lies.vervaet@ugent.be.

Meer informatie kan je in dit document vinden.

 

 

VWM-Ledendag ‘Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek’, 21 april 2017, Leuven

Onderzoekers hebben vandaag, meer dan ooit, de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met een breed en geïnteresseerd publiek. Omgekeerd wordt outreach ook steeds meer een vereiste en graadmeter voor succesvolle onderzoeksprojecten. Op 21 april wil de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek met haar tweejaarlijkse Ledendag dit thema dan ook graag belichten.

Het programma bestaat uit drie delen: getuigenissen door ervaringsdeskundigen, een voorstelling en bespreking van nieuwe en geplande projecten, en een panelgesprek met experten in wetenschappelijke publiekscommunicatie.

De Ledendag gaat door op 21 april in het Hogenheuvelinstituut te Leuven en is georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Deelname is gratis voor leden, maar u wordt gevraagd zich voor 14 april via email aan te melden bij secretarissen Pieterjan Deckers of Lies Vervaet.

Het volledige programma met alle praktische informatie is hier te downloaden.

Seminar “Fragments of Heaven on Earth”, 26 April 2017, Antwerpen

Op 26 april organiseert het Ruusbroecgenootschap een seminar voor PhD’s en postdocs over devotieprenten en relieken, met als titel “Fragments of Heaven on Earth”. Het seminarie vindt plaats in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen.

Meer informatie over dit seminar kan u in dit document vinden, alsook op de website van het Ruusbroecinstituut.

 

“Muntslag in de Lage Landen: Een Symposium”, 7 april 2017, Amsterdam

Op 7 april 2017 organiseren het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de stichting het Nederlands Economisch-Historisch Archief de presentatie van een nieuwe dataset met gegevens over de muntslag in de Nederlanden, 1400-1800. De set combineert de verschillende, bestaande bestanden op een gebruiksvriendelijke manier die allerlei nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt.

Op het programma staan een aantal lezingen van specialisten in de numismatiek.

Aanmelden verplicht voor 1 april.

Voor meer informatie en het programma, zie deze website.