Categorie archief: Vacatures

Vacature PhD student, “Ecclesiastical Assemblies and the Transformation of Post-Carolingian Society”, KU Leuven

Job offer in English, see below.

De onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven is op zoek naar een doctoraatsstudent voor het onderzoeksproject “Kerkbijeenkomsten en de transformatie van de Post-Karolingische samenleving. Concilies en synodes als een forum voor onderhandelingen tussen koningen, kerkleiders en seculiere magnaten (Francia,ca. 875-ca. 1050)” (promotor prof. dr. Brigitte Meijns). Kandidaten behaalden een diploma Master in de Geschiedenis met uitstekende studieresultaten, hebben een aantoonbare expertise op het gebied van de geschiedenis van de middeleeuwen en een gedegen kennis van het (middeleeuws) Latijn. Solliciteren kan tot en met 23 juli 2017.

Meer informatie over deze vacature vind je in dit document, of op deze website.

For more information, see this document.

Vacature wetenschappelijk medewerker communicatie VLIZ, Oostende

Het Vlaams Instituut voor de Zee, een coördinatie- en informatieplatform dat het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ondersteunt, is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker communicatie (100%, contract onbepaalde duur). De kandidaat heeft een academische master en minstens drie jaar werkervaring in (mariene) onderzoeksprojecten, ondersteuning van wetenschappelijke onderzoek en/of samenwerking in de (mariene) onderzoekssfeer. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.

Vacature doctoraatsbursaal (100%), Vakgroep Geschiedenis, Ugent

Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent is men op zoek naar een doctoraatsbursaal in het kader van het project
“Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige).

De kandidaat is houder van een diploma van master in de Geschiedenis of een gelijkwaardig diploma, en zal onderzoek verrichten in het domein van de middeleeuwse geschiedenis. De kandidaat heeft in zijn/haar masterscriptie bij voorkeur onderzoek verricht binnen het domein van de middeleeuwse geschiedenis en is in staat bronnen te analyseren die zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld.

Deadline voor het indienen van kandidaturen is 15 augustus 2017. 

Meer informatie over deze vacature kan je in dit document vinden.

Fellowship (6-12 maand), developer, digital humanities, Florence

The Zeno Karl Schindler Foundation (www.zenokarlschindler-foundation.ch) has established two fellowships, each of them for six or twelve months, to support the development of the MIRABILE project (www.mirabileweb.it) maintained by SISMEL (International Society for the Study of Medieval Latin).
The grant will allow to a backend developer, specialising in information retrieval, to spend a period at the seat of the SISMEL in Florence (Via Montebello 7, I-50123 Florence: www.sismelfirenze.it) following the development agenda of the MIRABILE project, with a monthly stipend of 2,500 Swiss francs (CHF).
This position would particularly benefit a developer with an interest in humanities research and in solving real-world problems with an international community of users.
Applications should be submitted (with curriculum vitae and motivation letter) by July 15, 2017, via email to: Prof. Jean-Yves Tilliette (Jean-Yves.Tilliette@unige.ch).
Applications will then be submitted to the MIRABILE Fellowship Scientific Committee for evaluation. The results of the evaluation procedure will be published by August 31, 2017.
Winners will be given the opportunity to start the fellowship from the beginning of October 1st, 2017.

 

For more information, see this document.

Vacature (100%) Wetenschappelijk Medewerker, KBR

Aan de Koninklijke Bibliotheek van België is men op zoek naar een wetenschappelijk medewerker (100%, Franstalig) voor het opzetten van een museum rond de Librije van de Bourgondische hertogen. De medewerker zal de conservator op verschillende vlakken bijstaan in het uitdenken van het permanente museum en de tijdelijke tentoonstellingen. Hij/zij zal ook instaan voor het uitwerken van de catalogus. Kandidaten beschikken over een masterdiploma in de geschiedenis of in de kunstgeschiedenis, hebben een goede kennis van het latijn en zijn vertrouwd met middeleeuwse manuscripten en literatuur. De tewerkstelling geldt voor één jaar vanaf 1 september 2017, maar is mogelijk verlengbaar. Kandideren kan tot en met 11 juni 2017.

Meer informatie is te vinden in dit document.

 

 

Vacature (100%) Domeincoördinator-archivaris Universiteit Antwerpen

De Universiteit van Antwerpen wil een universiteitsarchief uitbouwen op een professionele en duurzame wijze. De taken van deze nieuw op te richten dienst omvatten zowel het beheer van het Universiteitsarchief en de daarbij horende archieftaken als alles op het vlak van het digitaal dossierbeheer. Het Departement Bibliotheek zoekt daarom een voltijds domeincoördinator-archivaris. De functie houdt onder meer het ondersteunen van het Departement Bibliotheek in het ontwikkelen, voorbereiden, implementeren, analyseren en evalueren van het archiefbeleid, waken over de uitvoering van de beleids- en uitvoeringsplannen binnen het Universiteitsarchief en het operationeel leiden van het Universiteitsarchief.

Kandidaten beschikken over een Master diploma. Een Master of Master na Master in de Archivistiek is een grote troef. Kandidaten hebben minstens 5 jaar ervaring in een overheids- of bedrijfsarchief.

Solliciteren kan tot en met 31 mei 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je vinden op deze website.

Vacature (20-30%) coördinator DARIAH en digital humanities, VUB

Aan de VUB is men op zoek naar een coördinator voor DARIAH en digital humanities (20-30%). DARIAH is een internationaal consortium dat gericht is op het verbeteren en ondersteunen van digitaal onderzoek en onderwijs binnen de geesteswetenschappen. De coördinator aan de VUB neemt een sturende rol op in de uitbouw van
de VUB-deelname aan het DARIAH-verhaal, door o.a. een inventarisatie te maken van alle lopende VUB-projecten die binnen het kader van de digital humanities vallen, door ondersteuning te bieden bij mogelijke projectaanvragen en samenwerkingen en door contacten te onderhouden met het DARIAH-netwerk. Kandidaten beschikken over een master (of studeren binnenkort af) in een richting uit de letteren en wijsbegeerte en hebben aantoonbare affiniteit met de digital humanities. Solliciteren kan tot en met 29 mei 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je in document vinden.

Vacature Post-doc Wereldgeschiedenis en Ecologische geschiedenis, Universiteit Gent

Aan de Universiteit Gent zoekt de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een voltijds doctor assistent binnen de Vakgroep Geschiedenis. De kandidaat is houder van een diploma doctor in de geschiedenis, en verricht onderzoek in het gebied van de wereldgeschiedenis of ecologische geschiedenis. De aanstelling is voor een termijn van drie jaar en gaat in vanaf 1 oktober 2017. Solliciteren kan tot en met 2 mei 2017. Meer informatie kan je vinden deze website.

 

 

 

Vacature Postdoc position Economic & Social history in ERC project “Coordinating for Life”, Utrecht

Aan de Universiteit van Utrecht zoekt men een postdoctorale onderzoeker (80%, eventueel aan te vullen met 20% onderwijsactiviteiten) binnen het ERC project “Coordinating for life. Success and failure of Western European societies in coping with rural hazards and disasters, 1300-1800”. Kandidaten hebben een doctoraat in de economische en/of sociale geschiedenis, ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en methodes voor comparatieve geschiedenis. Solliciteren kan tot en met 23 april 2017. 

Meer informatie over de vacature kan je vinden op deze website.

Vacature Archivaris (100%), Bisdom Brugge

Het Bisdom Brugge zoekt een voltijdse archivaris (V/M) voor het beheer, de ontsluiting en de valorisatie van het bisschoppelijk archief en het archief en de handschriftencollectie van het Grootseminarie. Kandidaten zijn in het bezit van een masterdiploma geschiedenis of een masterdiploma humane wetenschappen, met affiniteit voor archiefbeheer en kerkgeschiedenis. Een master na master Archivistiek en hedendaags documentbeheer strekt tot aanbeveling. Kandidaten hebben kennis van het Latijn. Solliciteren kan tot en met 30 april 2017. 

Meer informatie over deze vacature kan je vinden op deze website.