Categorie archief: Vacatures

Vacature PhD student, Middeleeuwse politieke liederen/Medieval political songs, Ugent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies is men op zoek naar een doctoraatsstudent binnen het project “The Diffusion and Reception of Political Songs in the Low Countries, c. 1300 – c. 1570” (promotor Prof. dr. Jan Dumolyn). Kandidaten beschikken over een diploma Master in de Geschiedenis of Historische Letterkunde, hebben kennis van Middelnederlands, paleografie en andere hulpwetenschappen en hebben ervaring met oorspronkelijk bronnenmateriaal. Datum van indiensttreding is 1 November 2017.

For more information about this job offer, see this website.

Meer informatie over deze vacature, zie deze website.

 

 

Vacature PhD Student, “Imitation or differentiation? Documentary writing practices in the exercise of secular governance in Flanders and adjacent territories during the ‘pragmatische Wende’ of the late twelfth and thirteenth centuries”, Ugent

Aan de Vakgroep Geschiedenis en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent is men op zoek naar een doctoraatsstudent in het kader van het project “Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige).

Kandidaten zijn houder van een diploma Master in de Geschiedenis (of een gelijkwaardig diploma, studenten die hun masterscriptie in tweede zittijd 2017 indienen komen eveneens in aanmerking om te solliciteren), hebben interesse voor de hulpwetenschappen diplomatiek en paleografie en zijn in staat bronnen te analyseren die zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld.

Meer informatie over deze vacature kan je vinden in dit document.

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2017.

Stagiair tentoonstellingsproject “Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge”

Voor het tentoonstellingsproject “Haute Lecture by Colard Mansion. Vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge” (zie website) zoekt de Openbare Bibliotheek Brugge gedreven stagiairs met (minimale) onderzoekservaring in de geesteswetenschappen en met een excellente beheersing van het Nederlands of Engels. Kandidaten worden verzocht een motivatiebrief en CV in het Nederlands of Engels te sturen naar evelien.hauwaert@brugge.be voor 1 september 2017.

Meer informatie kan u vinden in dit document.

Researcher Gallia Pontificia, German Historical Institute in Paris

The German Historical Institute in Paris is advertising a position for a graduate (post-MA) researcher (12 months with the possibility of a 2-year prolongation), combining part-time work on the edition of the Gallia Pontificia and own research.

Candidates must be fluent in German and French, and have very good knowledge of Latin. He or she has a basic knowledge of editing volumes.

The detailed job advertisement can be found on the Institute’s homepage.

 

Vacature PhD Student, “Imitation or differentiation? Documentary writing practices in the exercise of secular governance in Flanders and adjacent territories during the ‘pragmatische Wende’ of the late twelfth and thirteenth centuries”, Ugent

Aan de Vakgroep Geschiedenis en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent is men op zoek naar een doctoraatsstudent in het kader van het project “Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige).

Kandidaten zijn houder van een diploma Master in de Geschiedenis (of een gelijkwaardig diploma), hebben interesse voor de hulpwetenschappen diplomatiek en paleografie en zijn in staat bronnen te analyseren zie zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld.

Solliciteren kan tot en met 15 augustus 2017.

Voor meer informatie, zie dit document.

Vacature PhD Student “Back to the Future: toekomstverwachtingen in de Nederlanden, 1400-1600”, UA

Aan de Universiteit van Antwerpen, Departement Geschiedenis, is men op zoek naar een doctoraatsstudent voor het BOF project “Back to the Future: toekomstverwachtingen in de Nederlanden, 1400-1600”. Kandidaten hebben een diploma Master/Licentiaat in de Geschiedenis of in de Letterkunde met een sterke historische component en kunnen uitstekende studieresultaten voorleggen. Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen. Passieve kennis (lezen) van een andere taal dan het Nederlands, Frans of het Engels (of het engagement om deze te verwerven op korte termijn) strekt tot aanbeveling.

Meer informatie over deze vacature kan je vinden op deze website.

More information about this job opportunity, see this website.

 

Vacature Wetenschappelijk Medewerker (100%, 2 jaar), “Thesaurus of Early Modern Archival Sources”, Rijksarchief Leuven

Het Rijksarchief werft aan 1 historicus – wetenschappelijk medewerker (m/v/x)
voor het BRAIN-pioniersproject TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).

De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

BESCHRIJVING VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE
Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief word je verantwoordelijk voor de coördinatie en de realisatie van de thesaurus TEMAS.

Het project TEMAS is een pioniersproject van het BRAIN-programma van de federale overheid. Het Rijksarchief treedt op als promotor, de onderzoekseenheid geschiedenis van de KU Leuven is co-promotor.

Uitgangspunt van dit project is de vaststelling dat vele formele beschrijvingen in inventarissen (remissiebrieven, rollen, vonnisboeken, enz…) voor de modale lezer vaak moeilijk te begrijpen zijn. Informatie over documenttypes uit het ancien régime is bovendien vaak verspreid in slecht toegankelijke publicaties. Dit project beoogt de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis op een gestructureerde manier bij elkaar brengt.

Bijzondere aandacht zal hierbij besteed worden aan de standaardisering van de terminologie. De thesaurus wordt ook verrijkt met beeldmateriaal, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

In eerste instantie zal dit een geïsoleerd werkinstrument zijn, maar op termijn moet deze databank gekoppeld worden aan digitale toegangen on line. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten, kunnen dan rechtstreeks doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. De link kan ook andersom werken: onderzoekers die in een bepaald type bron geïnteresseerd zijn, vinden vanuit de thesaurus linken naar vindplaatsen van concrete exemplaren. Kortom: de uitdaging van een pioniersproject!

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24, 3000 – Leuven. Hou rekening met occasionele verplaatsingen (met openbaar vervoer) naar archiefdiensten in heel Vlaanderen.

PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van master/licentiaat in de geschiedenis (minstens behaald met onderscheiding).
 • Een diploma manama archivistiek en/of ervaring in de archiefsector strekt tot aanbeveling.
 • Een goede kennis van instellingen en documenttypes uit het ancien régime is een conditio sine qua non.
 • Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) en je bent vertrouwd met digital humanities.
 • Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.
 • Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de promotoren zijn vooropgesteld.

WERKVOORWAARDEN

Wij bieden:

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar.
 • Gewenste datum van indiensttreding: 1 augustus of 1 september 2017.
 • Glijdend uurrooster.
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1900 €) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2100 €). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Minimum 26 vakantiedagen per jaar
 • Bijkomende voordelen, zie :www.fedplus.be

TAALREGIME
Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol, in toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

SELECTIEPROCEDURE
Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 30 juni 2017 per email te hebben overgemaakt aan pers@arch.be (met de referentie : kandidatuur TEMAS).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef : deze bestaat uit een 20 minuten durend interview met de leden van de jury op dinsdag 4 juli 2017 in het Rijksarchief te Leuven. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig.

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met Eddy PUT, promotor (eddy.put@arch.be) of Erik AERTS, co-promotor (erik.aerts@arts.kuleuven.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (sebastien.dubois@arch.be).

Vacature 4 postdoctoral researchers (100%, 36 months), ‘The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate’, Ghent University

The Mamluk History and Culture research group at UGent (Belgium) offers fulltime post-doctoral fellowships in the ERC-Consolidator Grant Project ‘The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate – II: historiography, political order and state formation in fifteenth century Egypt and Syria’.

This project endeavours to offer the first comprehensive survey and collective interpretation of the diverse and voluminous range of Arabic historiographical texts that were produced in the Syro-Egyptian Mamluk sultanate between 1410 and 1470 and that have continued to define historical imaginations to this very day. (see http://www.mamluk.ugent.be/MMS_II for more details).

The post-doctoral researchers will be fully engaged in the project’s stage two (months 13-48 of the project – January 2018-December 2020). Research at this stage will consist of the exploration and analysis of discrete sets of texts that are relevant for the project’s time, space, and scope. Selected postdoctoral researchers will be expected to each develop their own research on particular case studies of a set corpus of texts, defined by shared characteristics such as authorship or any other relevant relationship.
Methodologically, selected postdoctoral researchers will be expected to pursue their research along a shared research agenda, organized in 3 phases:
* phase 1 (2018): contextualizing and historicizing the selected corpus.
* phase 2 (2019): literary, narratological and intertextual analyses of the selected corpus .
* phase 3 (2020): exploring textual themes, didactic purposes and layers of meaning in the selected corpus.

Selected post-doctoral researchers will be expected to
* each develop their own research project on a set corpus of relevant texts
* each publish at least three individually authored articles in leading international journals
* each publish at least three chapters in the project workshop proceedings
* produce a monograph by the end of the project
* actively participate in the three project workshops, and in any other relevant local and/or international scholarly meetings
* participate in the co-editing of the workshop proceedings

Profile of the candidate
* The candidate should have a PhD in the field of Arabic, Islamic Studies, (Middle East) History, Arabic Literature,  or equivalent
* The candidate should have a promising track record in a field of research that is relevant for the MMS-II project, as demonstrated by relevant papers, publications, conference participations, PhD dissertation, reviews, committee comments,…
* The candidate should have a strong interest in the study of late medieval historiography and Arabic literature at the crossroads of socio-political history and cultural studies.
* The candidate should be able to work independently and at the same time be a team player.
* Interest in, or experience with, computational analyses and digital Islamic humanities more in general may be an asset, but is not compulsory.
* The candidate has not worked, lived or studied in Belgium for more than 24 months in the last 36 months.

We offer up to 4 temporary fulltime contracts as post-doctoral researcher (36 months), starting 1 January 2018. The starting monthly salary is minimum 1.982,25 euro net on a full-time basis. For more information, see www.ugent.be/en/work.

How to apply
Please send us your CV, a cover letter with a short motivation and a statement of interest, a research proposal presenting a case study (text corpus) and a research plan (along the lines defined in the job description above – max. 3 pages), and the names and details of three referees (no reference letters !).
Applications can be submitted by email to mamluk@ugent.be only; the four components of the application (CV, letter, proposal, names of referees) should be combined in one PDF file.
Deadline: 4 September 2017, 5 pm.
Attention: Applications submitted after the deadline will not be accepted.

Shortlisted candidates will be contacted for an interview in the course of September 2017.

Vacature PhD student, “Ecclesiastical Assemblies and the Transformation of Post-Carolingian Society”, KU Leuven

Job offer in English, see below.

De onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven is op zoek naar een doctoraatsstudent voor het onderzoeksproject “Kerkbijeenkomsten en de transformatie van de Post-Karolingische samenleving. Concilies en synodes als een forum voor onderhandelingen tussen koningen, kerkleiders en seculiere magnaten (Francia,ca. 875-ca. 1050)” (promotor prof. dr. Brigitte Meijns). Kandidaten behaalden een diploma Master in de Geschiedenis met uitstekende studieresultaten, hebben een aantoonbare expertise op het gebied van de geschiedenis van de middeleeuwen en een gedegen kennis van het (middeleeuws) Latijn. Solliciteren kan tot en met 23 juli 2017.

Meer informatie over deze vacature vind je in dit document, of op deze website.

For more information, see this document.

Vacature wetenschappelijk medewerker communicatie VLIZ, Oostende

Het Vlaams Instituut voor de Zee, een coördinatie- en informatieplatform dat het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen ondersteunt, is op zoek naar een wetenschappelijke medewerker communicatie (100%, contract onbepaalde duur). De kandidaat heeft een academische master en minstens drie jaar werkervaring in (mariene) onderzoeksprojecten, ondersteuning van wetenschappelijke onderzoek en/of samenwerking in de (mariene) onderzoekssfeer. Solliciteren kan tot en met 20 juni 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.