Lidmaatschap

Leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek kunnen gratis deelnemen aan alle activiteiten van het werkingsjaar (= academiejaar) en worden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle posts op de website.

Je kan lid worden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek door een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (€20) te betalen. Iedereen die ingeschreven is voor de nieuwsbrief, wordt hier aan het begin van ieder werkingsjaar per mail aan herinnerd.

Ben je nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief en wil je graag lid worden? Schrijf dan €20 over naar het rekeningnummer BE93 5230 8078 0867 op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, met vermelding van je e-mailadres en het werkingsjaar (bv. 2022-2023).