Fellowship (6-12 maand), developer, digital humanities, Florence

The Zeno Karl Schindler Foundation (www.zenokarlschindler-foundation.ch) has established two fellowships, each of them for six or twelve months, to support the development of the MIRABILE project (www.mirabileweb.it) maintained by SISMEL (International Society for the Study of Medieval Latin).
The grant will allow to a backend developer, specialising in information retrieval, to spend a period at the seat of the SISMEL in Florence (Via Montebello 7, I-50123 Florence: www.sismelfirenze.it) following the development agenda of the MIRABILE project, with a monthly stipend of 2,500 Swiss francs (CHF).
This position would particularly benefit a developer with an interest in humanities research and in solving real-world problems with an international community of users.
Applications should be submitted (with curriculum vitae and motivation letter) by July 15, 2017, via email to: Prof. Jean-Yves Tilliette (Jean-Yves.Tilliette@unige.ch).
Applications will then be submitted to the MIRABILE Fellowship Scientific Committee for evaluation. The results of the evaluation procedure will be published by August 31, 2017.
Winners will be given the opportunity to start the fellowship from the beginning of October 1st, 2017.

 

For more information, see this document.

Vacature (100%) Wetenschappelijk Medewerker, KBR

Aan de Koninklijke Bibliotheek van België is men op zoek naar een wetenschappelijk medewerker (100%, Franstalig) voor het opzetten van een museum rond de Librije van de Bourgondische hertogen. De medewerker zal de conservator op verschillende vlakken bijstaan in het uitdenken van het permanente museum en de tijdelijke tentoonstellingen. Hij/zij zal ook instaan voor het uitwerken van de catalogus. Kandidaten beschikken over een masterdiploma in de geschiedenis of in de kunstgeschiedenis, hebben een goede kennis van het latijn en zijn vertrouwd met middeleeuwse manuscripten en literatuur. De tewerkstelling geldt voor één jaar vanaf 1 september 2017, maar is mogelijk verlengbaar. Kandideren kan tot en met 11 juni 2017.

Meer informatie is te vinden in dit document.

 

 

Vacature (100%) Domeincoördinator-archivaris Universiteit Antwerpen

De Universiteit van Antwerpen wil een universiteitsarchief uitbouwen op een professionele en duurzame wijze. De taken van deze nieuw op te richten dienst omvatten zowel het beheer van het Universiteitsarchief en de daarbij horende archieftaken als alles op het vlak van het digitaal dossierbeheer. Het Departement Bibliotheek zoekt daarom een voltijds domeincoördinator-archivaris. De functie houdt onder meer het ondersteunen van het Departement Bibliotheek in het ontwikkelen, voorbereiden, implementeren, analyseren en evalueren van het archiefbeleid, waken over de uitvoering van de beleids- en uitvoeringsplannen binnen het Universiteitsarchief en het operationeel leiden van het Universiteitsarchief.

Kandidaten beschikken over een Master diploma. Een Master of Master na Master in de Archivistiek is een grote troef. Kandidaten hebben minstens 5 jaar ervaring in een overheids- of bedrijfsarchief.

Solliciteren kan tot en met 31 mei 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je vinden op deze website.

Vacature (20-30%) coördinator DARIAH en digital humanities, VUB

Aan de VUB is men op zoek naar een coördinator voor DARIAH en digital humanities (20-30%). DARIAH is een internationaal consortium dat gericht is op het verbeteren en ondersteunen van digitaal onderzoek en onderwijs binnen de geesteswetenschappen. De coördinator aan de VUB neemt een sturende rol op in de uitbouw van
de VUB-deelname aan het DARIAH-verhaal, door o.a. een inventarisatie te maken van alle lopende VUB-projecten die binnen het kader van de digital humanities vallen, door ondersteuning te bieden bij mogelijke projectaanvragen en samenwerkingen en door contacten te onderhouden met het DARIAH-netwerk. Kandidaten beschikken over een master (of studeren binnenkort af) in een richting uit de letteren en wijsbegeerte en hebben aantoonbare affiniteit met de digital humanities. Solliciteren kan tot en met 29 mei 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je in document vinden.

Lezingen “Domestic Devotion in the Low Co​untries and Northern France, 1400-1700”, 18 mei 2017, UCL

Op donderdag 18 mei 2017 worden aan de Université catholique de Louvain twee lezingen gehouden rond het thema “Domestic Devotion in the Low Co​untries and Northern France, 1400-1700”, georganiseerd door Gemca, Group for Early Modern Cultural Analysis. Het gaat over de lezingen “Multilingual and multi sensory devotion in the Religious Household (Flanders, Picardie, 15th-16th century)” door Margriet Hoogvliet (Universiteit van Groningen) en “Inside Beguine Houses in the Counter-Reformation: Visual Culture, Devotion, and Family Ties” door Sarah Joan Moran (Utrecht University).

Meer informatie kan je vinden in dit document.

 

Workshop “Between Letters and Letter Collections”, Gent, 23 juni 2017

Aan de Universiteit Gent wordt op vrijdag 23 juni 2017 een workshop georganiseerd rond het thema “Between Letters and Letter Collections. Authority, Materiality and Representations in Medieval Commmunication”. De complexe interactie tussen individuele brieven en collecties zal centraal staan in de discussie onder de deelnemers, die zich kunnen voorbereiden door het lezen van enkele aangereikte artikels. Deelname is gratis, maar registreren is verplicht voor 1 juni 2017. De organisatie ligt in de handen van het Gentse Pirenne-Institute for Medieval Studies en de Universiteit van Groningen.

Meer informatie over deze workshop kan je  dit document vinden.

Doctorandidag VWM, 5 mei 2017, Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse Doctorandidag, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Hier komen gevorderde doctorandi hun onderzoek toelichten en bediscussiëren met referenten, collega-doctorandi en andere geïnteresseerde onderzoekers. Referenten dit jaar zijn prof. dr. Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen).

De Doctorandidag gaat door op de Universiteit Antwerpen (Annex, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 10h. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Studiedag RMBLF “Renouveaux ecclésiastiques et mutations religieuses au Moyen Âge”, Anderlecht, 28 April 2017

Onze Waalse zusterorganisatie le Réseau des Médiévistes belges de Langue française (RMBLF) organiseert op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als onderwerp Renouveaux ecclésiastiques et mutations religieuses au Moyen Âge. Het evenement vindt plaats in het Erasmushuis in Anderlecht (Erasmushuis). Deelname is gratis, maar aanmelden is vereist via info.rmblf@gmail.com. 

Meer informatie over deze studiedag en het programma, vind je in dit document.

 

Vacature Post-doc Wereldgeschiedenis en Ecologische geschiedenis, Universiteit Gent

Aan de Universiteit Gent zoekt de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een voltijds doctor assistent binnen de Vakgroep Geschiedenis. De kandidaat is houder van een diploma doctor in de geschiedenis, en verricht onderzoek in het gebied van de wereldgeschiedenis of ecologische geschiedenis. De aanstelling is voor een termijn van drie jaar en gaat in vanaf 1 oktober 2017. Solliciteren kan tot en met 2 mei 2017. Meer informatie kan je vinden deze website.

 

 

 

Ledendag VWM, graag aanmelden voor 14 april

Graag herinneren we jullie aan de tweejaarlijkse ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, op vrijdag 21 april 2017 in Leuven, met als thema “Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek”. Deelname aan deze interessante en relevante studiedag is gratis voor VWM-leden, maar aanmelden is verplicht voor 14 april bij pieterjan.deckers@vub.ac.be of lies.vervaet@ugent.be.

Meer informatie kan je in dit document vinden.