Vacature Expert onroerend erfgoed Regionaal Landschap de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt een expert onroerend erfgoed (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een vzw die actief is in het Noordwesten van de
provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel
en 3 districten van de stad Antwerpen ). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak
van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie -en recreatie, het
zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek.
In samenwerking met 9 gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem,
Wommelgem, Kapellen, Zoersel, Ranst, Schilde) uit ons werkingsgebied werken we aan
de zorg voor onroerend erfgoed via een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED). De focus van deze werking ligt op het bouwkundig, archeologisch en
landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te
behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en
deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot
draagvlak creëren en het veilig te stellen voor de toekomst.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar iemand om ons team te versterken als
expert onroerend erfgoed waarbij expertise rond bouwkundig erfgoed en
affiniteit met archeologie belangrijk is.

Je takenpakket.

Expert onroerend erfgoed:

 Op maat van de streek, jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee
helpen realiseren op basis van het reeds gemaakte beleidsplan IOED Voorkempen.
 Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed
in de Voorkempen.
 Lokaal draagvlak voor het Voorkempens Onroerend Erfgoed creëren en integreren
in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de
verschillende actoren binnen de regio.
 Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen,
administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor
interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
 Ondersteuning en advisering aan derden inzake het bestaande erfgoedinstrumentarium.
 Stimuleren en zoeken naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond Onroerend
Erfgoed.
 Opmaak van erfgoedtoetsen voor bouwkundig erfgoed.
 Verankeren van het onroerend erfgoed in het ruimtelijk beleid.
 …

Je profiel

De kandidaat beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende
richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
 Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 Architectuur
 Stedenbouw en ruimtelijke planning
 Monumenten- en landschapszorg
 Geschiedenis
 Bouwhistorica
 …

Je vaardigheden

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van Regionaal Landschap
de Voorkempen en IOED Voorkempen en kent het lokale erfgoednetwerk.
 Kennis inzake monumentenzorg.
 Affiniteit met archeologie.
 Notie van ruimtelijke ordening.
 Kennis van de wet en regelgeving inzake Onroerend erfgoed
 Consequent handelen conform het beleidsplan van de IOED en visie van de
gemeenten
 Communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zijn zelfstandig overleg te
organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
 Vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar concrete
acties.
 Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 Teamspeler (niet terugschrikken voor het werken met en voor anderen) .
 Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap in de Voorkempen.
 Vlotte schrijfstijl en kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken.
 Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.

Ons aanbod

 Voltijds contract van onbepaalde duur, maar in onderling overleg kunnen ook
andere regimes.
 Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, GSM
abonnement.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische
werkomgeving.
 Verloning volgens barema’s van provinciale overheid.
 Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 14 december 2017 naar info@rldevoorkempen.be,
met als onderwerp ‘sollicitatie expert onroerend erfgoed, en volgende documenten in
bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de geselecteerde kandidaten
via mail een thuisopdracht op 19 december 2017. Op 9 januari 2018 vinden de
sollicitatiegesprekken plaats waar de thuisopdracht wordt gepresenteerd als mondelinge
proef gevolgd door een schriftelijke proef.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer informatie? Ines van Limbergen gsm: 0474.74.68.94 of ines.vanlimbergen@rldv.be

Alle informatie vindt u ook op deze link.

Vacature Erfgoedcoördinator Regionaal Landschap Schelde – Durme

Regionaal Landschap Schelde – Durme (RLSD) zoekt een erfgoedcoördinator (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Functieomschrijving:

Als toekomstig erfgoedcoördinator heb je grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. onroerend erfgoed en ken je de weg naar de relevante instanties m.b.t. onroerend erfgoed.
 Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan IOED Schelde- Durme in concrete acties.
 Je brengt het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de regio in kaart.
 Je ondersteunt de betrokken gemeentes bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete dossiers.
 Je bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit.
 Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle belanghebbenden binnen maar ook buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerend erfgoedzorg – en beleid van de deelnemende gemeenten.
 Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op vlak van archeologie, bouwkunde en monumenten- en landschappen.
 Je treedt op als bemiddelaar en stemt af met de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen i.f.v. het onroerend erfgoedbeleid.
 Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED werking, zowel inhoudelijk als financieel.

Profiel:

 Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen
aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
o Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
o Monumenten- en landschapszorg
o Geschiedenis
o Archeologie
o Kunstwetenschappen
 Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken in een klein team.
 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 Je bent vertrouwd met de meest gangbare software en internettoepassingen (MS-office: word, excel, access, powerpoint, outlook). Kennis van GIS is een pluspunt.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

 Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen in onderling overleg. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van erfgoedcoördinator voor een onbepaalde duur specifiek voor de samenwerkingsovereenkomst IOED.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (vlakbij het NMBS station).
 Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.816,72 , 5 jaar: 3.301,92 , 10 jaar: 3.569,91 , 15 jaar: 3.949,99 , 27 jaar: 4.835,18, Paritair Comité 329.1
 Maaltijdcheques, GSM, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woonwerkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.

Praktisch:

Kandidaten sturen voor maandag 15 januari 2018 een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp ‘sollicitatie erfgoedcoördinator’ met volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een schriftelijke proef en sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op woensdag 24 januari (schriftelijk, namiddag) en vrijdag 26 januari (mondeling, hele dag).
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:

Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, tel. 052 33 89 10, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be

Alle informatie vindt u ook op deze link

Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2017-2018

Met het nieuwe academiejaar in volle gang, maken we u graag attent op onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld. Dit jaar heeft de stuurgroep beslist om het lidgeld te verhogen naar €20 (in plaats van €15 de vorige jaren). Deze verhoging werd nodig geacht om de goede werking van de VMW te garanderen. Bovendien krijgt u voor dit bedrag heel wat in de plaats. We sommen de voordelen van het lidmaatschap even op:

  • U blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek. Via de nieuwsbrief verneemt u het laatste nieuws met betrekking tot activiteiten zoals conferenties, congressen, workshops, lezingen en proefschriftverdedigingen. Ook vacatures en calls for papers worden via de nieuwsbrief, de website en onze Facebook-pagina verspreid.
  • Heeft u zelf een bericht dat u graag onder de aandacht wil brengen? Stuur gerust een mailtje naar één van de VWM-secretarissen, Wouter Haverals en Micol Long, en zij doen het nodige. Zo bereikt uw bericht in één klap meer dan 500 mediëvisten.
  • Je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2017-2018 staan o.a. op het programma:
    • April 2018 – Uitstap naar de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’ (Hof van Busleyden, Mechelen) met als deskundige gids prof. Samuel Mareel (Universiteit Gent)
    • Mei 2018 – Pirenne-lezing door em. prof. Thomas Noble (University of Notre Dame)
    • Juni 2018 – Doctorandidag

De lidmaatschapsbijdrage van €20 kunt u storten op rekeningnummer BE93 5230 8078 0867 op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, met vermelding van uw naam en het werkingsjaar (in dit geval: 2017-2018). Indien u beschikt over een werkingskrediet, is het mogelijk dit bedrag terug te vorderen. Wie dit wenst kan hiervoor een bewijs van betaling aanvragen bij het VWM-secretariaat.

Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 31 december 2017.

Misschien is uw afdeling intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM. Lid worden doet u door een e-mail te sturen naar Wouter Haverals.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen op de VWM-samenkomsten!​

Studiedag “Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale”

Op 24 november 2017 zal in Aix-en-Provence (Maison Mediterraneenne des Sciences de l’Homme, salle 1) de studiedag ‘Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale’ doorgaan. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Caroline Testaniere (testaniere@mmsh.univ-aix.fr)

4-year PhD Scholarship at the Department of Art History, KU Leuven

The Department of Art History of the KU Leuven (Belgium) invites applications for a full time 4-year PhD scholarship. The successful candidate will participate in the project ‘Kairós, or the Right Moment. Nachleben and Iconology’, funded by the Internal Funds of KU Leuven and supervised by prof. dr. Barbara Baert (KU Leuven) and dr. Han Lamers (KU Leuven / University of Oslo). For more information about the project and terms of application, see the following attached file: Call PhD Kairos Project – KU Leuven.

Please submit your complete application to Han Lamers before 25 November 2017.

MOOC Middelnederlands online

Vanaf 8 november 2017 staat MOOC Middelnederlands online (https://moocmnl.kantl.be). Deze Massive Open Online Course bevat educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos. De MOOC is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en is online vrij toegankelijk voor scholieren, leerkrachten, studenten en een breed publiek van geïnteresseerden.

De MOOC bestaat uit 12 colleges van elk ca. 35 minuten. Elk college is bovendien opgesplitst in korte kennisclips van 5 tot 9 minuten, die ook afzonderlijk bekeken en gebruikt kunnen worden.

De colleges kwamen tot stand door een intensieve samenwerking tussen experts van middeleeuwse letterkunde. In totaal werkten meer dan 35 professoren en onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland aan de MOOC. 25 van hen namen plaats voor de camera om op bevlogen wijze te vertellen over de middeleeuwse auteurs en hun werken.

Doctoraatsverdediging Jim van der Meulen “Woven into the urban fabric. Rural cloth manufacture and economic development in the Flemish West-Quarter (1300-1600)”

Op vrijdag 17 november 2017 verdedigt Jim van der Meulen zijn proefschrift getiteld Woven into the urban fabric. Rural cloth manufacture and economic development in the Flemish West-Quarter (1300-1600) aan de Universiteit Antwerpen, promotoren prof. dr. Tim Soens en prof. dr. Peter Stabel. De openbare verdediging vindt plaats om 15.00 uur in de Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen). Voor de daarop volgende receptie wordt u gevraagd zich voor 10 november aan te melden via jim.vandermeulen@ugent.be. 

ZAP-vacature KU Leuven: pre-industriële economische geschiedenis

De opleiding geschiedenis van de KU Leuven zoekt een historicus/-a die de economische geschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne periode bestudeert. Hij/zij kan tot 15 december kandideren voor deze ZAP-vacature via de jobsite van de KU Leuven: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/54439235. Internationaal georiënteerde kandidaten met een sterk onderzoeksdossier en bewezen onderwijscompetentie worden sterk aangemoedigd te solliciteren. Onderzoek over de Lage Landen strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie kan u op bovenvermelde webstek terecht, bij Brigitte Meijns (hoofd van de Onderzoekseenheid Geschiedenis), of bij Jelle Haemers (hoofd van de Onderzoeksgroep Middeleeuwse Geschiedenis, en voorzitter van de zoekcommissie voor deze vacature).

Librorum Studiosus. Miscellanea palaeographica et codicologica Alberto Derolez dicata

Om de zestigjarige carrière van Albert Derolez luister bij te zetten hebben studenten, collega’s en vrienden het initiatief genomen om een feestbundel samen te stellen met topbijdragen op het gebied van paleografie en codicologie. Deze bundel zal in het voorjaar van 2018 verschijnen bij Brepols Publishers als volume 46 in de reeks Bibliologia. Graag willen we iedereen die Albert Derolez een warm hart toedraagt uitnodigen deze feestbundel te bestellen en zijn/haar naam te laten opnemen in de tabula gratulatoria. U vindt alle info over de bundel en de wijze van bestellen via deze link.

 

Symposium “Van Scriptorium naar Charterbank”

Op donderdag 14 december organiseert Regionaal Archief Tilburg de symposium “Van Scriptorium naar Charterbank” in samenwerking met Huygens ING, Stichting Brabantse Bronnen, BHIC, Universiteit Gent en Universiteit Utrecht. Tijdens het symposium wordt ook de nieuwe Charterbank Regionaal Archief Tilburg gepresenteerd. Deelname is gratis (voor lunch wordt gezorgd). Je kunt je aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl

In bijlage de aankondiging met meer informatie.