Scriptieprijs van de Stichting tot Gedachtenis

Jaarlijks kent de Stichting tot Gedachtenis een scriptieprijs toe aan een masterscriptie met betrekking tot dodengedachtenis of memoriecultuur in de Nederlanden tot in de vroege zeventiende eeuw. De deelnemende scripties mogen geschreven zijn in de periode 2021-2024 en moeten ingediend worden voor 31 augustus. Meer informatie vind je hier.