Categoriearchief: Summer schools

Autumn School H. Pirenne Institute “Editing Medieval Texts: Techniques, Opportunities, and Challenges”, 17-20 oktober 2017

Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent stelt graag het programma van de internationale Autumn School 2017 voor, gericht op Masters en PhD studenten. Met deze Autumn School wil het Instituut tegemoet komen aan de opleidingsnoden van jonge onderzoekers en een aanvulling bieden op het huidige curricula, daarom is het centrale thema dit jaar “Edities en editietechnieken: middeleeuwse teksten”. De lessenreeks gaat door van 17 tot 20 oktober 2017 in Gent.

Meer informatie over deze Autumn School kan je vinden in dit document.

 

 

Summer school “Print Culture in 16th-century Europe”, Antwerpen, 3-7 juli 2017

Van 3 tot 7 juli 2017 organiseert de Universiteit Antwerpen de summer school “Print Culture in 16th-century Europe”, een initiatief van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Universiteitsbibliotheek en het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met het Museum Plantin-Moretus en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Op het programma staan workshops en lezingen over de wereld van het zestiende-eeuwse boek met aandacht voor een brede waaier van onderwerpen, zoals bibliografie, boek- en bibliotheekgeschiedenis, digital humanities, grafiek, uitgeversstrategieën of zestiende-eeuwse genres als humanistische tekstedities en bijbels.

Deze Engelstalige summer school richt zich specifiek tot doctoraatsstudenten die boekgeschiedenis in hun onderzoek willen betrekken. De summer school mikt op 15 deelnemers en heeft een numerus clausus van 20 deelnemers.

Meer informatie is te vinden op deze website.

 

Autumn School in Medieval Languages and Culture 2016 “Shaping, Representing and Using the Medieval City”, Ghent, 18-21 October 2016

Participants in the specialist course “Shaping, Representing and Using the Medieval City”, organised by the Henri Pirenne Institute of Medieval Studies of Ghent University, will explore the development, use, shaping and portrayal of the medieval city from several perspectives.
 
The cross-disciplinary programme is structured around two main elements: seminars and workshops. Participants will receive reading material before the start of the course.  Each of the lecturers will develop a specific theme during the seminar through a case study. The workshops have been designed to encourage discussion between lecturers and course participants. Students may be invited to complete small assignments in order to start the debate.
 
This Autumn School is organized for MA and PhD-students in any discipline of medieval studies (archaeology, art history, history, literature, music …) with a research interest in medieval cities: emigration and immigration, urban public spheres, urban space, urban elites (civil or religious), urban rebellion …
 
English is the language of instruction and discussion.

 

More information in the attachment.

Summerschool “Les économies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés médiévaux et modernes”, Piemonte, 28-30 augustus 2016

De organisatoren van de Summerschool “Les économies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés médiévaux et modernes”, die plaats vindt in Piemonte (Italië) op 28-30 augustus 2016, laten weten dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn voor doctoraatsstudenten of recent gedoctoreerden (zie eerdere aankondiging).

Meer informatie over de behandelde thematiek, de praktische organisatie van de summerschool, hoe zich in te schrijven (snel zijn is de boodschap) en het programma, is op deze website te vinden.

 

 

Interdisciplinary Summer School: The City as a Market Place, Antwerp, 27 Juni – July 2016

Aan de Universiteit van Antwerpen wordt een interdisciplinaire summer school georganiseerd met als thema “The city as a Market Place” van 27 juni tot en met 1 juli 2016. Centraal staat de veranderende rol, vorm en structuur van handel in steden. Inschrijving voor deze summer school, georganiseerd door het Urban Studies Institute, moet gebeuren voor 15 april 2016.

Meer informatie vind je hier.

 

Voorjaarslezingen en Summer School Ruusbroecgenootschap, Antwerpen, 2016

Het Ruusbroecgenootschap organiseert naar jaarlijkse traditie een reeks van vier Voorjaarslezingen. De lezingen gaan door in Antwerpen, telkens op vrijdag.

a.       Vrijdag 18 maart: Marleen Cré (Lausanne) – Devotionele compilaties in laat-middeleeuws Engeland: de lezende auteur en de schrijvende lezer

b.      Vrijdag 22 april: Kristien Suenens (Leuven) – De verering van het H. Sacrament: vrouwelijke devotie, ondernemerschap en macht in 19de-eeuwse kloosters

c.       Vrijdag 20 mei: Eva Vandemeulebroucke (Gent) – De autoriteit van een kok. Het auteursbewustzijn van de Groenendaalse lekenbroeder Jan van Leeuwen († 1378)

d.      Vrijdag 17 juni: Ad Poirters (Nijmegen) – In de geest van Windesheim: De renovatie van de liturgische handschriften van het klooster Soeterbeeck door rector Arnoldus Beckers (1772-1810)

Meer informatie over deze lezingen vind je via deze link.

Daarnaast organiseert het Ruusbroecgenootschap deze zomer (27 juni-1 juli 2016) een Summer School over het religieuze boek voor junior researchers (PhD en postdoc). Het thema dit jaar is: Religious Manuscripts, Handpress Books and Prints (15th–19th centuries). Collections, materials and methodologies. Naast docenten van het Ruusbroecgenootschap zullen ook Pierre Delsaerdt, Falk Eisermann, Erik Kwakkel, David McKitterick en Hubert Meeus lessen verzorgen.

Meer informatie vind je hier

 

Winter School ‘Crossing Borders’, 7-9 december 2015, Budapest

Van 7 t.e.m. 9 december 2015 vindt de winter school Crossing Borders. The Transmission of Religious Texts and the Migration of Scholars in Late Medieval and Early Modern Europe plaats te Budapest. De winter school is gericht op (Ma en) PhD Studenten. Er zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar. Je kandidaat stellen kan t.e.m. 9 november 2015. Meer informatie over je kandidaat stellen en het voorlopige programma vindt u hier.

 

Summer School Medieval approaches to reading, 23-28 mei 2016, Istanbul

Reading Pleasure, Pleasure Reading: medieval approaches to reading

Summer School, 23–28 May 2016, at the Swedish Research Institute in Istanbul. Organised by the section for Greek and Byzantine Studies (Uppsala University) and the Centre for Me­dieval Literature (University of Southern Denmark and the University of York).

This summer school will explore discourses and strategies of reading and pleasure in the Middle Ages. From what appears to have been a primarily pious, learned, and/or legal use of reading in the early medieval period, books and texts came to be gradually and increasingly associated with notions of pleasure. On the one hand, different kinds of explicit or implicit pleasure made up literary motifs and became a literary theme; on the other, pleasure came to be thought of – at least by some – as fundamental to reading. This tendency concerns not just narrative fiction and poetry, traditionally associated with reading for pleasure, but also genres such as epistolography and historiography. And patterns turn out surprisingly similar in both Persian, Arabic, Byzantine and Western medieval environments.

Application deadline: 1 December 2015.
More information: see our website and flyer.

Autumn School H. Pirenne Instituut, 19-23 okt 2015

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het H. Pirenne Instituut (Universiteit Gent) in oktober een Autumn School in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek. Dit jaar zullen twee themata opeenvolgend worden behandeld gedurende twee en een halve dag.

Van 19 tot 21 oktober 2015 buigt men zich over middeleeuws recht (Romeins recht, canoniek recht, costumier recht, feodaal recht, handelsrecht en iconografische bronnen in verband met rechtshandelingen). Van 21 oktober tot 23 oktober 2015 komen de middeleeuwse Germaanse talen aan bod. Niet het aanleren van een specifieke (middeleeuwse) Germaanse taal staat centraal, maar wel de communicatie tussen sprekers met een verschillende moedertaal, culturele invloeden tussen anderstalige gebieden, taalcontact en taalvariatie.

Het programma en meer informatie vindt u hier. Inschrijven kan t.e.m. 10 september 2015.

Autumn School H. Pirenne Instituut, 19-23 okt 2015

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het H. Pirenne Instituut (Universiteit Gent) in oktober een Autumn School in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek. Dit jaar zullen twee themata opeenvolgend worden behandeld gedurende twee en een halve dag.

Van 19 tot 21 oktober 2015 zullen we ons buigen over middeleeuws recht (Romeins recht, canoniek recht, costumier recht, feodaal recht, handelsrecht en iconografische bronnen in verband met rechtshandelingen). Van 21 oktober tot 23 oktober 2015 komen de middeleeuwse Germaanse talen aan bod. Niet het aanleren van een specifieke (middeleeuwse) Germaanse taal staat centraal, maar wel de communicatie tussen sprekers met een verschillende moedertaal, culturele invloeden tussen anderstalige gebieden, taalcontact en taalvariatie.

Houd de websites van het H. Pirenne Instituut en de Onderzoekschool Mediëvistiek in het oog: nadere informatie volgt aan het einde van juni.