Categorie archief: Uncategorized

Doctorandidag VWM, 5 mei 2017, Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse Doctorandidag, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Hier komen gevorderde doctorandi hun onderzoek toelichten en bediscussiëren met referenten, collega-doctorandi en andere geïnteresseerde onderzoekers. Referenten dit jaar zijn prof. dr. Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen).

De Doctorandidag gaat door op de Universiteit Antwerpen (Annex, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 10h. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Debat “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”, 29 maart 2017, Brussel

Op 29 maart 2017 wordt aan de VUB een debat georganiseerd, met als onderwerp “Van PhD in de geesteswetenschap naar de arbeidsmarkt: voorbij de perceptie”.  De organisatie is onder meer in handen van enkele jonge mediëvisten. Het debat gaat door in auditorium Q.B, Campus Etterbeek, VUB en start om 17u. Aanwezigheid doorgeven is vereist.

Voor het programma en meer informatie, zie dit document.

Vacature, Postdoc “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”, Université de Namur

De Universiteit van Namen stelt een beurs ter beschikking voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “Les cisterciennes, l’observance et l’écrit (Pays-Bas méridionaux, XVe siècle)”. De vacature geldt voor één jaar en kan maximaal één jaar verlengd worden. De beurs is bestemd voor een internationaal mobile onderzoeker. Kandidaten hebben kennis van middeleeuws Latijn en bij voorkeur ook van middeleeuws Frans. Solliciteren kan voor 31 maart 2017.

Meer informatie over deze vacature kan je hier vinden.

Call for Papers en Sessions Middle Ages Network ESSHC, Belfast 4-7 April 2018

Van 4 tot 7 April 2018 vindt aan Queen’s University, Belfast, de twaalfde editie van het “European Social Science History Conference (ESSHC)” plaats. Het “Middle Ages network” van ESSHC is op zoek naar papers en sessies, die onder de ruime noemer “sociale geschiedenis” vallen. Vooral interdisciplinaire voorstellen en comparatieve panels worden aangemoedigd door de organisatoren. Voorstellen moeten ingediend worden ten laatste op 1 mei 2017.

Meer informatie over deze call kan je vinden in deze bijlage.

Vacature Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500), University of Leicester

Het departement “School of History, Politics and International Relations” is op zoek naar een permanente fulltime Lecturer in Later Medieval History (c. 1100-1500). Het onderwijs (40%) en onderzoek (40%) van de positie zal focussen op het Mediterraanse gebied, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en/of Continentaal Europa.

Kandidaten hebben een doctoraat in de geschiedenis en naast expertise in het gevraagde domein, ook expertise in één of meerdere relevante talen (Latijns, Arabisch …).

Meer informatie over de positie kan je vinden in dit document.

Call for Papers “Strangers at the gate”, Bochum, 17-18 Juni 2017

Aan de Ruhr-Universität Bochum wordt op 17 en 18 juni 2017 een conferentie georganiseerd rond het thema “Strangers at the Gate. The (un)welcome movement of people and ideas in the medieval world”. De organisatoren verwelkomen graag specialisten uit verschillende disciplines, met uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de transfer van stijlen, motieven, technologieën, de wederzijdse beïnvloeding van teksten en kunstwerken, het concept reizen in de middeleeuwen, pelgrims, missionarissen… Voorstellen voor een lezing (300-500 woorden) zijn welkom voor 30 januari 2017. 

Meer informatie over deze conferentie vind je in dit document.

 

 

reizigers, pelgrims, .

Vacature Postdoc Position “The Nordic ‘Civil Wars”, University of van Oslo

Het departement Archaeology, Conservation and History van de Universiteit van Oslo heeft een vacante positie voor een postdoctorale onderzoeker binnen het project “The Nordic ‘Civil Wars’ in the High Middle Ages in a cross-disciplinary and a comparative perspective”. Kandidaten beschikken over een doctoraat in de middeleeuwse geschiedenis of in een aanverwante discipline. De deadline voor het indienen van een vacature is 15 December 2016. 

Meer informatie over de vacature, is te vinden op deze website.

Een beschrijving van het project is te vinden in dit document.

Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantscher, ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’, 22 november 2016, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.

Vacature 2 PhD studenten “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe, 1300-1600”, Universiteit Gent

Binnen het project “State – Lordship and the Rise of the State in Western Europe 1300-1600” aan de Universiteit Gent en de University of St Andrews is men op zoek naar 2 voltijdse doctoraatsstudenten. Kandidaten beschikken over een diploma Master in de middeleeuwse of vroegmoderne geschiedenis en hebben ervaring met archiefwerk.  De deadline voor het indienen van de vacature is 15 November 2016.

Meer informatie over deze vacature kan je in dit document vinden.