Vacature AIO/PhD ‘The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500)’ (Universiteit Utrecht)

In het kader van het NWO Vrije Competitie project The Multilingual Dynamics of the Literary Culture of Medieval Flanders (ca 1200 – ca 1500) is bij het onderzoeksinstituut Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) plaats voor een Assistent-In-Opleiding (AIO) oftewel PhD-student Middelnederlandse literatuur.

Onderzoeksprogramma

Dit project richt zich op het meertalige karakter van de literaire cultuur van middeleeuws Vlaanderen. Het zoekt antwoord op de vraag hoe Nederlandse, Franse en Latijnse eentalige en meertalige teksten in deze regio functioneerden en interacteerden tussen ca. 1200 en ca. 1500. Het project is georganiseerd in drie deelprojecten. Twee Postdocs richten zich op de Franse, Nederlandse en Latijnse teksten en handschriften die in Vlaanderen werden geschreven, geproduceerd en gerecipieerd. Het derde deelproject, uitgevoerd door de AIO die we nu zoeken, onderzoekt meertalige teksten en codices waarin Nederlands voorkomt. De volledige vacature kan u hier raadplegen. Klik hier voor het volledige onderzoeksprogramma.

Solliciteren

De sollicitatie dient te bestaan uit:

  1. Een motivatiebrief
  2. Een curriculum vitae
  3. Naam en e-mailadres van ten minste 1 referent
  4. Ten minste 1 voorbeeld van geschreven werk
  5. Een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten op bachelor en master niveau

Geinteresseerd? Reageer dan vóór 8 oktober 2018 via de sollicitatieknop van de Universiteit Utrecht. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 oktober 2018.

Lezingendag: “De stad als klooster”, 8 november 2018, Uden

Lezingendag: “De stad als klooster”, 8 november 2018

Dag met publiekslezingen bij de verrassende tentoonstelling “De Stad als Klooster” over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late Middeleeuwen, in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden; met gelegenheid voor bezoek van de tentoonstelling.

Georganiseerd door het NWO-onderzoeksproject “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” (Rijksuniversiteit Groningen, 2015-2019), http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-of-readers/)

Donderdag 8 november 2018 in het MRK Uden, van 11 tot 18u (http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl).

Sprekers (lezingen in het Engels): Marc Boone (Gent), Isabella Gagliardi (Florence), Frits Scholten (Rijksmuseum), Quirine van Aerts (MRK), Joanka van der Laan (RUG), Johanneke Uphoff (RUG).

Kosten: 10 euro (inclusief lunch, op locatie te voldoen).

Aanmelding voor 1 november 2018 via: lezingendagstadklooster@gmail.com

Het programm kan hier gedownload worden.

Public lectures day: “De stad als klooster” (The City as a Convent), 8 November 2018

A day with public lectures as a part of the activities linked to the exhibition “De Stad als Klooster” about religious reading cultures between city and convent in the late Middle Ages, in the Museum voor Religieuze Kunst/Museum for Religious Art in Uden; with the possibility to visit the exhibition.

Organised by NWO research project “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” (University of Groningen, 2015-2019), http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-of-readers/)

Thursday, 8 November 2018 in the MRK Uden, from 11am to 6pm (http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl).

With presentations (in English) by: Marc Boone (Ghent), Isabella Gagliardi (Florence), Frits Scholten (Rijksmuseum), Quirine van Aerts (MRK), Joanka van der Laan (RUG), Johanneke Uphoff (RUG).

Fees: 10 Euro (including lunch, to be paid in cash on location).

Registration before 1 November 2018 by email: lezingendagstadklooster@gmail.com

The full programme can be downloaded here.

24ste Mediëvistendag (30 november 2018, Universiteit Leiden)

Vooraankondiging 24ste Mediëvistendag, 2018 (English version below)

Vrijdag 30 november 2018: 11.00-18.00 uur Universiteit Leiden

De 24ste Mediëvistendag zal op vrijdag 30 november gehouden worden in Leiden. Het plenaire gedeelte vindt plaats in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes gebouw (Faculteit Rechten), voor de projectpresentaties na de lunchpauze zijn verschillende lokalen van het pas gerenoveerde P.J. Vethgebouw (gelegen aan de Hortus Botanicus) beschikbaar. Beide locaties bevinden zich in het hartje van academisch Leiden en liggen op loopafstand van elkaar en van het NS station.

Tijdens het plenaire gedeelte voor de lunch zijn er twee key note voordrachten rond het thema ‘De globaliserende middeleeuwen/middeleeuwen en globalisering’. Een zal gegeven worden door Hilde de Weerdt, hoogleraar Chinese geschiedenis te Leiden, de andere door de hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, Peter Hoppenbrouwers.

Gelegenheid tot het geven van korte projectpresentaties (van 20 minuten) wordt in de eerste plaats geboden aan in Nederland en Vlaanderen werkzame promovendi (betaalde onderzoekers en buitenpromovendi) die in de beginfase van hun onderzoek zijn. Daarnaast is er ruimte voor de presentatie van postdoc-onderzoek of van grote koepelprojecten, hetzij in de vorm van ‘posters’, hetzij in de vorm van papers. Research Master studenten die deelnemen en een korte paper schrijven, krijgen daarvoor 1 ECTS.

Omdat binnen de Onderzoekschool bezwaren zijn gerezen tegen een exclusief Engelstalige programmering van de Mediëvistendag (immers in eerste instantie een ontmoetingsdag voor in Nederland en Vlaanderen werkzame mediëvisten), heeft het schoolbestuur besloten dat in het vervolg naast Engels ook Nederlands voertaal zal zijn. Om die reden zal één van de key notes in het Engels worden uitgesproken, de andere in het Nederlands. Bij de korte presentaties in het middagprogramma wordt de keuze van de taal overgelaten aan de presentatoren. In het definitieve programma zal duidelijk worden vermeld, in welke taal presentaties zullen worden gegeven. Presentaties graag vóór 15 oktober aanmelden via het secretariaat van de Onderzoekschool: ozsmed@rug.nl.

Inschrijven voor de Mediëvistendag kan via een e-mail aan het secretariaat van de Onderzoekschool, graag vóór 15 november: ozsmed@rug.nl, o.v.v. ‘Mediëvistendag 2018’. De kosten van deelname bedragen 10 euro (voor koffie/thee, lunch en afsluitende borrel),  vóór 15 november over te maken op bankrekeningnummer NL89 ABNA 04 8871 1827, t.a.v. P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

Het definitieve programma zal kort na 15 oktober via de website van de Onderzoekschool bekend worden gemaakt. Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Onderzoekschool (ozsmed@rug.nl) of bij de organisator van de dag (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl).

English version:

Early notice 24th Medieval Studies Day, 2018

Friday 30 November 2018, 11.00-18.00 hours Leiden University

The 24th Medieval Studies Day will take place on Friday, November 30, 2018, at Leiden University. The plenary session will be organized in the morning, in the Lorentzhall of the Kamerlingh Onnes building (Law Faculty); after lunch project presentations will be held in various class rooms of the recently renovated P.J. Veth building (near the Hortus Botanicus). Both locations are in the heart of academic Leiden, and at a walking distance from each other and the railway station.

During the plenary session two key note lectures will be given around the theme of ‘The Global Middle Ages/Globalising the Middle Ages’. One will be delivered by Hilde de Weerdt, Professor of Chinese History at Leiden University, the other by Peter Hoppenbrouwers, Professor of Medieval History at Leiden University.

In the afternoon there will be ample opportunity for short project presentations (of 20 minutes), primarily by PhD students working the Netherlands and Flanders (both paid PhD students and external doctoral students), but post-docs or leaders of large research projects  are expressly invited to present their projects, either as ‘posters’ or as papers. Research Master students who attend and write a short paper will be awarded with 1 ECTS.

Because objections have been lodged against the exclusively English programme of the Medieval Studies Day – which, after all, was once set-up as a meeting of professional medievalists working in Flanders and the Netherlands – the board of directors of the Research School for Medieval  Studies decided that henceforth, in addition to English, Dutch will be the language of communication. For this reason, one of the key note lectures will be held in English, and one in Dutch. The choice of language of the presentations during the afternoon session will be left to the speakers. In the definitive programme, it will be clearly announced what the language of all papers will be.  Proposals for presentations have to be sent before October 15 to the administration of the Research School: ozsmed@rug.nl.

Please, register for the day by sending an e-mail to ozsmed@rug.nl, preferably before November 15. There is an attendance fee of 10 euros, which will cover expenses for coffee/tea, lunch and drinks. You are requested to pay the fee before November 15 to the account NL89 ABNA 04 8871 1827, with the reference ‘P.C.M. Hoppenbrouwers [inzake Middeleeuwse Geschiedenis], Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden.

The definitive programme will be announced  shortly after October 15 on the website of the Research School.  Further information may be obtained from the administration of the Research School (ozsmed@rug.nl) or from the Day’s organizer (p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl).

Belonging in late medieval cities (York 28-30 Juni, 2019)

Belonging in late medieval cities

Date: Friday June 28 to Sunday June 30, 2019.

Location: Huntingdon Room, King’s Manor, Exhibition Square, York YO1 7EP.

One of the ways belonging is conceptualised within sociological literature is that it is a socially constructed category which revolves around an individual’s inclusion and exclusion from formal and informal groups. It is thought that individuals can concurrently be included within one group yet excluded from others, and that belonging is negotiated by various actors such as local communities, governments and individuals themselves.

Late medieval and early modern cities were environments with many formal and informal groups to which people could belong, such as street communities, parishes, guilds and the citizenry, to name a few. The conference aims to explore how notions of belonging might be utilised within the study of late medieval urban centres. We invite speakers to consider whether belonging as a idea can be used to contribute to established ideas of identity, especially considering the (hierarchical) structures of urban society and examining how community boundaries were drawn and redrawn, how spaces were imagined as well as the significance of membership and exclusion. These were always in a state of flux, owing to the influence of the variety of agents who structured belonging, including rulers, local communities and individuals, with inclusion and exclusion operating along the axes of gender and social status. Papers will explore these intersections between the individual and their communities, and how inclusion and exclusion manifested themselves in historical urban areas.

Please send an abstract of 300 words to Joshua Ravenhill jtr518@york.ac.uk or Luke Giraudet lwg502@york.ac.uk by the 8th October 2018.

Les manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la France (Lille, 30 november 2018)

Première journée du colloque “Les manuscrits hagiographiques du nord de la France et de la Belgique actuelle à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe s.) : fabrication, fonctions et usages

30 NOVEMBRE 2018
SALLE DE SÉMINAIRE DE L’IRHiS
UNIVERSITÉ DE LILLE — SITE DU PONT-DE-BOIS – VILLENEUVE D’ASCQ

À la fin du Moyen Âge, la production hagiographique manuscrite se transforme et connaît
son dernier âge d’or entre le succès éditorial de la Légende dorée et l’arrivée de l’imprimerie. De
nombreux textes anciens sont abrégés pour intégrer de nouvelles collections. Ce phénomène
est en partie responsable du relatif désintérêt des historiens à leur égard : à quoi bon s’intéresser à ces abrégés alors qu’il reste tant à découvrir dans les grands légendiers du Moyen Âge central, et qu’on commence à peine à mieux connaître les tout premiers manuscrits conservés ?
L’objectif de ce colloque en deux temps (Lille, 30 novembre 2018 et Namur/Louvain, 21-22
mars 2019) est de mieux saisir la place du manuscrit hagiographique, entendu ici au sens large,
dans le nord de la France et l’espace belge à la fin du Moyen Âge, en prolongeant notamment
les réflexions de Guy Philippart sur la fabrique et les usages des légendiers, à une période où la
documentation susceptible de les appréhender est plus abondante.
L’objectif est aussi de saisir ensemble les légendiers latins et vernaculaires, en moyen
néerlandais comme dans les parlers d’oïl. La journée lilloise est exclusivement consacrée aux
manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du nord de la France, en partie exhumés
jadis par Paul Meyer. La situation linguistique du nord de la France et de la Belgique induit
nécessairement un travail collaboratif, seul à même de faire réfléchir collectivement à la
circulation des modèles et des traductions, aux conditions matérielles de la circulation des textes hagiographiques, mais aussi à l’usage de ces manuscrits, dans le cadre de la pastorale et des pratiques cultuelles collectives comme dans celui de l’affirmation de l’individu à la fin du Moyen Âge.

Comité scientifique
Paul Bertrand (Université de Louvain)
Esther Dehoux (Université de Lille)
Jeroen Deploige (Université de Gand)
Monique Goullet (Paris)
Xavier Hermand (Université de Namur)
Anne-Françoise Labie-Leurquin (Paris)
Charles Mériaux (Université de Lille)
Fernand Peloux (Université de Namur)
Piotr Tylus (Cracovie)
Catherine Vincent (Université de Paris Nanterre)

Pour plus d’information et pour consulter le programme, télécharger le dépliant.

Le programme des journées belges des 21 et 22 mars 2019, conclues par André Vauchez
(AIBL), paraîtra en début d’année prochaine.
Contact : fernand.peloux@unamur.be

 

Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders (October 19, 2018, Columbia University, New York)

Making Art, Making Meaning in Fifteenth-Century Flanders

The workshop will examine the making and meaning of art in fifteenth-century Flanders, with the aim of considering the context of Jan van Eyck’s Virgin and Child with St. Barbara, St. Elizabeth, and Jan Vos, which is the center of an exhibition at the Frick Collection, New York, from September 18, 2018 to January 13, 2019.

The workshop will take place on October 19, 2018 from 9:00 am to 3:30 pm on the Morningside
Campus (116th Street) of Columbia University in 513 Fayerweather Hall.

Speakers: Speakers: Maryan Ainsworth, Till-Holger Borchert, Emma Capron, Jan Dumolyn, Ingrid Falque, David Freedberg, Susan Jones, & Walter Prevenier. The full programme can be found on the flyer.

The workshop is sponsored by the Studies of the Dutch-Speaking World, the European Institute, the Department of History, the Department of Art History and Archaeology, and the Making and
Knowing Project, Columbia University, with the support of the General Delegation of the
Government of Flanders to the USA, and in cooperation with the Frick Collection.
Advanced registration is required because of space limitations. Reserve through Eventbrite at:
http://bit.ly/vanEyck-RSVP

For further information contact:
François Carrel-Billiard, Associate Director, European Institute (francois.carrel@columbia.edu),
Martha Howell, Miriam Champion Professor of History (mch4@columbia.edu)
Pamela Smith, Seth Low Professor of History (ps2270@columbia.edu), Director, Making and
Knowing Project

The medieval literary canon in the digital age (Gent, 17-18 september 2018)

International Conference THE MEDIEVAL LITERARY CANON IN THE DIGITAL AGE
Ghent, 17-18 September 2018
Jozef Plateaustraat 22

An often repeated promise of the digital humanities, in the wake of the “computational turn,” is
that the wide availability and accessibility of historical texts would enable scholars to breach the
restrictions of a literary canon. The present international conference wishes to explore how exactly the digital humanities can provide such insights for medieval studies, in which such a promise raises critical questions.
1. In spite of the computational turn, much of the digital scholarship for the Middle Ages still
seems to hinge on well-conserved and therefore well-known theological and literary
authorities, whose texts have been reproduced continuously in subsequent editions and
translations. To what extent does today’s computational research manage to escape the
straitjacket of the traditional canon?
2. Considering that in the past decades, medieval scholars have become increasingly sensitive
to the materiality of textual transmission in the Middle Ages, the virtual, normative and
reductive character of a digital environment are not always compatible to their research
interests.
As the emancipation of the digital humanities from their merely supportive role is proclaimed
increasingly, and as the tools for digital medieval studies proliferate (e.g. digital scholarly editing, computational stylistics, digital palaeography, digital stemmatology, …), this conference welcomes papers —based on either case studies or broader research questions— that both problematize the specialized character of medieval literary production and demonstrate the potential for computational criticism to “breach” or “widen” the medieval canon through digital tools.

Organisers: Jeroen De Gussem (Ghent University), prof. dr. Jeroen Deploige (Ghent University), prof. dr. Wim Verbaal (Ghent University), prof. dr. Mike Kestemont (University of Antwerp)

PROGRAMME

September 17 — Monday
– 8.30: Arrival and coffee
– 9.00: Welcome and introduction by Jeroen Deploige
Morning session — Canon
– 9.15: David J. Wrisley (New York University Abu Dhabi [AE]): “Recasting the can(n)ons: Towards a New Generation of Computational Medieval French”
– 10.00: Jean Baptiste Camps & Julien Randon-Furling (École des chartes [FR] & Panthéon-Sorbonne University [FR]): “Was there a ‘Medieval Literary Canon’ in the Middle Ages?”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Julie Orlemanski (University of Chicago [US]): “How to Read Exempla: Challenges of a Text Type”
– 11.35: Wouter Haverals (University of Antwerp [BE]): “The Measure of Middle Dutch: Empirical Assessment of Aesthetic Observations on the Rhythm of Middle Dutch Rhymed Literature”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Text Editions
– 14.00: Peter Robinson (University of Saskatchewan [CA]): “Collaborative Online Editing of a Canonical Textual Tradition”
– 14.45: Lydia Wegener & Nadine Arndt (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities [DE]):“The Benefit of Digital Editions for the Reconstruction of Mystical Discourse: Two Composite Treatises as Test Case”
— 15.20: Coffee break
15.45: Miriam Edlich-Muth (University of Düsseldorf [DE]): “Using Interactive Network Graph Editions of Medieval Manuscripts to Explore the Principles of New Philology”
16.20: Gustavo Fernández Riva (University of Buenos Aires [AR]): “Naming and Renaming Texts. Distant Reading of Middle High German Rubrics in Miscellany Manuscripts”
– 17.30: City Walk (with Tineke Van Gassen)
– 19.30: Conference Dinner
September 18` — Tuesday
– 8.30-9.15: Arrival and coffee
Morning session — Authorship
– 9.15-10.00: Diane Watt & Mary Dockray-Miller (University of Surrey [UK] & Lesley University [US]): “Women’s Patronage, Authorship, and Collaboration in the Medieval Literary Canon”
– 10.00-10.35: Jeroen De Gussem & Jeroen Deploige (Ghent University [BE]): “Between Manuscript and Edition: Scribal (re)writing in Hildegard of Bingen’s Liber Divinorum Operum”
— 10.35: Coffee break
– 11.00: Justin Stover (University of Edinburgh [UK]): “Canonical Texts, Medieval Editors: A Computational Approach?”
– 11.35: Godfried Croenen (University of Liverpool [UK]): “Guillebert de Mets: Scribe, Editor or Author? Digital Tools and the Analysis of the Working Methods of a Late Medieval Flemish Scribe”
— 12.20: Lunch
Afternoon session — Corpus bias
– 14.00: Karina van Dalen-Oskam (University of Amsterdam [NL]): “How to Avoid Corpus Bias: Some Thoughts on Building Digital Research Corpora of Medieval Texts
– 14.45: Eveline Leclercq (Université de Strasbourg [FR]): “Stylometry in Charters: a Practical Test on the Case of Cambrai”
— 15.20: Coffee break
– 15.45: Reima Välimäki (University of Turku [FI]): “Authorship attribution and the Late Medieval Literature: Challenges and Solutions of a Heterogeneous Corpus”
– 16.20: Maciej Eder (Pedagogical University of Kraków [PL]): “What is the Difference Between Prose and Poetry, Really? A Computer-assisted Analysis of Latin Style”
– 16.55: Closing dicussion moderated by Mike Kestemont & Wim Verbaal (University of Antwerp [BE] & Ghent University [BE]).
– 17.30: Reception

REGISTRATION (€ 40,00)
– Deadline: before Monday 10 September. Registration
– fee includes lunch and is payable upon arrival.
– contact (Jeroen De Gussem): jedgusse.degussem@ugent.be
FREE ENTRANCE:
Members of the Henri Pirenne Institute for Medieval Studies
LOCATION
Jozef Plateau Conference Room
Jozef Plateaustraat 22
9000 Ghent
QUESTIONS?
contact: jedgusse.degussem@ugent.be
website: www.mcda.ugent.be

Organising Committee
Jeroen De Gussem, Els De Paermentier, Jeroen Deploige, Veerle Fraeters, Mike Kestemont, Wim Verbaal, Dinah Wouters
Academic Board
Jeroen Deploige, Mike Kestemont, Lars Boje Mortensen, Francesco Stella, Karina van Dalen-Oskam, Wim Verbaal, Frank Willaert

The flyer can be downloaded here: canon-2018-brochure

CfP “Pieter Bruegel the Elder and his predecessors” (Brussel, 24-25 Januari 2019)

Pieter Bruegel the Elder and his predecessors:  

Culture and Visual art and in the late 15th and 16th centuries

Masterclass with Reindert Falkenburg and Michel Weemans, organised by the Vlaamse werkgroep mediëvistiek (VWM) and the Réseau des médiévistes  belges de langue française (RMBLF)

2019 marks the 450th anniversary of the death of Pieter Bruegel the Elder (c. 1525/30-1569), one of the most renowned Flemish artists of the 16th century. In Belgium, several exhibitions (at the KBR, the MRBAB-KMSKB, the Mayer van den Bergh Museum, the Castle of Gaasbeek…) and other scientific activities are planned to highlight the artistic production of the master. This “Bruegel year” constitutes a great opportunity for the VWM and the RMBLF to explore this fascinating personality and the artistic, cultural and intellectual context in which he emerged through a vivid dialogue between young and senior scholars. Indeed, we aim at taking part to this celebration by organizing a masterclass with two specialists of Pieter Bruegel’s work, Reindert Falkenburg (NYU Abu Dhabi) and Michel Weemans (ENSA Bourges and EHESS), whose forthcoming book explores the religious and exegetical character of Bruegel’s landscapes and their relationship with landscape painters of the first half of the 16th century such as Hieronymus Bosch, Joachim Patinir or Herri met de Blès.[1] This masterclass will gather up to eight young researchers (PhD students, postdocs, young lecturers) coming from various disciplines (art history, literature, history…) who will have the opportunity to present and discuss their work on the visual art and culture at the time of Pieter Bruegel the Elder and his predecessors with both respondents and the audience.

Pieter Bruegel the Elder is a complex artistic figure. Often considered as “both a proponent and an exponent of popular culture”[2], the Flemish painter was also appreciated and admired by the high nobility whose members praised the exceptional quality of his oeuvre and owned paintings by his hand. His work also enjoyed a great deal of success among a wider audience thanks to the diffusion of his engravings. From an artistic point of view, Bruegel was deeply influenced by the Flemish pictorial tradition of the late 15th and early 16th century, and especially by Hieronymus Bosch. He also played a crucial role in the emergence of genre and landscape painting, a topic which is at the core of the new publication of Michel Weemans and Reindert Falkenburg. Bruegel also had close links with humanists and scholars such as Abraham Ortelius, and with the Antwerp chambers of rhetoric (rederijkerskamers) like the Violieren (the Gillyflower). In other words, he belonged to the Antwerp intellectual circles of his time. His artistic production is deeply influenced by this intellectual and cultural context, just as it nurtured it in return.

Recent scholarship on Bruegel[3] has highlighted the multi-layered complexity of his (painted, printed and drawn) pictures, which are rooted in the rich artistic, cultural and literary context that we will investigate during this masterclass. More precisely, we would like Pieter Bruegel the Elder to act as a prism through which young scholars will explore, among others, the visual interactions between artists and between pictorial practices, the relationships between literary groups such as the rederijkers and the visual culture of their time, the social and intellectual networks of Pieter Bruegel and other Flemish artists of the late 15th century and 16th century, the impact of the complex religious context on the artistic production of the time, the links between humanists and artists, the influence of Flemish artists of the previous generations on Bruegel and his contemporaries, etc.

Early career researchers are invited to submit proposals for a 15-minutes paper. The languages of the masterclass will be Dutch, French, and English. A description of the proposed paper (max. one page) and a short CV should be submitted to Micol Long (micol.long@ugent.be) and Ingrid Falque (ingrid.falque@uclouvain.be), no later than October 15. Selected researchers will be notified in the first week of November.

This masterclass is jointly organised by the Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (Flemish Medievalist Association) and the Réseau des Médiévistes belges de Langue Française (Network of French-speaking Belgian Medievalists), with financial support of the F.R.S.-FNRS and the Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne). The event will take place In Brussels (precise location to be announced later) on 25 January. On 24 January, Michel Weemans and Reindert Falkenburg will give a public lecture on their forthcoming book. Further practical details will be announced at a later stage.

[1] Reindert L. Falkenburg and Michel Weemans, Bruegel (Paris, Hazan: 2018).

[2] Mark Meadow, Pieter Bruegel the Elder’s Netherlandish Proverbs and the Practice of Rhetoric (Zwolle, Waanders Publishers: 2002), 14.

[3] See among others: Walter S. Gibson, Pieter Bruegel and the Art of Laughter (Berkeley, University of California press<: 2006); Todd M. Richardson, Pieter Bruegel the Elder. Art Discourse in the Sixteenth-Century Netherlands (Farnham, Ashgate: 2011); Bertram Kaschek, Weltzeit und Endzeit. Die »Monatsbilder« Piter Bruegels d.Ä. (München, Wilhelm Fink Verlag: 2012); Christina Currie and Dominique Allart, The Brueg(H)el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Pieter Brueghel the Younger with a Special Focus on Technique and Copying Practice (Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage: 2012); Claudia Goldstein, Pieter Bruegel and the Culture of Early Modern Dinner Party (Farnham, Ashgate: 2013); Stephen Graham Hitchins, Art as History, history as Art. Jheronymus Bosch and Pieter Bruegel the Elder Assembling Knowledge not Setting Puzzles (Turnhout, Brepols: 2014); Jospeh Leo Koerner, Bosch and Bruegel. From Enemy Painting to Everyday Life (Princeton, Princeton University Press: 2016).

Workshop Transkribus, 21 September 2018 Gent

On 21 September 2018, we want to organise a workshop on Transkribus. The location will normally be the UGent, pending confirmation, initially planned from 13:00 until 16:00, with the possibility to join us for a drink afterwards (at your own expense).

The aim of this workshop is to offer a hands-on Transkribus session of three hours. It will be delivered by Dr. Louise Seaward (University College London) of the Bentham Project. Transkribus is a free and open platform for automated recognition, transcription and searching of historical documents, using Handwritten Text Recognition (HTR) and Optical Character Recognition (OCR). The workshop is aimed at scholars who are involved in the transcription and editing of historical documents. It already has promising results, as the Huygens ING has already reached a 98% recognition-rate on printed texts from the 17th and 18th century. Hence our aim to offer some necessary first training to get to grips with the platform and the technology to be able to use and to apply it in our own research.

Participation is not limited to a specific university. Registration is free but please register by sending an email to workshopdh18@gmail.com. Do remember: you will need to bring your own laptop to this workshop. If you have already registered, there is no need to send us another email.

Please note that for this first workshop the number of participants is limited and registrations will be accepted in the order of arrival. We will work with a waiting list and if there is enough interest, we will soon organise another workshop. Let us know if you do not want your data to be stored for this purpose. In addition, a workshop on Transkribus within the framework of the Doctoral Schools is being planned (with the necessary credits for those that need this). Please let us know if you are interested, then we can work together with the Transkribus team to get such an event organised.

Thank you for your interest,
Kind regards,

Nina Lamal (FWO postdoctoral researcher, University of Antwerp)

Annemieke Romein (NWO-Rubicon postdoctoral researcher, Ghent University/Erasmus University Rotterdam)

Praktijkassistent geschiedenis, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Deeltijdse (50%) vacature praktijkassistent geschiedenis (met specialiteit ancien régime) aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

De functie van praktijkassistent bestaat uit:

  • Begeleiding van de studenten bij de onderzoekstaken en papers
  • Onderwijsondersteuning bij de colleges van prof. Paul Trio
  • Enkele taken binnen de organisatie van de faculteit Letteren (Kulak)
  • Meer algemeen: een gevarieerd takenpakket en een flexibel werkschema

Voor meer informatie, klik hier.