Mediëvistendag Onderzoekschool Mediëvistiek – 17 december 2021

Op vrijdag 17 december 2021 zal aan de Universiteit van Amsterdam de volgende Mediëvistendag van de Onderzoekschool Mediëvistiek plaatsvinden. Het symposium is deze keer gewijd aan REFLECTIE. In onderstaande bijlage zijn de aankondiging en de call for papers terug te vinden, net als alle details in verband met deelname en registratie.

Freedom of speech in the medieval and early modern society. Utrecht Conference on Free speech in Europe, 1400-1750.

Op 19 en 20 november 2021 zal in Utrecht de workshop Utrecht Conference on Free speech in Europe, 1400-1750 plaatsvinden. Bijkomende informatie, en de mogelijkheid om via Teams de workshop te volgen, is in het bijgevoegde Word-document terug te vinden.

EOS Publieksfavoriet – Van Eyck

Maximiliaan Martens (kunstgeschiedenis), Jan Dumolyn (geschiedenis) and Danny Praet (filosofie) behoren tot de laureaten van de Jaarprijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie en Jonge Academie van 2021. De jury was in het bijzonder lovend over de internationale tentoonstelling Van Eyck – An Optical Revolution en de bijhorende communicatie in verband met de restauratie van Het Lam Gods. Het “Van-Eyck team” is nu ook kandidaat voor de prijs “EOS Publieksfavoriet”. Stemmen kan via deze link! 

Lancering netwerk “Observatory of Written Heritage | Low Countries” – 23 en 24 november 2021

Voor de lancering van het door BelSPo gesubsidieerde netwerk “Observatory of Written Heritage | Low Countries”, zal op 23 en 24 november 2021 in Brussel een bijeenkomst plaatsvinden. Hieronder kan u de uitnodiging zelf met alle verdere details terugvinden.

Observatory of Written Heritage | “Low Countries” (owhlc.hypotheses.org)

Meeting 2021

Brussels, KBR (Royal Library of Belgium), 23rd and 24th November 2021

Organized by

Funded by

Over the course of the Middle Ages and the first Renaissance, what was called the ‘Low Countries’ (BeNeLux, Northern France, Northern-Western Rhine Regions) developed an original written culture. The essential part of what has been preserved of this important heritage has fortunately survived in the libraries and manuscript collections of our regions, sometimes abroad. Over the last few years, important survey and recovery projects have been started. However, not all the heritage collections have been identified or explored, especially in the private and ecclesiastical libraries. Moreover, not all the pre-modern sources useful for the study of this written heritage have yet been identified, surveyed or edited.

To facilitate these scholarly activities, we must call on information technologies and particularly on digital humanities for inventory, research, preservation and enhancement of this heritage. Relevant technologies include managing metadata, digitization, electronic editions, data mining, virtual libraries and virtual digital museology or digitally restoring medieval books. However, all these initiatives have not yet necessarily been surveyed, and they are still not all accessible from a central point of information. Moreover, many manuscripts and the relevant sources that document their history are still poorly known to scholars working in this field.

It therefore seems timely and opportune to make an assessment of the initiatives and to establish a research community around the written heritage of the historical Low Countries and the application of digital humanities to this field. An ‘observatory of written heritage’, comparable to Biblissima  and in close collaboration with this pioneering French portal in the field, would be a good approach to creating a synergy between keepers of the historical collections, expert librarians, academic scholars and teachers and digital humanities researchers.

In order to launch this contact group’s activities, a webinar has already been organized in May 2021. Now that the relaxation of the Covid-19 rules allow for in-person meetings, we are able to organize a meeting on 23rd and 24th November. This will not be a conference, but working groups deliberating on the need of such a network, the expectations for it, and the possible activities it could undertake in the next future.

If you are a librarian, an archivist, a written heritage preservation or digitization specialist, a Digital Humanities specialist, a researcher or a teacher involved in the field of written cultures of the area in question, and if you are a representative of your institution, unit, laboratory, etc., you are friendly invited to participate in the working days (there may be several participants for each institution, depending on their skills).

!!! Due to Covid health measures in Brussels-Capital Region, access might be made conditional on presentation of a ‘Covid Safe Ticket’ !!!

REGISTRATION FORM

(please CTRL + click to open)

PROGRAM

Tuesday, November 23rd

10:00     Welcome Coffee

10:30     Opening Speeches

Lunch Time

13:00     Working Groups (Metadata and Cataloguing, Preservation and Heritage Management, Digitization, Research, Education and Training in Written Heritage and Digital Humanities, Virtual Museology and Enhancement of Written Heritage, etc.).

15:00     Visit of KBR Museum

Wednesday, November 24th

09:30     Presentation of the Working Groups Summaries (1)

10:30     Coffee Break

11:00     Presentation of the Working Groups Summaries (2)

Lunch Time

13:30     General Discussion

15:00     Closing Drink

————————————

Vacature: voltijds hoogleraar Middelnederlandse letterkunde Universiteit Utrecht

De universiteit Utrecht schrijft een vacature uit voor de functie van hoogleraar Middelnederlandse letterkunde.

“De leerstoel maakt deel uit van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie van de faculteit Geesteswetenschappen en is geplaatst binnen de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur. De focus van het departement ligt op de bestudering van West-Europese talen en culturen in een globale context.

De kern van het onderzoek van de leerstoelhouder betreft de bestudering van de Nederlandstalige literatuur van de Middeleeuwen, met aandacht voor de veeltalige en cultureel diverse Europese context waarin deze literatuur is gesitueerd. Het zwaartepunt van het onderwijs van de leerstoel ligt in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de minor Middle Ages en in de tweejarige onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies. De leerstoel vervult een spilfunctie binnen de Utrechtse mediëvistiek. De leerstoelhouder draagt dan ook een brede medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs en onderzoek in de mediëvistiek van de faculteit, waarbij een uitstekende afstemming met collega’s binnen en buiten het departement plaatsvindt.”

Voor meer informatie over de functie, surf naar onderstaande weblink: https://www.uu.nl/organisatie/werken-bij-de-universiteit-utrecht/vacatures/hoogleraar-middelnederlandse-literatuur-en-cultuur-10-fte

Last Call. Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 – Gent en Fordham – 18 t.e.m. 22 oktober 2021

Van 18 tot en met 22 oktober 2021 zal de Henri Pirenne Autumn School in Medieval Languages and Culture 2021 plaatsvinden aan de Universiteit Gent en de Fordham University. De vraag welke geografische en chronologische afbakeningen het meest gepast zijn om de Europese middeleeuwse geschiedenis te bestuderen, dient als uitgangspunt voor deze editie die als titel “Scales of Knowledge. From Cosmos to Book” heeft. Het twaalfde-eeuwse Liber Floridus dient als toetssteen bij het beantwoorden van die vraag.

De Autumn School wordt georganiseerd voor doctoraatsstudenten en masterstudenten en zal zowel fysiek als online plaatsvinden. Het concrete programma is in de pdf in bijlage terug te vinden. Meer details over de Autumn School, wat praktische informatie en de registratieprocedure zijn hier terug te vinden: https://www.ugent.be/pirenne/en/autumnschool.htm/as2021/introduction

Health and Wellbeing in the Cities of the Low Countries (Later Middle Ages to the Twentieth Century) – Gezondheid en welzijn in de steden van de Nederlanden (late middeleeuwen tot 20e eeuw)

Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt in het STAM in Gent een lezingenreeks plaats in verband met gezondheid en welzijn in steden in de Nederlanden. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 35. Er is een verplichte registratie, gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar Christophe.De.Coster@vub.be vóór 15 oktober 2021.

Het programma is in pdf-bijlage aan dit bericht toegevoegd.

Emeritaat professor Marc Boone, huldiging en boekvoorstelling op 8 september, met registratie.

Op 30 september 2021 gaat professor Marc Boone op emeritaat. Als eerbetoon aan Marc werden een aantal van zijn beste stukken geselecteerd, in een boek gebundeld en uitgegeven door zijn leerlingen. De huldiging en de boekvoorstelling van “City and State in the Medieval Low countries. Collected studies by Marc Boone” vindt plaats op woensdag 8 september om 18 uur. Details voor de registratie in bijlage.