Workshop Biographical Data in a Digital World (Amsterdam, 9/04)

Binnen het project BiographyNet wordt op 9 april 2015 een workshop georganiseerd in Amsterdam m.b.t. ICT analyses van biografische data. De organisatoren lanceren een call for papers. Voorstellen omvatten maximaal 2500 woorden en dienen aangeleverd te worden vóór 31 januari. U vindt alle informatie op de webpagina.
http://www.biographynet.nl/biographical-data-in-a-digital-world/

Prijs ‘Pro Civitate’ 2015

De Koninklijke Academies voor Wetenschappen en Kunsten van België reiken de ‘Pro Civitate’ Prijs uit aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis. Kandidaturen voor de Prijs 2015, vergezeld van de nodige documenten, moeten worden ingediend vóór 30 april 2015. U vindt alle informatie in bijgaande oproep.

Symposium Signum wordt verplaatst naar lente 2015

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verplaatsen van het symposium de beste optie is. Wanneer de nieuwe datum bekend is, zal deze zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
De organisatie kijkt er alvast naar uit u komend voorjaar in Deventer talrijk te mogen verwelkomen.

Zesde nummer “Ex Situ”, tijdschrift voor archeologie in Vlaanderen

Graag vestigen we de aandacht op het nieuwe nummer van Ex situ, een jong halfjaarlijks tijdschrift over archeologisch Vlaanderen. Via verslagen, interviews en fotoreportages brengt Ex situ verslag uit over verschillende disciplines, onderzoek en periodes. Ook Vlaamse archeologen in het buitenland komen aan bod. In het nieuwste nummer staan er niet minder dan zeven bijdragen over de middeleeuwen: Merovingische grafgiften uit Harelbeke, de release van het publieksboek over de Boudelo-abdij, baksteenovens uit Ieper, de geschiedenis van een kasteelhoeve die evolueerde naar een cité-huisje in Watermaal-Bosvoorde, verslag van het hernieuwde onderzoek naar de donjon in Nevele, OSL-datering van het vroegmiddeleeuwse verdwenen dorp Pulle en ten slotte nieuw onderzoek rond de kerk/priorij/abdij van Belingen.
Geïnteresseerd? Op de website kunt u de inhoudstafel alvast volledig bekijken: http://exsitu.be/. Daar vindt u ook alle informatie voor bestellingen.

Studiedag “Institutions of Popular Mobilisation”/ “Les institutions de mobilisation populaire” (Gent, 5/12)

Op 5 december 2014 gaat in het Pand te Gent de interuniversitaire studiedag Institutions of Popular Mobilisation/Les institutions de mobilisation populaire door. Naast verschillende presentaties van het nieuwste onderzoek, is er ook, aansluitend op keynotes, plaats voor reflectie over bronnenmateriaal, methodologie en paradigma’s. Meer informatie vindt u op de poster. Contactpersoon voor de dag is Bart Cosyns (Bart.Cosyns@UGent.be).

Workshop “Urban Immigration Policies in England and the Low Countries (1300-1900)” (Gent, 24/11)

The IAP 7/26 ‘City & Society’ co-organizes with the AHRC-project ‘England’s Immigrants, 1330-1550’ a one day workshop on “Urban Immigration Policies in England and the Low Countries (1300-1900)“. This Workshop takes place on monday 24 November 2014 in Het Pand in Ghent. Throughout the Premodern period, immigration has been one of the most decisive factors shaping the physical and social landscapes of European cities and towns. The arrival of skilled and less skilled newcomers created opportunities and conflicts, impacted labour markets and, ultimately, changed the composition and the outlook of urban populations. Because of its importance, immigration set the political agenda and forced urban authorities to develop specific policies or to adapt measures taken on a national level to local circumstances. This one day workshop wants to consider the conditions that structured the political debate and decision making about immigrants in Premodern cities and towns. It will centre on England and the Low Countries, two areas with an intense mutual exchange of people, goods and ideas. Covering the period from 1300 to 1900, the workshop will bridge the traditional divide between later Middle Ages and Early Modern and Modern Period and focus on longer term trends.
For further information, see the programme.
Please register before 17 November 2014 at jelle.derock@ugent.be. Please specify if you want to take lunch.

Signum symposium “De Moderne Devotie: vijftig jaar na Post” (22/11, Deventer)

Voor de vierentwintigste maal organiseert de Contactgroep Signum een symposium, dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 22 november 2014 te Deventer. Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op de diversiteit van de Moderne Devotie in al haar facetten en verschijningsvormen, alsook op de vraag naar de ontwikkeling van het Moderne Devotie-onderzoek sinds Regnerus Post en op de belangrijkste toekomstige uitdagingen. Belangstellenden dienen zich aan te melden voor 15 november door middel van een e-mail aan de secretaris, Bas Diemel (basdiemel@hotmail.com). U kan de introductietekst en het volledige programma terugvinden in bijgaand document.

Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) schrijft de Prijs van het Gentse Historische Onderzoek uit voor een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent. Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits. De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 6 december 2014 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. De uiterste indiendatum is 1 november 2014. Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof.dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.

Gratis naar de Boekenbeurs 2014

Uitgeverij Brepols biedt alle leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de kans om op donderdag 6 november gedurende de hele dag gratis de Boekenbeurs in Antwerpen te bezoeken. ’s Avonds zijn leden welkom op een wetenschappelijk debat rond urbanisatie in Vlaanderen. U kan een ticket aanvragen door u vanaf 15 oktober te registreren via: http://event.tickoweb.be/boekenbeurs‐nocturne‐2014/. Let op, plaatsen zijn beperkt, dus snel reageren is de boodschap. Per registratie zijn er maximum 2 tickets te reserveren. U kan alle informatie terugvinden in de uitnodiging.

Pirennelezing David Wallace (20 november, 19h, Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe werkjaar organiseert de VWM opnieuw de traditionele Pirennelezing. Die zal dit jaar gegeven worden door David Wallace (University of Pennsylvania). De lezing draagt de titel November 1414: Literary Cultures, Nationalism, and the Future of Europe. Bijgaand vindt u de poster met abstract in het Nederlands en het Engels. Wallace is een expert in middeleeuwse en vroegmoderne Europese literatuur. Hij geniet internationale bekendheid als auteur van Premodern Places (Blackwell, 2004) en als editor van het project Europe: A Literary History, 1348-1418. Ter herhaling: de Pirennelezing vindt plaats op donderdag 20 november 2014, om 19u in de het KANTL te Gent. Achteraf wordt er een receptie aangeboden. De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Wij vragen wel dat geïnteresseerden zich voldoende op voorhand aanmelden via een seintje bij mike.kestemont@ua.ac.be of stefan.meysman@ugent.be.