Symposium Signum wordt verplaatst naar lente 2015

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verplaatsen van het symposium de beste optie is. Wanneer de nieuwe datum bekend is, zal deze zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
De organisatie kijkt er alvast naar uit u komend voorjaar in Deventer talrijk te mogen verwelkomen.