Lidgeld 2014-2015 & Herinnering Pirenne-lezing

Met de Pirenne-lezing volgende week (waarvoor u nog altijd kan inschrijven) is het nieuwe VWM-werkingsjaar officieel geopend! Dit gaat meteen ook gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 15 december! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be of renske.vannie@uantwerpen.be én uiteraard je lidgeld te betalen.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!