Pirennelezing Julia Smith, 30 oktober 2015, Gent

Dit jaar vindt de Pirennelezing van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek plaats in het kader van de 21e Mediëvistendag. Het thema van deze dag is “Civitas”, een onderwerp dat een breed spectrum aan mediëvisten verenigt met interesse in stedelijke ontwikkeling, gemeenschappen in religieuze en seculiere context, literatuur, politieke en artistieke representatie, …

De Pirennelezing wordt gegeven door prof. dr. Julia Smith (Universiteit van Glasgow) en is getiteld Multiculturalism in the early Middle Ages? Material Religion in 8th-century Rome. Meer informatie kunt u lezen in het abstract in het Nederlands of in het Engels. De jaarlijkse openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten.

De Pirennelezing  vindt plaats om 11u00. De jaarlijke openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten rond 17u10. Meer informatie en registratie vindt u op de website. We vragen alle deelnemers om zich te registreren vóór 9 oktober.

U bent allen van hartelijk welkom!

 

 

Mediëvistendag, 30 oktober 2015, Gent

Op 30 oktober vindt te Gent de 21ste Mediëvistendag plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies en de Onderzoeksschool Mediëvistiek.

Het programma omvat drie plenaire lezingen over het thema Civitas. Dit thema verenigt een breed spectrum aan mediëvisten met interesse in stedelijke ontwikkeling, gemeenschappen in religieuze en seculiere context, literatuur, politieke en artistieke representatie, … De sprekers zijn Julia Smith (Universiteit van Glasgow – Pirennelezing VWM), Katell Lavéant (Universiteit van Utrecht) en Marc Boone (Universiteit van Gent). In de namiddag presenteren doctorandi hun onderzoek in enkele parallelsessies. Wie geïnteresseerd is om onderzoek te presenteren, kan dit laten weten via www.ugent.be/civitas. De dag wordt afgesloten met een receptie.

De Mediëvistendag is gratis voor doctorandi en research master studenten verbonden aan de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek of de Onderzoeksschool Mediëvistiek. De overige deelnemers betalen 10€ voor hun deelname (incl. lunch en receptie).

We vragen u uw aanwezigheid door te geven vóór 9 oktober via de website. Meer informatie vindt u terug op de website of de poster.

Ledenlijst VWM : verzoek om informatie

Om de contacten tussen de leden van de VWM te bevorderen en de huidige onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid te geven wil de VWM in de loop van volgend werkingsjaar een ledenlijst verspreiden onder haar leden. Hierin zal u, behalve de contactinformatie van alle leden, ook hun huidige onderzoeksinteresses kunnen terugvinden. Deze lijst zal niet op de website worden gezet omwille van privacyredenen, maar wordt enkel aan de leden zelf ter beschikking gesteld.

Om deze ledenlijst met up-to-date informatie mogelijk te maken vragen we aan alle leden om enkele gegevens door te geven. Dit kan snel en eenvoudig via het online formulier dat u hier terugvindt.

Opgelet! Enkel leden die hun lidgeld betaald hebben, zullen in deze ledenlijst worden opgenomen. Wie twijfelt of hij/zij het lidgeld al betaald heeft, kan altijd bij het secretariaat informeren.

Wij danken jullie alvast van harte voor jullie medewerking!

VWM-Doctorandidag, 4 juni 2015, Leuven

Over precies één maand organiseert de VWM haar jaarlijkse doctorandidag. Dit jaar ligt de klemtoon op het onderzoek naar de politieke en economische geschiedenis van de late middeleeuwen en de overgang naar de vroegmoderne periode. Vijf jonge onderzoekers – Andrea Bardyn, Ben Eersels, Janna Everaert, Tineke Van de Walle en Jim Van der Meulen – stellen die dag hun onderzoek voor en krijgen hierop feedback van referenten Jan Dumolyn en Wouter Ryckbosch.

De doctorandidag zal plaatsvinden op 4 juni van 13u30 tot 16u30 in de Museumzaal (MSI 02.08, Erasmusplein 2) van de KULeuven. Aan geïnteresseerden die de dag willen bijwonen wordt gevraagd hun aanwezigheid te melden aan sara.moens@ugent.be, en dit ten laatste op 20 mei 2015. Het programma en meer informatie vindt u hier.

 

Ledendag vrijdag 24 april!

Graag herinner ik jullie eraan dat onze eerste Ledendag volgende week vrijdag op het programma staat. Omwille van de catering is het echter noodzakelijk op voorhand in te schrijven. U kan inschrijven t.e.m. 21 april door een mail te sturen aan sara.moens@ugent.be.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Eerste editie Ledendag VWM, 24 april 2015, Antwerpen

Op vrijdag 24 april 2015 heten we jullie van harte welkom op de eerste editie van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, die dit jaar doorgaat te Antwerpen.

Opzet

Deze dag staat, zoals de naam aangeeft, volledig in het teken van de eigen leden. Op deze dag biedt de VWM een forum aan de eigen leden om hun onderzoek, zowel afgerond als nieuw, aan de anderen voor te stellen. Alle disciplines binnen het onderzoek naar de middeleeuwen komen aan bod, net zoals mediëvisten uit verschillende fasen in hun academische loopbaan. Door op deze wijze een staalkaart te bieden van het lopend onderzoek naar de middeleeuwen in Vlaanderen hoopt de VWM haar leden op de hoogte houden van elkaars werkzaamheden in een informele sfeer en zodoende toekomstige samenwerking over de grenzen van de verschillende mediëvistische disciplines heen te stimuleren. Tot slot zetten we de informele toon verder met een afsluitende activiteit. Het is de bedoeling dit contactmoment voor de leden vanaf nu tweejaarlijks te organiseren (in afwisseling met de Studiedag die de VWM samen met haar Waalse tegenhanger RMBLF organiseert).

Concreet

De sprekers zijn dit jaar: Jelten Baguet (VUB), Bram Caers (UA), Maria Conterno (UGent), Wim Declercq (UGent), Patricia Stoop (UA) en Soetkin Vanhauwaert (KUL). Abstracts van hun presentaties vindt u hier. De afsluitende activiteit bestaat dit jaar uit een gegidste rondleiding doorheen Antwerpen, geleid door prof. em. Steven Geukens. De dag gaat door in de Lessiuszaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Grote Kauwenberg 2, ingang op de hoek met de Vekestraat; op het plannetje aangeduid met E). Meer informatie vindt u op de affiche. Verspreid deze gerust verder!

De VWM voorziet een broodjeslunch voor de aanwezigen. Deelname aan de Ledendag is gratis voor leden, niet-leden betalen 15€, op voorhand over te schrijven aan de VWM (rekeningnr. BE24 2900 5020 8938). We vragen wel dat u op voorhand uw aanwezigheid doorgeeft via sara.moens@UGent.be en dit vóór 20 april 2015.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op onze eerste Ledendag!

 

Lidgeld 2014-2015 & Herinnering Pirenne-lezing

Met de Pirenne-lezing volgende week (waarvoor u nog altijd kan inschrijven) is het nieuwe VWM-werkingsjaar officieel geopend! Dit gaat meteen ook gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 15 december! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be of renske.vannie@uantwerpen.be én uiteraard je lidgeld te betalen.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!

Update adressenlijst VWM

De VWM hoopt spoedig een actualisering van haar adressenlijst door te voeren. Naast een verbeterde communicatie, zou het ook de bedoeling zijn om onze leden een overzicht te kunnen bieden van ons uitgebreide netwerk. Wij roepen de leden dan ook op om belangrijke info te communiceren aan het secretariaat (naam, aanstelling, beknopte beschrijving onderzoek, recentste contactgegevens). Deze informatie zal nooit online gepubliceerd worden en blijft steeds wijzigbaar. Leden die de mailing wensen te ontvangen op een ander adres dan het huidige, kunnen dit specifiek signaleren.