Activiteiten (archief)

Werkingsjaar 2022-2023

Bezoek tentoonstelling Pieter Pourbus Master of Maps

 • Op donderdag 16 februari 2023 werden we door dr. Jan Trachet rondgeleid op de tentoonstelling in het Groeningemuseum in Brugge die resultaten toonde van zijn postdocproject over Pieter Pourbus als kaartenmaker.

Bezoek KMSKA en Eredoctoraat prof. dr. Daniel Lord Smail

 • Op donderdag 30 maart 2023 reikte de UAntwerpen een eredoctoraat uit aan prof. dr. Smail. Deelname aan zijn lezing was voor ons het goede excuus om deze uitstap naar Antwerpen te combineren met een bezoek aan het KMSKA waar drs. Jan van den Maagdenberg en dr. Leen Bervoets een rondleiding gaven.

Mediëvistenspeeddate

 • Op woensdag 31 mei 2023 brachten we pre- en postdocs en proffen mediëvistiek van verschillende disciplines samen om te speeddaten. Gedurende anderhalf uur kreeg ieder koppel telkens een kleine tien minuten om elkaar over hun onderzoek te vertellen. Een aangename netwerkdag die helemaal geslaagd was dankzij de inleiding van dr. Sarah Haas die ons professioneel leerde je onderzoek op een heldere en korte manier te presenteren.

Werkingsjaar 2020-2021

Uitstap/Museumbezoek

 • De uitstap van het huidige werkingsjaar ging naar de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK Gent op woensdag 11 maart 2020.

Werkingsjaar 2016-2017

Tweejaarlijkse Ledendag

Mediëvistendag

 • vrijdag 11 November 2016, Utrecht
 • I.s.m. de Onderzoeksschool Mediëvistiek
 • Thema: “Readjusting the Middle Ages”

Pirenne-lezing

 • dinsdag 22 November 2016, Het Pand (Onderbergen 1, Gent)
 • Lezing door dr. Patrick Lantschner: “The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World” (zie abstract Pirennelezing)

Uitstap/Museumbezoek

 • woensdag 21 December 2016, 10u, Gent
 • Tentoonstelling “Voor god en geld – Gouden tijd voor de Zuidelijke Nederlanden” Caermersklooster Gent
 • Gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens (kunsthistoricus UGent) en Prof. dr. Jan Dumolyn (historicus UGent)
 • Zie uitnodiging

Doctorandidag 

 • vrijdag 5 Mei 2017
 • Universiteit van Antwerpen
 • zie Programma

Ledendag 

 • vrijdag 21 April 2017
 • Hogenheuvelinstituut, Naamsestraat 69, Leuven
 • ‘Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek’
 • Zie Call for Papers

Werkingsjaar 2015-2016

Mediëvistendag & Pirenne-lezing

 • 30 oktober 2015, Het Pand, (Onderbergen 1, Gent)
 • I.s.m. de Onderzoeksschool Mediëvistiek en het H. Pirenne Instituut
 • Thema: “Civitas”
 • Met keynote lectures door Julia Smith, Katell Lavéant en Marc Boone
 • De lezing van Julia Smith is de Pirennelezing van de VWM: zie abstract Ned/Eng
 • Met presentaties door doctorandi
 • Meer info: zie het het programma

Uitstap/Museumbezoek

 • Vrijdag 20 Mei 2016
 • Fietstocht langsheen de relicten van de verdwenen havenstadjes van het Zwin
 • Rondleiding door archeoloog Jan Trachet, Ugent
 • Vertrek op de markt van Damme, om 13u
 • Meer informatie: zie de uitnodiging

Cursusdag

 • Donderdag 16 juni 2016
 • Vrije Universiteit Brussel, 10u-16u30
 • in samenwerking met de Réseau des Médiévistes belges de langue française
 • In de vorm van een masterclass met Prof. dr. Barbara Newman (Northwestern University) met als thema “Gender, Religion and the Power of Resistance in the High and Late Middle Ages”
 • zie Call for Papers Masterclass (afgesloten)
 • zie programma masterclass
 • Geïnteresseerden die de masterclass wensen bij te wonen, zijn welkom nadat ze zich aanmelden op info.rmblf@gmail.com (voor 10 juni 2016)
 • Masterclass mogelijk gemaakt o.a. dankzij de financiering door de Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep  geschiedenis en de doctoral schools van de Vrije Universiteit Brussel) en het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies, Universiteit Gent.

Studiedag

 • Vrijdag 17 juni 2016
 • Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, Local NB2.VIS, 10u30-16u30
 • in samenwerking met de Réseau des Médiévistes belges de langue française
 • thema “Social Dominance and Resistance in the Middle Ages”
 • Keynote speaker: Prof. dr. Barbara Newman (Northwestern University)
 • Met lezingen van Jelle Haemers (KUL), Alexis Wilkin (ULB), Dries Tys en Pieterjan Deckers (VUB), Elizabeth L’Estrange (University of Birmingham) en Olivier Delsaux (UCL)
 • zie Programma Studiedag
 • Studiedag mogelijk gemaakt o.a. dankzij de financiering door de Université Libre de Bruxelles en het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies, Universiteit Gent.

Werkingsjaar 2014-2015

Mediëvistendag

 • 24 oktober 2014, Gouda
 • 20e editie
 • In nauwe samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek
 • Thema: “The Visibility of the Middle Ages”
 • Meer info: zie hier

Pirenne-lezing

 • 20 november 2014, Gent (KANTL)
 • Door prof. dr. David Wallace (University of Pennsylvania)
 • Titel: “November 1414: Literary Cultures, Nationalism, and the Future of Europe”
 • Abstract en meer info: in het Nederlands, in het Engels
 • Met aansluitende receptie

Cursusdag

 • 4 december 2014, Gent
 • Thema: “Medieval Maps and Spaces. A course day on cartography and spatial representations for medieval studies”
 • Sprekers: Xavier Baecke, Catherine Clarke, Karen De Coene, Ellen Klompmakers en Iason Jongepier – inleiding en conclusie door Erik Thoen
 • Meer info: zie hier

Uitstap naar Aken (Duitsland)

 • 12 december 2014
 • Bezoek aan de Dom, de stad en de kerstmarkt
 • Inleiding en rondleidingen door em. prof. dr. Jef Janssens (VUB)

Ledendag

 • 24 april 2015, Lessiuszaal  Stadscampus UAntwerpen
 • Een ontmoetingsdag voor de VWM-leden
 • Met presentaties van lopend onderzoek door Jelten Baguet, Bram Caers, Maria Conterno, Wim Declercq, Patricia Stoop en Soetkin Vanhauwaert – zie hier abstracts van hun presentaties
 • Met een afsluitende stadwandeling doorheen Antwerpen, geleid door prof. em. Steven Geukens
 • Meer info vindt u op de affiche of hier.

Interdisciplinaire Workshop

 • 20-21 mei 2015, Brugge
 • Met financiële steun van de VWM
 • Thema: “Towards New Thinking in Urban  Historiography. Old Texts, New Approaches. A  Reconsideration of Urban Historical Consciousness in Northwest Europe”
 • Programma: zie hier.

Doctorandidag

 • 4 juni 2015, Leuven
 • Presentaties door doctorandi in verschillende fasen van hun doctoraat
 • Doctorandi: Andrea Bardyn, Ben Eersels, Janna Everaert, Jim Van der Meulen, Tineke Van de Walle
 • Jan Dumolyn en Wouter Ryckbosch als referenten
 • Programma: zie hier.

Werkingsjaar 2013-2014

Pirenne-lezing

 • 21 November 2013, in de ‘warmtekamer’ van de Sint-Pietersabdij te Gent
 • Door prof. dr. em. Martin Carver (University of York, UK)
 • Titel: “Commerce and Cult. Re-inventing the European town in the 5-8th century”
 • Abstract: zie hier

Mediëvistendag

 • 15 november 2013, Deventer
 • 19e editie
 • In nauwe samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek (Nederland)
 • Thema: “City Culture and the Transmission and Exploitation of Knowledge”
 • Meer info: zie hier

Studiedag

 • 19 mei 2014, Université Libre de Bruxelles
 • Thema: “Zintuigen op scherp. Middeleeuwse sensorialiteit interdiscplinair benaderd”
 • Een gevarieerd, interdisciplinair en meertalig programma
 • Georganiseerd in nauwe samenwerking met onze Franstalige zusterorganisatie Réseau des médiévistes belges de langue française

Doctorandidag

 • 26 juni 2014, campus HUBrussel
 • Sprekers: doctorandi in verschillende fasen van hun doctoraat
 • Referenten: Remco Sleiderink, Els De Paermentier & Tim Soens
 • Het programma

Verder:

 • De VWM heeft financiële steun verleend aan de workshop de workshop Commerce & Urban Rivalry in the Low Countries, 1250 – 1650 (28 januari 2014, Universiteit Antwerpen). Op deze workshop brachten verschillende specialisten hun reflecties brengen over het nieuwste boek van Oscar Gelderblom, Cities of Commerce, The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650.
 • De VWM publiceerde een rapportje waarin de vereniging zichzelf voorstelt in de zesmaandelijks nieuwsbrief (Lettre du Réseau) van haar Franstalige zustervereniging (Réseau des Médiévistes belges de langue française).

Werkingsjaar 2012-2013

Studiedag Performance, in literatuur, afbeeldingen en evenementen

 • 23 november 2012, HUB (Brussel)
 • In samenwerking met het RMBlf, en het SILC (Société Internationale de Littérature Courtoise)
 • Sprekers: Mike Kestemont (UA), Hélène Haug (UCL), Elisabeth de Bruijn (UA), Bram Caers en Pieter Verhoeven (UA), Samuel Mareel (UGent), Lyan Lam (ULg), Marine Cuche (Université de Genève), Racha Kirakosian (Somerville College, Oxford). Keith Busby zal de eindconclusies verzorgen.

Pirennelezing

 • 7 november 2012, UA
 • Spreekster: Jane Whittle, ‘Women’s work in the rural economies of medieval Europe’

Mediëvistendag

 • 30 november 2012, Amsterdam
 • in samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek
 • Thema: Hoven en communicatie

Lezing met rondleiding

 • 17 mei 2013, Brugge
 • Johan Oosterman over de tentoonstelling Liefde en Devotie: Het Gruuthusehandschrift

Cursusdag

 • 31 mei 2013
 • Thema: Topic Modeling

Doctorandidag

 • 6 juni 2013, Leuven
 • Thema: Autoriteit en Gemeenschapsvorming