Prijs-Henri Pirenne 2023

Om de twee jaar reikt de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis de Prijs-Henri Pirenne uit. Die prijs bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. Het werk kan handelen zowel over de middeleeuwen, de nieuwe tijd als de hedendaagse periode en mag opgesteld zijn in Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans of het Italiaans.

De kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend op 1 juni 2023.

Voor meer info, bezoek de site van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Lezing Koninklijke Bibliotheek: Titus Livius tussen handschrift en gedrukt boek

Op 28 januari van 11u tot 12u30 organiseert de Koninklijke Bibliotheek in Brussel een lezing, gegeven door Michiel Verweij. De lezing is getiteld: Titus Livius tussen handschrift en gedrukt boek. Lectuur van de beroemdste Romeinse historicus in de 15de en begin 16de eeuw. De lezing is gratis voor studenten. Het standaardtarief bedraagt €5.

Voor meer informatie, klik hier.

Workshop: Good Governance in the Late Medieval City (1200-1600)

Op 1 februari 2023 organiseren Nele De Raedt (UCLouvain) en David Napolitano (Universiteit Utrecht) te Utrecht (Drift 23, lokaal 0.10) een internationale workshop ‘Good Governance in the Late Medieval City (1200-1600)’. Het programma ziet er als volgt uit:

09:45-10:00 Registration

10:00-10:15 Welcome

SESSION 1: SOURCES

10:15-10:35 Minne De Boodt (KU Leuven)
Debating good governance. The added value of a cross-contextual analysis for the study of late medieval political thinking
10:35-10:55 Frederik Buylaert (Ghent University), Kaat Capelle (Ghent University), Klaas Van Gelder (Universiteit Brussel/State Archives in Brussels)
Comparing “good governance” in town and countryside: the evidence from Flanders, c. 1250-1550
10:55-11:15 David Napolitano (Utrecht University)
From mirrors-for-princes, over the podestà literature, to mirrors-for-magistrates: Preliminary explorations of three modern labels for medieval advice literature on rulership
11:15-12:15 Discussion

Lunch

SESSION 2: METHODOLOGY

13:30-13:50 Nele De Raedt (UCLouvain)
Mirrors for magistrates on building the city
13:50-14:10 Mats Dijkdrent (UCLouvain)
Architectural descriptions as mirrors for good governance in sixteenth-century Antwerp
14:10-15:10 Discussion

Coffee

SESSION 3: IDEALS AND COMPARISON

15:30-15:50 Giacomo Santoro (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Magistratus virum ostendit: a perspective on good governance in the Republic of Siena, between pedagogy and government (1428-1456)
15:50-16:10 Vasileios Syros (Jawaharlal Nehru University & The Medici Archive Project)
Good governance and the city in early modern Italy and India
16:10-17:00 Discussion

Deze interdisciplinaire workshop is mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Dutch Research School of Medieval Studies, Louvain Research Institute for Landscape, Architecture and the Built Environment (LAB, UCLouvain), Utrecht University Centre for Medieval Studies (UUCMS) en Research Alliance CITY (Ghent University and Vrije Universiteit Brussel).

Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

In 2023 reikt Academische Stichting Leuven in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) zijn vijfjaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen uit. Deze prijs ten bedrage van 3.000 EUR wordt toegekend ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen, dit is Vlaanderen in zijn ruimste geografische betekenis vanaf het middeleeuwse tot het actuele Vlaanderen. Studies uit alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking, voor zover ze historisch zijn opgevat of georiënteerd.

Voor verdere inlichtingen, klik hier.

Workshop: The Lexicon of Diseases in the Middle Ages: Languages, Translations, Authors 

Graag brengen wij de workshop ‘The Lexicon of Diseases in the Middle Ages: Languages, Translations, Authors‘ onder jullie aandacht, die op 25 november a.s. in Leuven plaatsheeft:

Fully understanding the disease lexicon of the past is quite complex because it warrants an assessment of more interpretative mechanisms than today. To quote Mirko Grmek ‘Diseases don’t exist. The sick individual exists… disease is but a concept, created in a way which is not logically obligatory and exclusive’. This is particularly true of the Middle Ages when vernacular medical lexicon originated, Latin medical language evolved due to the legacy of the Late Antiquity, and the translations of medical texts from Greek to Latin and from Greek to Arabic to Latin coexisted. If naming a disease implies creating a link between res significans (the name of the disease) and res significata(the grouping of signs, symptoms and conceptions connected with a specific disease), this link may differ across historical periods and text genres. Different speakers present at the workshop will address issues related to the constitution of the disease lexicon in the Middle Ages, its originality and the conceivable polysemy of disease names. There will also be a discussion (round table) of how translations and subsequent transcriptions of disease names from one text to another as well as from one language to another have influenced the constitution of the disease lexicon.

Klik hier voor het programma en de inschrijving. Er zal eveneens de mogelijkheid zijn om de workshop via videostreaming te volgen.

Vacature: ZAP-mandaat KU Leuven Culturele Geschiedenis van de Middeleeuwen (campus Kortrijk)

Aan de KULeuven (campus Kortrijk) staat er sinds kort een vacature online voor een voltijdse functie in het statuut van zelfstandig academisch personeel (tenure track) binnen de onderzoekseenheid Geschiedenis (focus op culturele middeleeuwse geschiedenis). Je kan solliciteren tot 9 januari 2023. Voor meer informatie, surf zeker naar volgende weblink: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60161326