Scriptieprijs van de Stichting tot Gedachtenis

Jaarlijks kent de Stichting tot Gedachtenis een scriptieprijs toe aan een masterscriptie met betrekking tot dodengedachtenis of memoriecultuur in de Nederlanden tot in de vroege zeventiende eeuw. De deelnemende scripties mogen geschreven zijn in de periode 2021-2024 en moeten ingediend worden voor 31 augustus. Meer informatie vind je hier.

Prijs-Henri Pirenne 2023

Om de twee jaar reikt de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis de Prijs-Henri Pirenne uit. Die prijs bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. Het werk kan handelen zowel over de middeleeuwen, de nieuwe tijd als de hedendaagse periode en mag opgesteld zijn in Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans of het Italiaans.

De kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend op 1 juni 2023.

Voor meer info, bezoek de site van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen

In 2023 reikt Academische Stichting Leuven in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK) zijn vijfjaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen uit. Deze prijs ten bedrage van 3.000 EUR wordt toegekend ter bekroning van een oorspronkelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie met betrekking tot de geschiedenis van Vlaanderen, dit is Vlaanderen in zijn ruimste geografische betekenis vanaf het middeleeuwse tot het actuele Vlaanderen. Studies uit alle wetenschappelijke disciplines komen in aanmerking, voor zover ze historisch zijn opgevat of georiënteerd.

Voor verdere inlichtingen, klik hier.

EOS Publieksfavoriet – Van Eyck

Maximiliaan Martens (kunstgeschiedenis), Jan Dumolyn (geschiedenis) and Danny Praet (filosofie) behoren tot de laureaten van de Jaarprijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie en Jonge Academie van 2021. De jury was in het bijzonder lovend over de internationale tentoonstelling Van Eyck – An Optical Revolution en de bijhorende communicatie in verband met de restauratie van Het Lam Gods. Het “Van-Eyck team” is nu ook kandidaat voor de prijs “EOS Publieksfavoriet”. Stemmen kan via deze link! 

Emeritaat professor Marc Boone, huldiging en boekvoorstelling op 8 september, met registratie.

Op 30 september 2021 gaat professor Marc Boone op emeritaat. Als eerbetoon aan Marc werden een aantal van zijn beste stukken geselecteerd, in een boek gebundeld en uitgegeven door zijn leerlingen. De huldiging en de boekvoorstelling van “City and State in the Medieval Low countries. Collected studies by Marc Boone” vindt plaats op woensdag 8 september om 18 uur. Details voor de registratie in bijlage.

Jeroen De Gussem in de finale van de Vlaamse PhD-Cup!

Na zijn passage in de halve finale van de Vlaamse PhD Cup, neemt Jeroen De Gussem, met zijn baanbrekend onderzoek over digitale stylometrie van middeleeuwse Latijnse teksten, nu deel aan de finale van de Vlaamse PhD Cup in het Depot in Leuven op dinsdag 6 oktober. Naast de juryprijs valt er ook een publieksprijs te winnen, daarom roepen we iedereen op om op Jeroen te stemmen!

Bekijk Jeroens pitchstem en spoor anderen aan hetzelfde te doen, bijvoorbeeld door dit bericht op Facebook en Twitter te delen.

Library of Voices – Publieksprijs & Podcast

Het project Library of Voices is uitgeroepen tot één van de drie genomineerden voor de Onroerenderfgoedprijs Vlaanderen 2019De Library of Voices bevindt zich in de recent gerenoveerde Norbertuspoort, gelegen in de Abdij van Park te Leuven. Het is een bijzondere en prachtige plek om muzikaal erfgoed te bestuderen en tot klinken te brengen.

De Library of Voices maakt tevens kans om de publieksprijs in de wacht te slepen. Hiervoor kan jij je stem uitbrengen. Het winnen van deze publieksprijs zou een ontzettend grote meerwaarde zijn voor de Alamire Foundation, KU Leuvens studiecentrum voor muziek in de Lage Landen.

>>> Stemmen kan door hier te klikken.

In de recent gepubliceerde podcast van de Universiteit van Vlaanderen leiden Bart Demuyt en David Burn je in 20 minuten doorheen de Library of Voices en het Huis van de Polyfonie, waar er zoals je zal horen naast het onderzoek ook klinkend een en ander aan de gang is… Klik hier om de podcast te beluisteren.

De leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek hadden reeds de eer om de schitterende bibliotheek en high-tech muzieklabo’s van de Library of Voices te bezoeken tijdens onze jaarlijkse ledenuitstap in juni. Op deze dag bezochten we eveneens het Huis van de Polyfonie, de abdij en omliggende gronden van Park.

Ga deze parel (opnieuw) bezoeken op de Open Monumentendag in Leuven op 8 september!

MOOC Middelnederlands bekroond met Jaarprijs Wetenschapscommunicatie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. Tot de laureaten van dit jaar behoort MOOC Middelnederlands, de reeks online-colleges over Middelnederlandse literatuur waaraan meer dan 30 onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland hebben meegewerkt. Uit het juryrapport:

Het redactieteam van Massive Open Online Course (MOOC) Middelnederlands wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie. Hun online cursus over Middelnederlandse literatuur bereikt blijvend een groot publiek. Zij leverden zo een grote inspanning om middeleeuwse werken terug tot leven te brengen. Een toch niet zo evident thema krijgt op een leuke manier duurzame herwaardering en aandacht.

De Jaarprijs Wetenschapscommunicatie wordt jaarlijks uitgereikt aan twintig wetenschappers of teams die er het afgelopen jaar het best in slaagden om hun onderzoek naar het brede publiek te brengen. MOOC Middelnederlands is dan ook in goed gezelschap. Alle projecten worden op 27 november in Brussel gehuldigd. Op die dag zal ook blijken welk project is verkozen tot de EOS Publieksfavoriet. Tot 25 november kan u op uw Publieksfavoriet stemmen (https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2018). We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te nemen op de website en uw stem uit te brengen op MOOC Middelnederlands of een van de vele andere mooie projecten!

Essay prize “Bernard Hamilton” for Crusader Studies

In honour of the former president and current honorary president of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE), Professor Bernard Hamilton, and in recognition of his enormous contribution to the society and support of young scholars, the SSCLE will award an annual essay prize.

The Rules

 • The essay should be on any aspect of history, art history or archaeology of the Crusader period or otherwise relating to Crusader studies.
 • Any current doctoral student, or an individual who is within two years of receiving their doctorate is eligible to enter the competition.
 • The essay, excluding references and bibliography must not normally exceed 6,000 words and must conform with the editorial requirements of the SSCLE journal Crusades (available on the SSCLE webpage and in the Bulletin/Journal)).
 • Essays submitted elsewhere for competitions or publication will not be eligible for the prize.
 • The essays must be submitted as electronic copies as an e-mail attachment, to Professor Jonathan Phillips (email: J.P.Phillips@rhul.ac.uk) the SSCLE Postgraduate Officer, by 31 December 2018 (by 1 December in subsequent years)
 • Essays should be accompanied by details of the author’s name, address (including email address), institutional affiliation and degree registration.

The Decision

 • The essays will be read by a jury consisting of a panel drawn from the Committee of the SSCLE and the editors of Crusades.
 • The jury panel reserves the right not to award a prize in any particular year.
 • The jury decision will be announced in April.
 • The decision of the jury is final.
 • The winner of the essay competition will have their paper put forward to Crusades where, subject to the normal procedures of satisfactory reports from two anonymous external referees (and, if required, the chance to modify, amend or improve the piece on their advice), it will be published under the title ‘Bernard Hamilton Essay Prize’.
 • Names of prize winners will be posted on the SSCLE webpage and announced in the Bulletin.

Prijs van het Gentse Historische Onderzoek

De Prijs van het Gentse Historische Onderzoek wordt uitgereikt door de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) en bekroont een masterscriptie met betrekking tot de geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de stad Gent.

Enkel studenten afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de oproep kunnen deelnemen, met name 2016-2017. Er is geen beperking inzake de nationaliteit van de auteurs. Het manuscript dient evenwel in één van de volgende talen te worden aangeboden: Nederlands, Frans, Engels of Duits.

De laureaat krijgt niet alleen een prijs maar ook de mogelijkheid om het bekroonde werk als monografie of als artikel te publiceren in de Verhandelingen/Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

De prijs bedraagt 500 EUR en wordt uitgereikt op de Dag van het Gentse Historische Onderzoek, die dit jaar plaatsvindt op 25 november 2017 in het STAM. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

De uiterste indiendatum is 11 september 2017.

Eén exemplaar van de masterscriptie wordt aangevuld met een elektronische versie en een kort CV, bezorgd op het adres van de MGOG, p/a prof. dr. Marc Boone, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Een PDF wordt verzonden naar: Marc.Boone@ugent.be en AnneLaure.VanBruaene@UGent.be.