Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Barbara Baert (Kunstgeschiedenis, KULeuven)

Marc Boone (Geschiedenis, UGent)

Frederik Buylaert (Geschiedenis, VUB)

Georges Declercq (Geschiedenis, VUB)

Jeroen Deploige (Geschiedenis, UGent)

Jan Dumolyn (Geschiedenis, UGent)

Michele Goyens (Taalkunde, KULeuven)

Jelle Haemers (Geschiedenis, KULeuven)

Brigitte Meijns (Geschiedenis, KULeuven)

Tim Soens (Geschiedenis, UA)

Peter Stabel (Geschiedenis, UA)

Paul Trio (Geschiedenis, KULeuven Campus Kortrijk)

Dries Tys (Archeologie, VUB)

Steven Vanderputten (Geschiedenis, UGent)

Wim Verbaal (Letterkunde: Latijn, UGent)

Remco Sleiderink (UA Middelnederlandse letterkunde)

De (post)doctorandiafvaardiging wordt gevormd door:

Bram Caers (Letterkunde: Middelnederlands, UA; prom. Frank Willaert en Hubert Meeus)

Maïka De Keyzer (Geschiedenis, UA, prom. Tim Soens)

Janna Everaert (Geschiedenis, UGent/VUB)

Tjamke Snijders (Geschiedenis, KU Leuven)

Jan Trachet (Archeologie, UGent)

Jirki Thibaut (Geschiedenis, UGent, prom. Steven Vanderputten)

Soetkin Vanhauwaert (Kunstgeschiedenis, KULeuven, prom. Barbara Baert)

Leave a Reply

Your email address will not be published.