Over de VWM

Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek is een informele organisatie die mediëvisten uit diverse disciplines verenigt, van (kunst-) historici, taal- en letterkundigen tot archeologen. De VWM telt op dit moment een honderdtal leden. De leeuwendeel hiervan is werkzaam aan een universitaire instelling, maar daarnaast telt de VWM ook heel wat mensen met een achtergrond in de erfgoedsector onder haar rangen. Iedereen die onderzoek uitvoert naar de middeleeuwse periode kan lid worden. Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanmelden bij het secretariaat via email – het lidgeld bedraagt slechts 15 euro. Meer informatie over lid worden vindt u hier terug.

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek ontstond in feite in 1991 als een NFWO-contactgroep, gefinancierd met overheidssteun. Toen het NFWO besloot om niet langer contactgroepen te ondersteunen, nam de VWM de stap om haar werking verder te zetten als zelfstandige organisatie. Ze draait sindsdien volledig op de bijdragen van haar leden. De VWM is geassocieerd met de meeste Vlaamse universiteiten en onderhoudt nauwe banden met haar Nederlandse zusterorganisatie, de Onderzoeksschool Mediëvistiek en haar Waalse tegenhanger Réseau des médiévistes belges de langue française.

Het dagelijks bestuur van de VWM is in handen van twee ‘secretarissen’ die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de werkgroep en de praktische organisatie van de activiteiten. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de VWM (voorstellen tot samenwerking, …). De huidige secretarissen zijn Lies Vervaet en Pieterjan Deckers. Meer informatie over het secretariaat vindt u hier terug. De ‘secretarissen’ worden bij hun taken geadviseerd door een brede ‘stuurgroep’, bestaande uit ervaren mediëvisten en een afvaardiging van de doctorandi. De huidige samenstelling van de stuurgroep vindt u hier terug.

Doelstelling

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek stelt zich tot doel het onderzoek naar de middeleeuwen te ondersteunen en de samenwerking tussen mediëvisten te bevorderen. Dit doel wil de VWM realiseren door: (1) het op regelmatige basis organiseren van interdisciplinaire bijeenkomsten en (2) het verspreiden van informatie.

Het eerste luik: Interdisciplinaire bijeenkomsten

De VWM organiseert per jaar zo’n vijftal activiteiten. Ten eerste is er de Pirenne-lezing, een prestigieuze lezing door een vooraanstaand buitenlands onderzoeker die traditioneel de opening van het nieuwe werkjaar vormt. Daarnaast is ook de Cursusdag een jaarlijks weerkerend evenement, waarop onderzoekers uit alle academische geledingen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. De VWM is ook ieder jaar betrokken bij de organisatie van de Mediëvistendag, in nauwe samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek. Voorts biedt de VWM ook aan doctorandi een platform. Op de jaarlijkse Doctorandidag krijgen jonge promovendi immers de kans om, op basis van een onderzoekspaper die zij op voorhand hebben ingediend, feedback te krijgen van experten ter zake. Tot slot organiseert de VWM ook jaarlijks een studiedag. Deze studiedag wordt het ene jaar opgevat als een Ledendag’, een dag waarop de eigen leden centraal staan. Op dit tweejaarlijkse contactmoment kunnen alle leden de banden opnieuw aanhalen en worden ze op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek van hun medeleden. Het andere jaar organiseert de VWM samen met haar Waalse zusterorganisatie Réseau des médiévistes belges de langue française een thematische studiedag.

Daarnaast organiseert de VWM ook geregeld een uitstap voor haar leden. In het verleden bezochten we al verschillende tentoonstellingen met gids. In het voorjaar van 2016 trekken we naar de Zwinstreek, op zoek naar archeologische sporen van de oude Zwinstadjes.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten die dit werkingsjaar op het programma staan, zie hier.

Het tweede luik: Het verspreiden van informatie

De VWM verspreidt van oudsher een soort ‘nieuwsbrief’. Deze heeft in de jongste jaren de vorm aangenomen van een elektronische mailinglist met aankondigingen van congressen, studiedagen, publicaties, vacatures, tentoonstellingen en initiatieven allerhande die relevant zijn voor de mediëvistiek. Wie zijn activiteit opgenomen wenst te zien in deze ‘nieuwsbrief’, kan steeds het secretariaat contacteren.

De VWM tracht ook voortdurend haar online zichtbaarheid te verbeteren, onder meer door het onderhouden van een drukbezochte WordPress-blog en een Facebook-pagina.

Tot slot stelt de VWM vanaf dit jaar aan haar leden een ledenlijst ter beschikking met informatie over de onderzoeksdiscipline, – interesse, … Het is de bedoeling jaarlijks een geüpdatet versie van de ledenlijst via pdf onder de leden te verspreiden. Wie hierin niet opgenomen wilt worden, dient dit uitdrukkelijk te communiceren aan het secretariaat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.