Over de VWM

Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (VWM) is een informele vereniging van mediëvisten uit diverse onderzoeksdisciplines. Het leeuwendeel van haar leden is werkzaam aan een universitaire instelling, maar daarnaast bereikt de VWM ook heel wat mensen met een achtergrond in de erfgoedsector. Bij de VWM is dan ook iedereen welkom die in zijn/haar onderzoek met de middeleeuwen in aanraking komt.

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek ontstond in 1991 als een NFWO-contactgroep, gefinancierd met overheidssteun. Toen het NFWO besloot om niet langer contactgroepen te ondersteunen, nam de VWM de stap om haar werking verder te zetten als zelfstandige organisatie. Ze draait sindsdien volledig op de bijdragen van haar leden. De VWM is geassocieerd met de meeste Vlaamse universiteiten en onderhoudt nauwe banden met haar Nederlandse zusterorganisatie, de Onderzoeksschool Mediëvistiek, en haar Waalse tegenhanger, de Réseau des médiévistes belges de langue française.

Het dagelijks bestuur van de VWM is in handen van een secretariaat, bestaande uit twee ‘secretarissen’ die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de werkgroep en de praktische organisatie van de activiteiten. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de VWM.

De secretarissen worden bij hun taken geadviseerd door een brede stuurgroep, bestaande uit ervaren mediëvisten en een afvaardiging van doctorandi.

Doelstelling

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek stelt zich tot doel het onderzoek naar de middeleeuwen te ondersteunen en de samenwerking tussen mediëvisten te bevorderen. Dit doel wil de VWM realiseren door (1) op regelmatige basis interdisciplinaire bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en (2) informatie te verspreiden.

Het eerste luik: interdisciplinaire bijeenkomsten

De VWM organiseert jaarlijks een drietal activiteiten. Twee hiervan zijn informele uitstappen naar een tentoonstelling, een interessante site of een erfgoedinstelling waarbij betrokken experten een rondleiding geven. Een derde terugkerende activiteit geeft dan weer een platform aan de doctorandi. Op de jaarlijkse Doctorandidag krijgen die immers de kans om elkaar over de universiteiten heen te leren kennen en hun onderzoek aan anderen te presenteren.

Naast de eigen activiteiten, is de VWM ook ieder jaar betrokken bij de organisatie van de Mediëvistendag, in nauwe samenwerking met de Onderzoeksschool Mediëvistiek. Om de paar jaar organiseert de VWM eveneens een informele uitstap met Franstalige collega’s verbonden aan de Réseau des médiévistes belges de langue française.

Voor meer informatie over de activiteiten die dit werkingsjaar op het programma staan, klik hier.

Het tweede luik: het verspreiden van informatie

De VWM verspreidt van oudsher een nieuwsbrief met aankondigingen van congressen, studiedagen, publicaties, vacatures, tentoonstellingen en initiatieven allerhande die relevant zijn voor de mediëvistiek. Wie zijn activiteit opgenomen wenst te zien, kan steeds het secretariaat contacteren.

De VWM tracht ook voortdurend haar online zichtbaarheid te verbeteren, onder meer door het onderhouden van de website en sociale media.