Call for papers: Les Lieux de l’Acte

Op 10 en 11 oktober zal in Namen de conferentie “Les lieux de l’acte: analyses spatiales et spatiographiques des sources diplomatiques” plaatsvinden. Deze conferentie wordt georganiseerd door Diplo21, een netwerk dat jonge onderzoekers wil samenbrengen die werken rond diplomatiek en schriftpraktijken in de middeleeuwen. Het thema van de conferentie is ditmaal de ‘lieux de l’acte’. Meer informatie vind je hier. De deadline voor het indienen van een abstract is 12 april.

Call for papers: ESSHC

Van 26 t.e.m. 29 maart 2025 zal in Leiden de 15de editie van de European Social Science History Conference (ESSHC) plaatsvinden. Het doel van deze conferentie is het verenigen van academici die geïnteresseerd zijn in het verklaren van historische fenomenen door middel van de methodes van de sociale wetenschappen. Papers mogen dan ook eender welk onderwerp uit eender welke historische periode behandelen. De deadline voor het indienen van een abstract is 15 april. Meer informatie vind je hier.

Call for papers: Science by words. How to express science in the Antiquity and Middle Ages

Op 29 en 30 april wordt in Leuven een tweedaagse workshop georganiseerd met als titel “Science by words. How to express science in the Antiquity and Middle Ages“. Deze workshop is de tweede van een reeks van drie workshops (Parijs 2023, Leuven 2024 en Grenoble 2025) waarin gefocust wordt op woordvorming, wetenschappelijke domeinen en gebruikte bronnen. De call for papers vind je hier. Een abstract indienen kan tot 15 januari.

Call for papers: Mediëvistendag

De jaarlijkse Mediëvistendag zal op vrijdag 3 november plaatsvinden in Utrecht. Het thema is ‘Public engagement’. Het Utrecht Centre for Medieval Studies nodigt doctorandi en andere early-career-onderzoekers uit om hun onderzoek te komen presenteren. De deadline voor het indienen van een abstract is 30 september. Meer informatie vind je hier.

Mediëvistendag 2023

De Mediëvistendag 2023 zal dit jaar op vrijdag 3 november georganiseerd worden door de Universiteit Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is ‘public engagement‘. Doctoraatsstudenten en andere early-career onderzoekers zijn welkom om hun onderzoek te presenteren. Een abstract indienen kan tot 30 september. Meer informatie vind je hier.

Call for papers: 30 jaar Queeste

In 2024 bestaat het tijdschrift Queeste dertig jaar. In het kader van dat jubileum wil de redactie een themanummer uitbrengen over het Middelnederlandse toneelstuk Vanden Winter ende vanden Somer, één van de abele spelen uit het Handschrift-Van Hulthem. De call for papers vindt u hier (of hier voor een Engelse versie). De deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei.