Prijs-Henri Pirenne 2023

Om de twee jaar reikt de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis de Prijs-Henri Pirenne uit. Die prijs bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. Het werk kan handelen zowel over de middeleeuwen, de nieuwe tijd als de hedendaagse periode en mag opgesteld zijn in Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans of het Italiaans.

De kandidaturen moeten uiterlijk worden ingediend op 1 juni 2023.

Voor meer info, bezoek de site van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.