VWM-Ledendag ‘Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek’, 21 april 2017, Leuven

Onderzoekers hebben vandaag, meer dan ooit, de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met een breed en geïnteresseerd publiek. Omgekeerd wordt outreach ook steeds meer een vereiste en graadmeter voor succesvolle onderzoeksprojecten. Op 21 april wil de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek met haar tweejaarlijkse Ledendag dit thema dan ook graag belichten.

Het programma bestaat uit drie delen: getuigenissen door ervaringsdeskundigen, een voorstelling en bespreking van nieuwe en geplande projecten, en een panelgesprek met experten in wetenschappelijke publiekscommunicatie.

De Ledendag gaat door op 21 april in het Hogenheuvelinstituut te Leuven en is georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Deelname is gratis voor leden, maar u wordt gevraagd zich voor 14 april via email aan te melden bij secretarissen Pieterjan Deckers of Lies Vervaet.

Het volledige programma met alle praktische informatie is hier te downloaden.