Ledenlijst VWM : verzoek om informatie

Om de contacten tussen de leden van de VWM te bevorderen en de huidige onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid te geven wil de VWM in de loop van volgend werkingsjaar een ledenlijst verspreiden onder haar leden. Hierin zal u, behalve de contactinformatie van alle leden, ook hun huidige onderzoeksinteresses kunnen terugvinden. Deze lijst zal niet op de website worden gezet omwille van privacyredenen, maar wordt enkel aan de leden zelf ter beschikking gesteld.

Om deze ledenlijst met up-to-date informatie mogelijk te maken vragen we aan alle leden om enkele gegevens door te geven. Dit kan snel en eenvoudig via het online formulier dat u hier terugvindt.

Opgelet! Enkel leden die hun lidgeld betaald hebben, zullen in deze ledenlijst worden opgenomen. Wie twijfelt of hij/zij het lidgeld al betaald heeft, kan altijd bij het secretariaat informeren.

Wij danken jullie alvast van harte voor jullie medewerking!