Lezing Erasmushuis, 18 november 2015, Brussel

Het Erasmushuis nodigt jullie met plezier uit voor de lezing van Kathleen Leys “Vijf honderd jaar spitsvondigheid in woord en beeld: Erasmus’ Lof der Zotheid uit 1515″. Kathleen Leys, voormalige adjunct conservator van het Erasmushuis, zal ons dit verrassende werk laten herontdekken. Het evenement gaat door op woensdag 18 november om 20u. De lezing wordt simultaan vertaald naar het Frans. Erna worden enkele kostbare drukken van de Lof der Zotheid aan het publiek getoond.

Toegang gratis mits plaatsbespreking : online of 02/521.13.83. Meer informatie vindt u op de flyer. Jullie zijn van harte welkom !

Winter School ‘Crossing Borders’, 7-9 december 2015, Budapest

Van 7 t.e.m. 9 december 2015 vindt de winter school Crossing Borders. The Transmission of Religious Texts and the Migration of Scholars in Late Medieval and Early Modern Europe plaats te Budapest. De winter school is gericht op (Ma en) PhD Studenten. Er zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar. Je kandidaat stellen kan t.e.m. 9 november 2015. Meer informatie over je kandidaat stellen en het voorlopige programma vindt u hier.

 

Enquête Desideria, KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen laat momenteel verkenningen uitvoeren in het kader van een “Agenda Grootschalige Inrastructuur”  (https://www.knaw.nl/nl/adviezen/adviezen-en-verkenningen/lopende-adviezen/agenda-grootschalige-infrastructuur). Doel daarvan is een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een internationaal uitdagende Nederlandse roadmap ‘Grootschalige onderzoeksfaciliteiten’. In dat kader hebben ondergetekenden het voorstel gedaan tot grootschalige digitalisering van alle (ca. 11.000) handschriften, incunabelen en post-incunabelen waarin Middelnederlandse teksten (van welke aard dan ook) bewaard zijn gebleven. De KNAW heeft onlangs € 40.000,- ter beschikking gesteld om een beperkt aantal digitaliseringsvoorstellen (waaronder een die zich richt op de doorzoekbaarheid van grote tekstcorpora) nader uit te werken tot één samenhangend voorstel, dat in de wandelgangen inmiddels  DESIDERIA is gaan heten.

Hiervoor willen we onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Het consortium heeft ons verzocht een rapport te schrijven met een draaiboek voor het crowdsourcen van wetenschappelijke data. Hiervoor vragen we uw hulp en advies in. Wij verzoeken u zo veel mogelijk vragen van de onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Als u verder nog suggesties heeft of reeds ervaring met eigen crowdsourcingprojecten heeft opgedaan, zijn wij hier zeer benieuwd naar. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Anna Kirstein (anna.kirstein@meertens.knaw.nl) of Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl).

U vindt de enquête op: https://docs.google.com/forms/d/1LewrawQERiguWTF7kahcUq7gKiYRywRAdFeK5CuTr0E/viewform

Met deze informatie als achtergrond hopen we dat velen van jullie bereid zijn de enquête in te vullen. De Nederlandse en Vlaamse mediëvistiek heeft hier mogelijk iets te winnen!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Bart Besamusca – André Bouwman – Wim van Anrooij

Ruusbroec Encounter ‘Mystieke liefde’, 4 december 2015, Antwerpen

U bent uitgenodigd voor de vierde Ruusbroec Encounter die geheel in het teken staat van de minne, het levensthema van Jan van Ruusbroec, wiens overlijden op 2 december wordt herdacht. We verkennen of en hoe zijn middeleeuwse visie op de mystieke liefde een inspiratie kan vormen voor vandaag. Omdat heden en toekomst intercultureel zijn, brengen we christendom in dialoog met islam.

De Encounter gaat door op 4 december 2015 van 14u tot 18u en dit in het Hof van Liere (UA Stadscampus, Prinsstraat 13). Programma en inschrijven (voor 27 november) via www.uantwerpen.be/mystieke-liefde. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar Ruusbroec90jaar@uantwerpen.be.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen) in samenwerking met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen in het kader van Ruusbroec Encounters, een vierdelige lezingenreeks n.a.v. het negentigjarig bestaan van het Ruusbroecgenootschap.

COST Action IS 1301 ‘New communities of interpretation’

1 December 2015 is the deadline of the next call for submissions of Short-Term Scientific Missions of COST Action IS 1301 ‘New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe’.

With STSMs early career investigators (max. 8 years after obtaining PhD) are given the opportunity to spend five days to three months abroad, in one of the 23 participating countries (including Belgium, see http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1301?parties). Twice a year calls are spread among the members of the COST Action and other researchers of the participating countries. For guidelines, terms and conditions, please see the attachment.

Please note that STSMs should preferably be completed by the end of the current Grant (budget) year of the COST Action, which is April 30, 2016. There is extra money available for missions which are completed in the current Grant year and these will be given priority.

More information: Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl) and http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1301

PhD Vacature ‘Uncovering Joyful Culture’

De Universiteit Utrecht zoekt een doctoraatsstudent die vanaf 1 maart 2016 kan starten op het project Uncovering Joyful Culture: Parodic Literature and Practices in and around the Low Countries (13th-17th centuries).  Concreet zou de doctoraatsstudent verantwoordelijk zijn voor de studie van een corpus literaire teksten in het Frans, die overgeleverd zijn in handschriften en in druk, met als doel de kenmerken van het genre te doorgronden en mogelijke variaties ervan te bestuderen over tijd, ruimte en taalgebied.

Solliciteren kan t.e.m. 30 november 2015. Meer informatie vindt u hier.

Masterclass prof. Yeager, 10 november 2015, Groningen

De Onderzoeksschool Mediëvistiek organiseert een masterclass met prof. R.F. Yeager (University of West Florida), de specialist van John Gower, een van de belangrijkste middeleeuwse Engelse dichters. Centraal in de masterclass staat prof. Yeagers nog niet gepubliceerde essay ‘Gower’s Jews’. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een rapport van 3p. schrijven na de lezing van dit artikel (in te dienen ten laatste 4 november). Tijdens de masterclass zal prof. Yeager aantonen hoe hij tot zijn conclusies kwam en zal gediscussieerd worden o.b.v. de lezersrapporten.

De Masterclass vindt plaats op 10 november 2015 te Groningen (Oude Boteringestraat 23, lokaal 014) van 11u tot 14u. Registratie is noodzakelijk (via ozsmed@rug.nl) en dit ten laatste 1 november 2015.