Autumn School in Medieval Languages and Culture 2016 “Shaping, Representing and Using the Medieval City”, Ghent, 18-21 October 2016

Participants in the specialist course “Shaping, Representing and Using the Medieval City”, organised by the Henri Pirenne Institute of Medieval Studies of Ghent University, will explore the development, use, shaping and portrayal of the medieval city from several perspectives.
 
The cross-disciplinary programme is structured around two main elements: seminars and workshops. Participants will receive reading material before the start of the course.  Each of the lecturers will develop a specific theme during the seminar through a case study. The workshops have been designed to encourage discussion between lecturers and course participants. Students may be invited to complete small assignments in order to start the debate.
 
This Autumn School is organized for MA and PhD-students in any discipline of medieval studies (archaeology, art history, history, literature, music …) with a research interest in medieval cities: emigration and immigration, urban public spheres, urban space, urban elites (civil or religious), urban rebellion …
 
English is the language of instruction and discussion.

 

More information in the attachment.

Call for Papers “Working in the Medieval City in Europe”, Najera (Spanje), 10-11 November 2016

Op 10 en 11 november 2016 vindt in Najera (Spanje) de 13e “International Meetings of the Middle Ages” plaats. Het thema van deze editie is “Working in the medieval city in Europe”. De organisatoren zijn op zoek naar papers die verschillende aspecten van dit brede thema behandelen, zoals bijvoorbeeld arbeidsregulatie, lonen en levensstandaard, arbeid en sociale identiteit, kinderarbeid… Jonge onderzoekers maken kans op een financiële tegemoetkoming om aan deze conferentie te kunnen deelnemen. Deadline voor het opsturen van abstracts en sollicitatie voor een beurs is 30 september 2016.

Meer informatie over de mogelijke onderwerpen, de vereisten van het abstract en de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming, vind je in dit document.

Vacature PhD student “De stad in shock? Voedselprijzen en voedseltoegang in Vlaamse steden in tijden van crisis (1280-1370)”, Universiteit van Antwerpen

Het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit van Antwerpen is op zoek naar een voltijds doctoraatsstudent voor het FWO onderzoeksproject “De stad in shock? Voedselprijzen en voedseltoegang in Vlaamse steden in tijden van crisis (1280-1370)/Shock cities? Food prices and access to food in Flemish cities in an age of crises (1280-1370)”. Kandidaten beschikken over een diploma Master in de Geschiedenis, behaalden uitstekende studieresultaten en hebben ervaring met middeleeuwse bronnen. Solliciteren kan tot en met 26 augustus 2016. 

Meer informatie over deze vacature en hoe te solliciteren, kan je vinden via deze website.

For more information and details on how to apply, see the online job description.

 

Call for Papers “Parchment, Paper and Pixels. Medieval Writing and Modern Technology, Maastricht, 2-3 Februari 2017

Op 2 en 3 februari 2017 vindt in Maastricht de internationale conferentie “Parchment, Paper and Pixels. Medieval Writing and Modern Technology” plaats. In de afgelopen decennia ondergingen de disciplines diplomatiek, paleografie en codicologie revolutionaire veranderingen als gevolg van de introductie van digitale hulpmiddelen en technieken. Deze conferentie wil de mogelijkheden tot samenwerking tussen historici en ICT-experten exploreren. De organisatoren zijn op zoek naar papers waarin specialisten in de diplomatiek, paleografie of codicologie hun ervaring delen over het integreren van digitale tools in hun onderzoek. Abstracts zijn welkom tot en met 1 oktober 2016. 

Meer informatie over deze conferentie vind je hier of op deze website.

 

International Conference “Long-Distance Trade in Greco-Roman and premodern European and Muslim Eurasia and Mediterranean”, Gent-Antwerpen, 15-17 september 2016

Op 15-17 september 2016 organiseren de vakgroepen geschiedenis van de Universiteit Gent en de Universiteit van Antwerpen een internationale conferentie met als thema “Long Distance Trade in Greco-Roman and Premodern European and Muslim Eurasia and Mediterranean”. Het gebeuren vindt plaats te Antwerpen en te Gent.

Meer informatie en het programma vind je hier.

Deelname is gratis maar registratie aangewezen voor 1 september 2016.

Scriptieprijs Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld. Masterstudenten kunnen deze prijs winnen met een afstudeerscriptie. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro en wordt in principe elk jaar uitgereikt.

Docenten en/of onderzoekers aan een masteropleiding, die studenten begeleiden bij het schrijven van een afstudeerscriptie, worden vriendelijk verzocht om hun studenten attent te maken op de VNK-prijs .

De voorwaarden om voor de VNK- scriptieprijs in aanmerking te komen staan vermeld in de bijlage. Daar kunt u lezen dat scripties die in het academisch jaar 2015-2016 zijn vervaardigd, tot en met 15 september 2016 kunnen worden ingeleverd.

De derde VNK-scriptieprijs is dit voorjaar toegekend aan Jirki Thibaut voor haar scriptie Hervorming en identiteit. Monastieke idealen in 10e-eeuws Lotharingen. Zij heeft deze scriptie geschreven binnen de opleiding master in de Geschiedenis – profilering middeleeuwen aan de KU Leuven, onder begeleiding van prof. dr. Brigitte Meijns.

22e Mediëvistendag “Readjusting the Middle Ages”, Utrecht, 11 November 2016

Op 11 november 2016 vindt in Utrecht de 22e Mediëvistendag plaats, georganiseerd door de Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, met als thema “Readjusting the Middle Ages”. Het concept “middeleeuwen” en de periodisering die we hanteren worden op deze dag grondig in vraag gesteld.

In het gedeelte in de voormiddag reflecteren een aantal eminente historici over de volgens hen belangrijkste ontwikkelingen die zich voordeden tijdens de middeleeuwen en hun gevolgen in latere periodes. In het gedeelte in de namiddag presenteren een aantal jonge onderzoekers hun nieuw onderzoek. Tenslotte krijgen we in het Museum het Catharijneconvent een lezing over St. Martin, gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Heilige Schrift- Tenach – Bijbel – Koran’.

Meer informatie over deze jaarlijkse bijeenkomst van Vlaamse en Nederlandse mediëvisten, vind je hier.