Scriptieprijs Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld. Masterstudenten kunnen deze prijs winnen met een afstudeerscriptie. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro en wordt in principe elk jaar uitgereikt.

Docenten en/of onderzoekers aan een masteropleiding, die studenten begeleiden bij het schrijven van een afstudeerscriptie, worden vriendelijk verzocht om hun studenten attent te maken op de VNK-prijs .

De voorwaarden om voor de VNK- scriptieprijs in aanmerking te komen staan vermeld in de bijlage. Daar kunt u lezen dat scripties die in het academisch jaar 2015-2016 zijn vervaardigd, tot en met 15 september 2016 kunnen worden ingeleverd.

De derde VNK-scriptieprijs is dit voorjaar toegekend aan Jirki Thibaut voor haar scriptie Hervorming en identiteit. Monastieke idealen in 10e-eeuws Lotharingen. Zij heeft deze scriptie geschreven binnen de opleiding master in de Geschiedenis – profilering middeleeuwen aan de KU Leuven, onder begeleiding van prof. dr. Brigitte Meijns.