Conferentie “Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-western Europe” (Gent & Brussel, 22-24/05)

Het volledige programma is nu beschikbaar voor de internationale conferentie getiteld Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-western Europe. De eerste twee dagen (22-23/05) gaan door in Gent (Het Pand) en de laatste dag (24/05) in Brussel (KVAB). Centraal staat de verfijning van de theoretische kaders en methodologieën voor het onderzoek naar urbanisatie en sociale verandering in de hoge middeleeuwen. De conferentie bestaat uit 6 sessies waarin internationale experts aandacht zullen schenken aan stedelijke ruimte, sociale verhoudingen en identiteiten, gewoonten, conflicten en urbane moraliteit en geloofsbeleving. Het gedetailleerde programma en alle praktische informatie vindt u op de flyer en op de website van het congres. https://ugent.be/perception-performance.
Registratie kan vóór 15 mei via: Marjolein.Stern@Ugent.be.

Lezing Hadewijch Willaert Erasmushuis

Op donderdag 15 mei 2014 (om 20u) zal Frank Willaert de Liederen van Hadewijch van Brabant bespreken in de context van haar tijd, maar ook de vraag proberen te beantwoorden of zij ons vandaag nog iets te zeggen heeft. Deze tweetalige lezing met muziekillustratie gaat door in het Erasmushuis te Anderlecht (meer informatie in deze flyer).

Sessies “Sacred or Secular? Re-evaluating the Boundaries between the Religious and the Secular in Late Medieval Civic Society” (IMC, Leeds, 10/07)

Tijdens het International Medieval Congress in Leeds organiseert organiseert Suzan Folkerts (NWO Veni-project From monastery to market place. Towards a new history of the New Testament: Translations and urban religious culture in the Low Countries (c 1450-1540), RUG) in samenwerking met het COST-project New Communities of Interpretation: Religion in Europe, c 1300-1550 op 10 juli 2014 twee sessies onder de titel Sacred or Secular? Re-evaluating the Boundaries between the Religious and the Secular in Late Medieval Civic Society. Tijdens deze sessies (1529 en 1530 in het algemene programma), zullen internationale specialisten verschillende facetten belichten van de laat-middeleeuwse stedelijke religieuze cultuur in de Lage Landen. De nadruk ligt op interacties tussen profane en religieuze milieus. Het volledige programma en aanvullende informatie vindt u in bijgaande flyer.

Herinnering lidgeld werkingsjaar 2013-2014

Bij deze doet de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek een warme oproep aan de leden die hun lidgeld voor dit jaar nog niet hebben betaald om dit alsnog te doen. De werking van de VWM is in grote mate afhankelijk van deze inkomst. De jaarlijkse bijdrage bedraagt nog steeds slechts 15 euro en kan worden gestort op het rekeningnummer 290-0502089-38, op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (vanuit het buitenland via IBAN: BE24 2900 5020 8938, BIC: GEBABEBB), met vermelding “Lidgeld 2013-2014 + NAAM”. Op onze site http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.org kan u ook de handige “PayPal”-knop gebruiken om de overschrijving uit te voeren. Met eventuele vragen kan u terecht bij het secretariaat, Mike Kestemont en Stefan Meysman. Wij danken onze leden om ook mee te willen werken aan de uitbreiding van de VWM via de eigen netwerken.

“Zintuigen op scherp”: VWM-RMBLF Studiedag Middeleeuwse Sensorialiteit (FUSL, 19/05)

Op 19 mei 2014 organiseren de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en het Réseau des médiévistes belges de Lange française een gezamelijke studiedag getiteld “Zintuigen Op Scherp: Middeleeuwse Sensorialiteit Interdisciplinair Benaderd“. Acht mediëvisten uit binnen- en buitenland presenteren op deze dag recente onderzoekspistes en -resultaten m.b.t. zintuigen en zintuiglijke waarneming in de Middeleeuwen. De studiedag gaat door in de Université Saint Louis (Brussel). Meer informatie vindt u op de poster en in het dagprogramma. Iedereen is welkom mits voorafgaande registratie. Dit kan via info.rmblf@gmail.com en het secretariaat van de VWM (Stefan.Meysman@UGent.be of mike.kestemont@uantwerpen.be).

Call for papers: Workshop “Les institutions de mobilisation populaire”/ “Institutions of Popular Mobilisation” (Gent, 5/12)

De coördinatoren van het interuniversitaire project Politisations ordinaires / Common Politisations lanceren een call for papers voor hun workshop getiteld Les institutions de mobilisation populaire/ Institutions of Popular Mobilisation die doorgaat op 5 december 2014 in Gent. De interdisciplinaire workshop focust op hoe verschillende stedelijke instituties functioneerden en hoe die het gewone volk voorzagen van de politieke cultuur noodzakelijk voor de ontwikkeling en organisatie van een kritisch publiek discours en populaire mobilisatie. Keynotes worden verzorgd door Marc Boone (Gent) en Marcel van der Linden (Amsterdam). Applicanten moeten vóór 15 mei een korte abstract (max. 250 woorden) en een kort CV (max. 150 woorden) mailen naar Jan Dumolyn (Jan.Dumolyn@UGent.be) en Claire Judde de Lariviere (judde@univ-tlse2.fr). Meer informatie vindt u hier.