Herinnering lidgeld werkingsjaar 2013-2014

Bij deze doet de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek een warme oproep aan de leden die hun lidgeld voor dit jaar nog niet hebben betaald om dit alsnog te doen. De werking van de VWM is in grote mate afhankelijk van deze inkomst. De jaarlijkse bijdrage bedraagt nog steeds slechts 15 euro en kan worden gestort op het rekeningnummer 290-0502089-38, op naam van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (vanuit het buitenland via IBAN: BE24 2900 5020 8938, BIC: GEBABEBB), met vermelding “Lidgeld 2013-2014 + NAAM”. Op onze site http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.org kan u ook de handige “PayPal”-knop gebruiken om de overschrijving uit te voeren. Met eventuele vragen kan u terecht bij het secretariaat, Mike Kestemont en Stefan Meysman. Wij danken onze leden om ook mee te willen werken aan de uitbreiding van de VWM via de eigen netwerken.