Herinnering lidgeld VWM

Wij herinneren u graag aan onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt. U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (nieuwsbrief, gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

(Deze oproep geldt uiteraard niet voor de enthousiastelingen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden!)

Om de contacten tussen de leden van de VWM te bevorderen en de huidige onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid te geven, wil de VWM in de loop van dit werkingsjaar een ledenlijst verspreiden onder haar leden. Hierin zal u, behalve de contactinformatie van alle leden, ook hun huidige onderzoeksinteresses kunnen terugvinden. Deze lijst zal niet op de website worden gezet omwille van privacy redenen, maar wordt enkel aan de leden zelf ter beschikking gesteld.

Wij vragen aan alle leden om enkele gegevens door te geven, zodanig over de meest up-to-date informatie te beschikken. Dit kan snel en eenvoudig via het online formulier dat u hier terugvindt.

Wij danken jullie alvast van harte voor jullie medewerking!

Congres Noble warriors or warring nobles? The complications of knightly identity in the High Middle Ages, Gent, 10-11 december 2015

Op 10 en 11 december vindt in Gent, in het STAM, het internationaal congres “Noble warriors or warring nobles? The complications of knightly identity in the High Middle Ages” plaats.

Inschrijving kan tot 7 december. Meer informatie kan u vinden in de folder of op de website http://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/noblewarriors

 

 

 

Debat “Des sciences (humaines) sans conscience?”, Brussel, 4 december 2015

Le vendredi 4 décembre prochain, le Réseau des Médiévistes belges de Langue française (RMBLF – Groupe de contact FNRS) organisera aux Archives générales du Royaume (Bruxelles) une journée de débat et de réflexion intitulée « Des sciences (humaines) sans conscience ? ». Le programme et l’argumentaire de cette rencontre figurent en pièces jointes.

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette rencontre qui sera consacrée à des questions fondamentales pour l’avenir de nos disciplines. La table ronde du matin portera sur le publish or perish, l’édition scientifique et l’open access, tandis que le débat de l’après-midi tournera autour de la question du financement de la recherche. Lors de ces deux tables rondes, la parole sera largement laissée à l’assistance. N’hésitez donc pas à venir partager vos expériences et vos réflexions ! Si vous souhaitez assister à cette journée, nous apprécierions, pour des raisons pratiques, que vous vous y inscriviez par retour d’e-mail.

Cette rencontre a été pensée en étroite collaboration avec l’École doctorale HISTAR, qui organisera le lendemain à l’Académie royale de Belgique (Bruxelles) une journée d’étude intitulée « Quantité et/ou qualité. La course à la publication dans les sciences historiques ». Le programme de cet événement est disponible à l’adresse suivante : http://histar.fltr.ucl.ac.be/Forms/PgmActivite?CoursID=816 Vous y êtes également les bienvenus.

 

Study afternoon “Cultural History of the Middle Ages: Theory and History of the Field” for PhD and ReMA students, Utrecht, 8 januari 2016

The session “Cultural History of the Middle Ages: Theory and history of the Field”, for PhD and ReMA students, will focus on the recently published textbook *Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen* [Cultural history of the Middle Ages] by Rob Meens and Carine van Rhijn (eds.), WBooks, Zwolle 2015. The session is organised by the Onderzoekschool Mediëvistiek.

Lecturers: Prof. Peter Hoppenbrouwers/UL, Dr Rob Meens/UU, Dr Carine van
Rhijn/UU and Prof. Catrien Santing/RUG.

Place: Utrecht; exact location to be announced later.

Time: 8 January 2016, from 1.15 p.m.

*N.B. Please submit your assignment by 20 December 2015 at the latest!*

The book cover discusses the Dutch phrase *middeleeuwse toestanden*
(literally ‘Medieval situations’), which is used to describe ‘dark’,
‘primitive’, ‘unpleasant’ situations. This image of the period from 500 to
1500 AD is based on Humanist ideas of the ‘Middle Ages’ as a period of
stagnation or decline. However, this period has also been greatly admired
by some as it saw the birth of modern European nations. Catholics regarded
the Middle Ages as the one period in history in which Europe was truly
Christian, whereas others saw it as a period full of superstition – and
still do. The book uses these kinds of opinions and prejudices as a basis
for an introduction to the culture of the Middle Aes. It shows how such
opinions emerged and how historians today think about this period. The book
provides knowledge of Medieval culture as well as reflection on how we
think about the Middle Ages.

*Registration*Please register by 1 December 2015 at the latest by sending
an e-mail to the Research School secretariat: ozsmed@rug.nl.
Participants must complete and submit the following assignment in advance.

*Assignment*

Read the book and write a 2 to 3-page response based on the question: Does
this book represent our image of the Middle Ages, and does it offer a
suitable starting point for studying the Middle Ages in the 21st century?

For foreign students: please peruse Wim Blockmans & Peter
Hoppenbrouwers, *Introduction
to Medieval Europe 300-1500*, London/New York 2014 (second edition), read
in particular Introduction  and Epilogue, and answer the same question.

Please e-mail your response (in Dutch or English) to ozsmed@rug.nl
<ozsmed@rug.nl.> no later than 20 December 2015. This assignment is part of
the Research School’s teaching programme (student workload: 1 ECTS).

The lecturers will read the responses and discuss them after their
introduction to the topic. This will be followed by a general discussion.
The afternoon will be rounded off with a drinks party.

Voorstelling publicatie “Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400”

Op donderdagavond 3 december 2015 wordt de nieuwe KANTL-publicatie Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400, onder redactie van Frank Willaert, Jos Koldeweij & Johan Oosterman voorgesteld. Herman Brinkman spreekt over zijn uitgave van het handschrift, die onlangs bij uitgeverij Verloren verscheen. De avond wordt afgesloten met een concert van de ensembles Ultreya en Pandora² met liederen uit het Gruuthusehandschrift.

Meer informatie is te vinden op de site:
http://kantl.be/agenda/boekvoorstelling-het-gruuthusehandschrift-literatuur-devotie-en-muziek-rond-1400

Lezing Erasmushuis, 18 november 2015, Brussel

Het Erasmushuis nodigt jullie met plezier uit voor de lezing van Kathleen Leys “Vijf honderd jaar spitsvondigheid in woord en beeld: Erasmus’ Lof der Zotheid uit 1515″. Kathleen Leys, voormalige adjunct conservator van het Erasmushuis, zal ons dit verrassende werk laten herontdekken. Het evenement gaat door op woensdag 18 november om 20u. De lezing wordt simultaan vertaald naar het Frans. Erna worden enkele kostbare drukken van de Lof der Zotheid aan het publiek getoond.

Toegang gratis mits plaatsbespreking : online of 02/521.13.83. Meer informatie vindt u op de flyer. Jullie zijn van harte welkom !

Winter School ‘Crossing Borders’, 7-9 december 2015, Budapest

Van 7 t.e.m. 9 december 2015 vindt de winter school Crossing Borders. The Transmission of Religious Texts and the Migration of Scholars in Late Medieval and Early Modern Europe plaats te Budapest. De winter school is gericht op (Ma en) PhD Studenten. Er zijn slechts 10 plaatsen beschikbaar. Je kandidaat stellen kan t.e.m. 9 november 2015. Meer informatie over je kandidaat stellen en het voorlopige programma vindt u hier.

 

Enquête Desideria, KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen laat momenteel verkenningen uitvoeren in het kader van een “Agenda Grootschalige Inrastructuur”  (https://www.knaw.nl/nl/adviezen/adviezen-en-verkenningen/lopende-adviezen/agenda-grootschalige-infrastructuur). Doel daarvan is een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een internationaal uitdagende Nederlandse roadmap ‘Grootschalige onderzoeksfaciliteiten’. In dat kader hebben ondergetekenden het voorstel gedaan tot grootschalige digitalisering van alle (ca. 11.000) handschriften, incunabelen en post-incunabelen waarin Middelnederlandse teksten (van welke aard dan ook) bewaard zijn gebleven. De KNAW heeft onlangs € 40.000,- ter beschikking gesteld om een beperkt aantal digitaliseringsvoorstellen (waaronder een die zich richt op de doorzoekbaarheid van grote tekstcorpora) nader uit te werken tot één samenhangend voorstel, dat in de wandelgangen inmiddels  DESIDERIA is gaan heten.

Hiervoor willen we onderzoeken welke lacunes er zijn in bestaande datasets die bias veroorzaken met betrekking tot de mogelijke representativiteit van de genereerde data waardoor vernieuwend onderzoek kan worden belemmerd, en hoe die lacunes met behulp van crowdsourcing kunnen worden opgelost. Het consortium heeft ons verzocht een rapport te schrijven met een draaiboek voor het crowdsourcen van wetenschappelijke data. Hiervoor vragen we uw hulp en advies in. Wij verzoeken u zo veel mogelijk vragen van de onderstaande vragenlijst te beantwoorden. Als u verder nog suggesties heeft of reeds ervaring met eigen crowdsourcingprojecten heeft opgedaan, zijn wij hier zeer benieuwd naar. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Anna Kirstein (anna.kirstein@meertens.knaw.nl) of Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl).

U vindt de enquête op: https://docs.google.com/forms/d/1LewrawQERiguWTF7kahcUq7gKiYRywRAdFeK5CuTr0E/viewform

Met deze informatie als achtergrond hopen we dat velen van jullie bereid zijn de enquête in te vullen. De Nederlandse en Vlaamse mediëvistiek heeft hier mogelijk iets te winnen!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Bart Besamusca – André Bouwman – Wim van Anrooij

Ruusbroec Encounter ‘Mystieke liefde’, 4 december 2015, Antwerpen

U bent uitgenodigd voor de vierde Ruusbroec Encounter die geheel in het teken staat van de minne, het levensthema van Jan van Ruusbroec, wiens overlijden op 2 december wordt herdacht. We verkennen of en hoe zijn middeleeuwse visie op de mystieke liefde een inspiratie kan vormen voor vandaag. Omdat heden en toekomst intercultureel zijn, brengen we christendom in dialoog met islam.

De Encounter gaat door op 4 december 2015 van 14u tot 18u en dit in het Hof van Liere (UA Stadscampus, Prinsstraat 13). Programma en inschrijven (voor 27 november) via www.uantwerpen.be/mystieke-liefde. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar Ruusbroec90jaar@uantwerpen.be.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen) in samenwerking met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen in het kader van Ruusbroec Encounters, een vierdelige lezingenreeks n.a.v. het negentigjarig bestaan van het Ruusbroecgenootschap.