Herinnering lidgeld VWM

Wij herinneren u graag aan onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt. U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (nieuwsbrief, gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

(Deze oproep geldt uiteraard niet voor de enthousiastelingen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden!)

Om de contacten tussen de leden van de VWM te bevorderen en de huidige onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid te geven, wil de VWM in de loop van dit werkingsjaar een ledenlijst verspreiden onder haar leden. Hierin zal u, behalve de contactinformatie van alle leden, ook hun huidige onderzoeksinteresses kunnen terugvinden. Deze lijst zal niet op de website worden gezet omwille van privacy redenen, maar wordt enkel aan de leden zelf ter beschikking gesteld.

Wij vragen aan alle leden om enkele gegevens door te geven, zodanig over de meest up-to-date informatie te beschikken. Dit kan snel en eenvoudig via het online formulier dat u hier terugvindt.

Wij danken jullie alvast van harte voor jullie medewerking!