PhD Vacature ‘Uncovering Joyful Culture’

De Universiteit Utrecht zoekt een doctoraatsstudent die vanaf 1 maart 2016 kan starten op het project Uncovering Joyful Culture: Parodic Literature and Practices in and around the Low Countries (13th-17th centuries).  Concreet zou de doctoraatsstudent verantwoordelijk zijn voor de studie van een corpus literaire teksten in het Frans, die overgeleverd zijn in handschriften en in druk, met als doel de kenmerken van het genre te doorgronden en mogelijke variaties ervan te bestuderen over tijd, ruimte en taalgebied.

Solliciteren kan t.e.m. 30 november 2015. Meer informatie vindt u hier.

Masterclass prof. Yeager, 10 november 2015, Groningen

De Onderzoeksschool Mediëvistiek organiseert een masterclass met prof. R.F. Yeager (University of West Florida), de specialist van John Gower, een van de belangrijkste middeleeuwse Engelse dichters. Centraal in de masterclass staat prof. Yeagers nog niet gepubliceerde essay ‘Gower’s Jews’. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een rapport van 3p. schrijven na de lezing van dit artikel (in te dienen ten laatste 4 november). Tijdens de masterclass zal prof. Yeager aantonen hoe hij tot zijn conclusies kwam en zal gediscussieerd worden o.b.v. de lezersrapporten.

De Masterclass vindt plaats op 10 november 2015 te Groningen (Oude Boteringestraat 23, lokaal 014) van 11u tot 14u. Registratie is noodzakelijk (via ozsmed@rug.nl) en dit ten laatste 1 november 2015.

Dead Men Talking, 21-23 oktober 2015, Koksijde

Ter herinnering: van 21 t.e.m. 23 oktober 2015 vindt het 7de Internationaal colloquium van het Abdijmuseum Ten Duinen plaats in de abdijhoeve Ten Bogaerde te Koksijde rond het thema Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest Europa (10de-16de eeuw). De uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 15 oktober!

Het volledige programma (lezingen en postervoorstellen) vindt u op de website:  www.tenduinen.be

CFP “Wonder”, 8-9 april 2016, Oxford

Op 8 en 9 april 2016 vindt te Oxford de twaalfde Oxford Medieval Graduate Conference plaats, die dit jaar wordt georganiseerd rond het thema “Wonder. Aspects and Approaches”. Deze conferentie is gericht op doctorandi en onderzoekers aan het begin van hun carrière.

Wie geïnteresseerd is om een paper te presenteren (van max. 20min), kan een abstract indienen van ca. 250 woorden via oxgradconf@gmail.com en dit ten laatste 24 januari 2016.

Meer informatie vindt u op de poster.

 

Lidgeld werkingsjaar 2015-2016

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (nieuwsbrief, gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

(Deze oproep geldt uiteraard niet voor de zes enthousiastelingen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden!)

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.

Ter herinnering: onze eerste activiteit vindt plaats op 30 oktober. Dan vindt de Mediëvistendag plaats te Gent rond het thema Civitas. De Pirennelezing is dit jaar geïntegreerd in de Mediëvistendag als openingslezing en wordt gegeven door prof. Julia Smith (Glasgow University). Inschrijven kan nog tot 9 oktober!

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!

CFP: ‘Opera omnia and authority’, 22-23 september 2016, Gent

The Department of Dutch Literature of Ghent University will host an international conference on the relationship between the emergence of authorial oeuvres in vernacular, medieval literature and the concepts of authorship and authority. We hereby invite paper proposals exploring this theme.

To submit a proposal, please send an abstract of your paper and a brief curriculum vitae (max. 250 words) to e.vandemeulebroucke@ugent.be before 15/11/2015. Presentations should be 25-30 minutes long. The official language at the conference will be English. We hope to publish a volume of essays based on a selection of the papers delivered at the conference.

More information can be found here.