Lidgeld werkingsjaar 2015-2016

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (nieuwsbrief, gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

(Deze oproep geldt uiteraard niet voor de zes enthousiastelingen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden!)

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.

Ter herinnering: onze eerste activiteit vindt plaats op 30 oktober. Dan vindt de Mediëvistendag plaats te Gent rond het thema Civitas. De Pirennelezing is dit jaar geïntegreerd in de Mediëvistendag als openingslezing en wordt gegeven door prof. Julia Smith (Glasgow University). Inschrijven kan nog tot 9 oktober!

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!