CFP “Wonder”, 8-9 april 2016, Oxford

Op 8 en 9 april 2016 vindt te Oxford de twaalfde Oxford Medieval Graduate Conference plaats, die dit jaar wordt georganiseerd rond het thema “Wonder. Aspects and Approaches”. Deze conferentie is gericht op doctorandi en onderzoekers aan het begin van hun carrière.

Wie geïnteresseerd is om een paper te presenteren (van max. 20min), kan een abstract indienen van ca. 250 woorden via oxgradconf@gmail.com en dit ten laatste 24 januari 2016.

Meer informatie vindt u op de poster.