Gebedenboek Maria van Gelre – oproep Johan Oosterman

Vandaag, 23 februari, is het gebedenboek van Maria van Gelre precies zeshonderd jaar oud. Het is een heel bijzonder boek dat hoognodig gerestaureerd moet worden om het te kunnen onderzoeken en over een aantal jaren te kunnen tentoonstellen. Om het project dat ik wil gaan uitvoeren mogelijk te maken, ben ik met crowdfunding begonnen. Ik hoop dat veel mensen een bijdrage willen leveren om een mooie start te maken. Als we € 25.000 binnen hebben, denk ik verschillende fondsen over te kunnen halen om ook te geven.

Het is mijn droom om een prachtproject uit te voeren, om iedereen die geïnteresseerd is van begin af aan mee te laten kijken naar ons onderzoek, en om een bijzonder boek voor een groot publiek toegankelijk te maken. Ik hoop dat je me daarmee wilt helpen: door anderen te vertellen over dit project, door me voor een belangstellend gezelschap te laten vertellen over boek en project, en/of door een bijdrage te geven. Dat kan via crowdfunding.ru.nl

Hartelijke groeten,
Johan Oosterman

Meer info via www.mariavangelre.nl, www.facebook.com/gebedenboekmariavangelre en via @MariavGelre

Herinnering Lidgeld VWM

De deadline voor het betalen van het VWM-lidgeld is intussen al enige tijd verstreken. Op dit moment heeft 1 op 2 leden al betaald. Bij deze doet de VWM een warme oproep aan de andere helft om hun lidmaatschapsbijdrage zo snel mogelijk te regelen, graag ten laatste tegen 1 maart. De VWM is immers voor haar werking volledig afhankelijk van de bijdragen van haar leden. U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.

Hou alvast ook vrijdag 24 april 2015 vrij in uw agenda: op die dag vindt immers de eerste ledendag van de VWM plaats te Antwerpen!

Colloquium ‘The Merchant and the Law: Mind the Gap?’

Op 30 en 31 maart vindt in Maastricht het colloquium The Merchant and the Law: Mind the Gap? plaats.

“For present-day legal historians, the historical development of commercial law in early modern Europe is characterized by the definitive breakthrough of top-down legislation (royal ordinances, urban statutes, etc.) as the formal source of law par excellence. Thus far, the accretion of such legislative efforts in the early modern period has always been portrayed in a causal relationship with the lingering demise of custom as the most pre-eminent source of law in Europe, and consequently, also as the dynamic force behind every modification of private and commercial law.

Within the field of economic history, however, a different narrative is predominating. Here, changes in the organisation of trade, as well as commercial law, are primarily attributed to merchants as customarily operating actors within the world of European commerce. As such, the historical development of commercial law implies a bottom-up operation in the first place, whereby the dynamic usages and practices of merchants continued to function as the fundamental source of law, despite the growing number of legislative activities of local and central authorities.

Both interpretations not only seem to take for granted the existence of a gap between the merchant and the law; they also give proof of a well-maintained and structural lack of interdisciplinary cooperation between both fields of research. Therefore, the colloquium aspires to build bridges. It seeks to promote interdisciplinary cooperation between economic and legal historians. Likewise, and by means of dialogue and debate, the colloquium seeks to assess the actual significance of customary practices of merchants on the one hand and legislative efforts of local and central authorities on the other hand within the historical development process of early modern commercial law in a more nuanced manner.”

Dit is de website van het colloquium, alwaar ook het definitieve programma (en meer info m.b.t. tot de doelstellingen en inhoud) te vinden is: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/Theme/research_law/conferences_research_law/Past2015/TheMerchantAndTheLaw.htm

Het colloquium staat open voor iedereen, maar registratie is evenwel verplicht. Dit kan via de website van het colloquium. Voor één dag betaalt men 25 euro; voor twee dagen 40 euro (participation fee).  Het programma vindt u ook als bijlage bij dit bericht.Program.dockx

Cursus voor 2e-jaars doctorandi, 17-18 juni 2015, Utrecht

Cursus  ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars  promovendi.
Utrecht, 17 juni  en zo nodig 18 juni 2015.

De Onderzoeksschool Mediëvistiek organiseert de cursus “Fundamenten van het eigen onderzoek”. Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor promovendi in het tweede jaar van hun aanstelling. Als startpunt van de discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz. De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers), gevolgd door een terugkomdag enkele maanden later.

Zie voor verdere informatie www.medievistiek.nl

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 maart 2015, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl