Herinnering Lidgeld VWM

De deadline voor het betalen van het VWM-lidgeld is intussen al enige tijd verstreken. Op dit moment heeft 1 op 2 leden al betaald. Bij deze doet de VWM een warme oproep aan de andere helft om hun lidmaatschapsbijdrage zo snel mogelijk te regelen, graag ten laatste tegen 1 maart. De VWM is immers voor haar werking volledig afhankelijk van de bijdragen van haar leden. U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.

Hou alvast ook vrijdag 24 april 2015 vrij in uw agenda: op die dag vindt immers de eerste ledendag van de VWM plaats te Antwerpen!