Cursus voor 2e-jaars doctorandi, 17-18 juni 2015, Utrecht

Cursus  ‘Fundamenten van het eigen onderzoek’  voor 2e-jaars  promovendi.
Utrecht, 17 juni  en zo nodig 18 juni 2015.

De Onderzoeksschool Mediëvistiek organiseert de cursus “Fundamenten van het eigen onderzoek”. Zoals de naam al aangeeft ligt het accent in deze cursus op het eigen onderzoek van de deelnemers. De cursus is bedoeld voor promovendi in het tweede jaar van hun aanstelling. Als startpunt van de discussie schrijven alle deelnemers een stuk (richtlijn: 5000/6000 woorden) dat een of meer van de centrale problemen van hun onderzoek aan de orde stelt. Dat kan de methodologie betreffen, de selectie van de bronnen, de aard van de vraagstelling, enz. De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een of twee dagen (afhankelijk van het aantal deelnemers), gevolgd door een terugkomdag enkele maanden later.

Zie voor verdere informatie www.medievistiek.nl

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 maart 2015, bij het secretariaat van de school: ozsmed@rug.nl