Nominatie Mike Kestemont Eos — Gouden Pipet 2014

Mike Kestemont (wiens termijn als VWM-secretaris binnenkort afloopt) is een van de vijf genomineerden voor de “Gouden Pipet”, editie 2014, van het populair-wetenschappelijke magazine Eos. Deze prijs bekroont de meest beloftevolle onderzoeker van het moment. Hoewel de prijs door een jury wordt toegekend, wordt er ook een publieksprijs uitgereikt.

Mike Kestemont is literair historicus en mediëvist: het verdient nadruk dat het de eerste keer is dat een geesteswetenschapper voor deze prijs werd genomineerd. Door uw stem uit te brengen voor Mike kunt u daarom ook de geesteswetenschappen een aanzienlijk duwtje in de rug geven wat zichtbaarheid betreft. Een promotiefilmpje rond Mikes onderzoek is te zien op: http://eoswetenschap.eu/artikel/de-stem-van-de-auteur#videokestemont. Stemmen (na aanmelden) via volgende link: http://www.eoswetenschap.eu/content/eos-pipet-2014-1#Maak%20uw%20keuze.

Reminder: Cursusdag VWM 4 Dec

Er zijn nog enkele plaatsen over voor onze Cursusdag op 4 december te Gent. Deze staat in het teken van “Medieval Maps and Spaces. A course day on cartography and spatial representations for medieval studies”.

Wie wil kan dus nog steeds inschrijven door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be. Meer informatie vindt u hier.

Vacature “Re-evaluating female monasticism”

The Department of Medieval History at Ghent University (Belgium) has a position available for a predoctoral research fellow in a project entitled “Re-evaluating female monasticism’s “ambiguous identity” in the ninth- to eleventh-century West” (supervisor: prof. dr. Steven Vanderputten). For the project outline and detailed information on how to apply, see https://www.academia.edu/4156676/Vacancy_for_a_PhD_researcher_in_the_project_Re-evaluating_female_monasticism_s_ambiguous_identity_in_the_ninth-_to_eleventh-century_West.

Symposium Signum wordt verplaatst naar lente 2015

Wegens gebrekkige belangstelling heeft het Signum-bestuur besloten om het symposium van zaterdag 22 november niet door te laten gaan. Omdat het bestuur signalen heeft ontvangen van meerdere kanten dat het onderwerp van het symposium erg interessant was, maar de datum niet schikte, is het voorstel van het bestuur om het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2015. Het bestuur betreurt dat ze op dit late tijdstip nog tot dit besluit heeft moeten komen, maar is ervan overtuigd dat het verplaatsen van het symposium de beste optie is. Wanneer de nieuwe datum bekend is, zal deze zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
De organisatie kijkt er alvast naar uit u komend voorjaar in Deventer talrijk te mogen verwelkomen.

Lidgeld 2014-2015 & Herinnering Pirenne-lezing

Met de Pirenne-lezing volgende week (waarvoor u nog altijd kan inschrijven) is het nieuwe VWM-werkingsjaar officieel geopend! Dit gaat meteen ook gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 15 december! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be of renske.vannie@uantwerpen.be én uiteraard je lidgeld te betalen.

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!

Uitstap naar Aken op 12 december!

De excursie naar Aachen, begeleid door em. prof. dr. Jef Janssens zal plaatsvinden op vrijdag 12 december a.s. We willen iedereen die meegaat graag vragen zich aan te melden voor 14 november bij Renske; renske.vannie@uantwerpen.be. Er is dan nog tijd genoeg om geschikt vervoer te regelen.

Zoals gezegd zullen we rond 9.00 uur uit Brussel vertrekken en daar ongeveer om 21.00 uur weer terug zijn. We hopen op jullie in groten getale te zien in Aken!

Cursusdag VWM 4 dec

Op 4 december organiseert de VWM haar jaarlijkse cursusdag. Die vindt dit jaar plaats aan de Universiteit Gent en staat in het teken van ‘Medieval Maps and Spaces’. Meer informatie en het voorlopige programma vindt u hier terug. U kan inschrijven voor de cursusdag door een mail te sturen aan sara.moens@ugent.be. De cursus is gratis voor VWM-leden, niet-leden betalen 15€.

Verspreid het voorlopige programma gerust verder onder mogelijk geïnteresseerden!

Research Fellowship in Milan (Italy)

The CIRCSE Research Centre, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan, Italy), invites applications for a full-time, fixed-term Research Fellow position in the area of language resources and natural language processing.

THE RESEARCH CENTRE
The CIRCSE Research Centre (http://centridiricerca.unicatt.it/circse_index.html) is the official acknowledgement of the former GIRCSE, which was founded by father Roberto Busa SJ, the author of the Index Thomisticus and one of the pioneers in humanities computing.
The research centre hosts the Index Thomisticus Treebank project and maintains a number of NLP tools and language resources, mostly for Classical languages.

JOB DESCRIPTION
The successful candidate will manage the computer science related aspects of the CIRCSE research activities and projects.
In particular, the candidate will develop/re-use software to support research activity in the area of text analysis, implementation and exploitation of language resources such as treebanks and lexica. She/he will be in charge of the processing pipeline for storing, analyzing, retrieving and annotating digital collections, including (but not limited to) literary and philosophical texts written in Classical languages.

REQUIREMENTS:
– programming skills: C++ or Java, Python or Perl
– regular expressions
– good knowledge of English

PREFERENTIAL CONDITIONS:
– PhD in Computer Science, Computer Engineering, or Computational Linguistics
– setup and usage of SQL and no-SQL DB systems
– processing semi-structured data (for instance, XQuery)
– basic administration of an Apache web server
– designing and developing web-based applications
– methods and tools for natural language processing
– attested research experience in computational linguistics and, particularly, in developing language resources
– basics of theoretical linguistics

FORMAL MATTERS:
– duration: the post is available for up to two years (1 year + 1 year)
– salary for the first year: 19,370 Euros (1,470 monthly, after taxes)
– starting date: February 1st, 2015

HOW TO APPLY
The full announcement and the application form can be downloaded at http://progetti.unicatt.it/progetti-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22-presentazione-1122.
See under “Selection procedures to assign” (http://progetti.unicatt.it/progetti-Bando_1284_inglese.pdf) to access the text of the announcement: the job description is reported at page 2.
See under “Application form” (http://progetti.unicatt.it/progetti-Domanda_e_dich._sost._in_inglese.doc) to download the application form.

DEADLINE FOR APPLICATION: December 1st, 2014

DO NOT HESITATE TO ASK FOR HELP.
Knowledge of Italian is NOT a requirement.
Informal enquiries about this position should be sent to Dr. Marco Passarotti (marco.passarotti@unicatt.it).

Zesde nummer “Ex Situ”, tijdschrift voor archeologie in Vlaanderen

Graag vestigen we de aandacht op het nieuwe nummer van Ex situ, een jong halfjaarlijks tijdschrift over archeologisch Vlaanderen. Via verslagen, interviews en fotoreportages brengt Ex situ verslag uit over verschillende disciplines, onderzoek en periodes. Ook Vlaamse archeologen in het buitenland komen aan bod. In het nieuwste nummer staan er niet minder dan zeven bijdragen over de middeleeuwen: Merovingische grafgiften uit Harelbeke, de release van het publieksboek over de Boudelo-abdij, baksteenovens uit Ieper, de geschiedenis van een kasteelhoeve die evolueerde naar een cité-huisje in Watermaal-Bosvoorde, verslag van het hernieuwde onderzoek naar de donjon in Nevele, OSL-datering van het vroegmiddeleeuwse verdwenen dorp Pulle en ten slotte nieuw onderzoek rond de kerk/priorij/abdij van Belingen.
Geïnteresseerd? Op de website kunt u de inhoudstafel alvast volledig bekijken: http://exsitu.be/. Daar vindt u ook alle informatie voor bestellingen.