Uitstap naar Aken op 12 december!

De excursie naar Aachen, begeleid door em. prof. dr. Jef Janssens zal plaatsvinden op vrijdag 12 december a.s. We willen iedereen die meegaat graag vragen zich aan te melden voor 14 november bij Renske; renske.vannie@uantwerpen.be. Er is dan nog tijd genoeg om geschikt vervoer te regelen.

Zoals gezegd zullen we rond 9.00 uur uit Brussel vertrekken en daar ongeveer om 21.00 uur weer terug zijn. We hopen op jullie in groten getale te zien in Aken!