Summerschool “La bibliothèque de Clairvaux” (Troyes, 26-30/08)

De Médiathèque du Grand Troyes organiseert in samenwerking met Biblissima en het Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) een summerschool getiteld “Reconstituer une bibliothèque médiévale aujourd’hui. L’exemple de Clairvaux“. De summerschool gaat door in Troyes van dinsdag 26 tot zaterdag 30 augustus 2014. Het aantal deelnemers is beperkt en er wordt vooraf geselecteerd. Kandidaten dienen te appliceren voor 31 mei. Meer informatie en een formulier voor kandidaturen vindt u in bijgaand document.

Herinnering VWM-RMBLF Studiedag Middeleeuwse Sensorialiteit (FUSL, 19/05)

Graag herinneren wij de leden aan de gezamenlijke studiedag van de VWM en het RMBLF rond middeleeuwse sensorialiteit. Deze gaat nu maandag 19 mei door in Brussel (Université Saint Louis). Acht mediëvisten uit binnen- en buitenland zullen spreken over recente onderzoekspistes en -resultaten m.b.t. zintuigen en zintuiglijke waarneming in de Middeleeuwen. Iedereen is welkom mits voorafgaande registratie. Dit kan via info.rmblf@gmail.com en het secretariaat van de VWM (Stefan.Meysman@UGent.be of mike.kestemont@uantwerpen.be). Het volledige dagprogramma is te vinden in de bijlagen van de eerste aankondiging.

Call for papers Historical Network Research Conference (15-19/09, Gent)

De organisatoren van de interdisciplinaire Historical Network Research Conference 2014 zijn op zoek naar lezingen over de integratie van sociale netwerk analyse in wetenschappelijk historisch onderzoek. Zij hopen ook papers uit de middeleeuwse studies aan te trekken. De conferentie gaat door van 15 tot 19 september aan de Universiteit Gent en in het STAM. Meer informatie vindt u in de call for papers en op de website van de conferentie. http://historicalnetworkresearch.org/?page_id=719.

Call for papers negende Landschapscontactdag (3/10/2014)

Op 3 oktober 2014 vindt de negende editie van de jaarlijkse Landschapscontactdag plaats met als thema ‘De constructie van de wildernis’. Dit jaar ligt de focus op de dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde. De organisatie is op zoek naar vijf lezingen rond de problematiek van historisch landgebruik in zogenaamde natuurlandschappen met specifieke aandacht voor de relatie tussen landschap, landschapsbeheer en natuurbeheer in hedendaagse ‘wildernissen’. Kandidaten dienen vóór 2 juni een samenvatting (250-400 woorden) te mailen naar inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be. Suggesties voor wetenschappelijke excursies (regio Hasselt) en posterpresentaties zijn ook welkom. Meer info vindt u in de call for papers of op de website. https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/negende-landschapscontactdag-call-for-papers/.