Call themanummer Queeste – Literatuur en Meertaligheid

Het internationale tijdschrift Queeste. Journal of Medieval Literature in the Low Countries heeft een call for contributions uitgezonden voor een themanummer over literatuur en meertaligheid in de Lage Landen (1100-1600). Meer informatie over de modaliteiten van deze oproep vindt u in deze brochure.