Uitreiking Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen 2013

Op vrijdag 21 maart 2014 geeft dr. Tjamke Snijders (UGent) een lezing over haar werk Ordinare et Communicare. Redactie, opmaak en transmissie van hagiografische handschriften in kloosters uit de Zuidelijke Nederlanden, 900-1200 naar aanleiding van de bekroning van deze studie met de driejaarlijkse Prijs Vlaanderen voor Geschiedkundige Wetenschappen (2013) van de Academische Stichting Leuven. De lezing gaat door vanaf 19h00 in Aula B422, Kulak (Kortrijk) en is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden mits voorafgaande registratie. Meer informatie over de prijs en de lezing vindt u op de webpagina van de Academische Stichting Leuven. Registratie kan via het inschrijvingsformulier op de website van de Kulak.
https://www.kuleuven.be/asl/prijzen/Vlaanderen.htm
http://puc.kuleuven-kulak.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=2312

New peer-reviewed journal: The Medieval Low Countries

The Medieval Low Countries is a new peer-reviewed journal by Brepols featuring articles on the Low Countries in its broadest sense from the start of the fifth to the second half of the sixteenth century. The journal is published as a single-volume annual review. The editorial board considers submissions from a wide range of disciplines (history, law, religion, art, architecture, literature, etc.). Interdisciplinary or comparative studies are especially welcome. The articles can be in English or French. More info can be found in the attached flyer and on www.brepols.net.

Beurzen Atelier Doctoral “Sources pour l’histoire du travail” (Arezzo)

Van 30 juni t.e.m. 4 juli gaat in Arezzo de zevende summerschool door van de Sources pour l’histoire économique européenne voor jonge onderzoekers (pre- en postdoc). Deze keer wordt er specifiek aandacht geschonken aan (bronnen voor) de geschiedenis van de arbeid van de dertiende tot de zeventiende eeuw. De organisatie laat weten dat er 15 beurzen zijn voor verblijfskosten. Geïnteresseerden dienen hun CV, een aanbevelings- en motivatiebrief en de samenvatting van hun lezing vóór 30 april 2014 te mailen naar secrmod@efrome.it. Meer informatie vindt u hier.

Definitief programma “Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600”

Het volledige programma van de conferentie Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600 kan worden geraadpleegd. Ter herinnering: deze gaat door op 5 en 6 februari 2014 in het regionaal historisch centrum Limburg te Maastricht en wordt georganiseerd door de werkgroep Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (SSNM), in samenwerking met het Huygens Instituut-ING en het Regionaal Historisch Centrum Limburg. De focus ligt specifiek op het belang van de materiële kenmerken van middeleeuwse manuscripten en archivalia. Het definitieve programma vindt u hier. Het registratieformulier vindt u nog steeds hier.

Call for papers Interdisciplinary Teaching Workshop Arts & Humanities

De Humboldt Universität schrijft een call for papers uit voor een workshop over interdisciplinair onderwijs in de menswetenschappen, die doorgaat van 11 t.e.m. 14 juni 2014 in het Centre for British Studies in Berlijn. Applicanten moeten hun abstracts doorsturen naar erik.spindler@gbz.hu-berlin.de vóór 2 februari 2014. Meer informatie vindt u hier.

Call for papers internationale conferentie “Perception and Performance of Social Identity in Urban Societies (1050 -1250)”

Van 22 t.e.m. 24 mei 2014 wordt in Gent en Brussel een internationale conferentie georganiseerd getiteld Perception and Performance of Social Identities in the Nascent Urban Societies of the High Middle Ages in North-West Europe. De organisatie is nog specifiek op zoek naar enkele papers over Franse en Duitse urbane centra om het programma te vervolledigen. De algemene voertaal is Engels, maar ook lezingen in het Frans of het Duits worden toegelaten. Abstracts van 200 woorden dienen te worden gestuurd vóór 20 februari 2014 naar Jeroen.Deploige@UGent.be. Meer informatie, waaronder een lijst met sprekers, vindt u hier.

Internationale conferentie “Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600”

Op 5 en 6 februari 2014 organiseert de werkgroep Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen (SSNM), in samenwerking met het Huygens Instituut-ING en het Regionaal Historisch Centrum Limburg, een internationale conferentie getiteld Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600. De focus ligt specifiek op het belang van de materiële kenmerken van middeleeuwse manuscripten en archivalia. De conferentie gaat door in het regionaal historisch centrum Limburg te Maastricht. Het volledige programma vindt u hier. Registratie gebeurt via bijgevoegd inschrijvingsformulier.

Workshop The Performance of Change: Symbolic enactments of reform and renewal in Medieval Western Monasticism

Op 9 januari 2014 organiseren de Alexander Von Humboldt-­‐Stiftung en Conventus een workshop getiteld The Performance of Change: Symbolic enactments of reform and renewal in Medieval Western Monasticism. De vernieuwende focus ligt specifiek op de (symbolische) veruitwendiging van verandering in de context van monastieke hervormingen van de negende tot de vijftiende eeuw. De workshop gaat door in het FOVOG (Dresden). Meer informatie en het volledige dagprogramma vindt u hier.

Workshop Commerce & Urban Rivalry in the Low Countries, 1250 – 1650

Op dinsdag 28 januari 2014 gaat aan de universiteit van Antwerpen (W. Elsschotzaal) de workshop Commerce & Urban Rivalry in the Low Countries, 1250 – 1650 door. Op deze workshop zullen verschillende specialisten reflecties brengen over het topic van het nieuwste boek van Oscar Gelderblom, “Cities of Commerce, The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650”. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan mogelijke richtingen voor toekomstig historisch onderzoek binnen dit thema. Meer informatie en het volledige programma vindt u hier. Deelname is gratis, maar registratie vereist (mailen naar wouter.ryckbosch@uantwerpen.be).