Vacature deeltijds (50%) Onderwijsbegeleider Heuristiek Middeleeuwen en Ancien Régime, Vakgroep geschiedenis, Universiteit Gent, deadline 13/06

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent is men op zoek naar een deeltijds (50%) Onderwijsbegeleider Heuristiek Middeleeuwen en Ancien Régime. De begeleider zal instaan voor het ontwikkelen, overbrengen en toepassen van praktijkgericht onderwijs met betrekking tot de opleidingsonderdelen heuristiek, historische praktijk, paleografie, historische teksten en schrift en administratie/schrijfcultuur. Hij/zij maakt de studenten vertrouwd met archivalia uit de genoemde periodes en begeleidt studenten bij hun archiefstages. De kandidaat beschikt over een diploma van master in de Geschiedenis (of gelijkgesteld) en een diploma SLO Geschiedenis (en/of geattesteerde onderwijsprofessionalisering) en heeft een ruime praktijkervaring met Ancien Régime-archief en het archiefwezen van België en buurlanden. Solliciteren kan tot en met 13 juni 2016.

Meer informatie over deze vacature vind je hier.