Workshop digital editing and the medieval manuscript roll, 18-19 november 2016, Yale University

Op 18 en 19 november 2016 worden aan Yale University twee workshops georganiseerd, namelijk “Digital editing and the medieval manuscript roll” en “Digital editing and the medieval manuscript fragment”. Onderwerpen die behandeld worden hebben onder meer te maken met paleografie, het catalogiseren van middeleeuwse manuscripten (rollen en fragmenten), de uitdagingen bij digitale uitgaves, gemeenschappelijk teksten uitgeven, XML, etc. Ervaring met de behandelde materie is niet vereist. Kandidaten kunnen zich voorstellen tot 15 juli 2016. 

Meer informatie over de workshop, het cursusmateriaal en hoe zich aan te melden kan je vinden op deze website.