Author Archives: Micol Long

CfP “The Literature, Literary Culture and Historiography of the Middle Ages” (Paris, 4.-7. November 2019)

The University of Bergen, the Bergen Medieval Research Cluster and the Norwegian University Centre in Paris are happy to welcome all PhD candidates to apply to an interdisciplinary PhD Workshop in Paris in 4-7 November 2019. The seminar will be held in English, and will feature a series of leading medieval scholars – including UiB’s professor Leidulf Melve and professor emeritus Sverre Bagge. The full lecture programme will be published in due course.

In addition to the key note lectures from invited lecturers, the seminar will consist of presentations and discussions of the PhDs’ papers. The aim of the seminar is to highlight the role of the Middle Ages in French and Norwegian historical traditions, the changing role, methods, purposes and uses of the humanities, potential problems in reception research and historiographical analysis. While we hope that the workshop will serve to inspire theoretical reflection and to heighten the awareness of the general aspects of the participants’ own projects, the candidates’ papers should primarily be of specific (and specified) use in the PhD applicant’s own projects.

Call for Papers

The Middle Ages have been the object of enduring interest for scholars ever since the Middle Ages were constituted as an analytical framework by renaissance scholars and enlightenment philosophes. The ‘Medieval’ has for all successive generations been simultaneously a term of abuse, a label for primitivism and ridicule, for complexity and abstraction, a space for poetic and spiritual reflection, a caricature of depotism, barbarism and popular liberty, a source for political renewal and golden age-theories, as well as an object of study. The Middle Ages have been a movable feast – a label which has changed its meaning and been applied to different times, places, ideals and problems in posterity. To a wide range of disciplines, the evolving reception of the written texts of the Middle Ages gives a particularly poignant lens through which to view the development of national narratives, political theory and the humanities as academic disciplines.

The seminar will take place at the Centre Universitaire Norvègien de Paris, located close by the old university quarters in Paris at the Fondation Maison des Sciences de l’Homme. The following themes are example of the approaches that could be discussed at the seminar:

– The research history of medieval studies, in particular the Scandinavian and the French traditions.

– The development of a particular historical topic through the course of a literary tradition.

– The changing perceptions of the literary culture, production and contexts in the Middle Ages.

– The development of method(s) in scholarly writing about the Middle Ages.

– The relationship between history-writing and political theory, religious thought, philosophy, law or political rhetoric.

– The use of the Middle Ages in political theory, religious thought, philosophy, law or political rhetoric.

– The Middle Ages in national narratives, in particular the Scandinavian and the French traditions.

– Medievalism in music, literature, architecture, art or aesthetic theory.

– Comparative, methodological or critical perspectives on the given topics.

Apply to participate

Before the course starts, each participant will prepare a paper for pre-circulation. The paper will address your research project in relation to (a) course theme. A paper of no more than 15 pages must be submitted by 1 October. 30 minutes will be allotted to each presentation, followed by comments and a discussion of 15 minutes. The seminar will start with lunch Monday 4 November and end with lunch Thursday 7 November. Participation in the seminar will be accredited by 5 ECTS points. The course is capped at 14 PhD candidates.

We will be able to fund the housing and dining costs of the participants, but travel expenses have to be covered by the home universities. Please send us the preliminary title of your paper and a short abstract of no more than half a page  your PhD project before 15 June, so that we can assess applications to join. We welcome candidates from all nationalities, backgrounds and relevant disciplines!

You can send your application via e-mail to the Bergen Medieval Research Cluster coordinator Dr. Irene Baug and other enquiries to Peter Hatlebakk.

VWM-uitstap ‘Alamire Foundation en Abdij van Park’ – 21 juni 2019, Leuven

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse uitstap voor de leden. We bezoeken de Alamire Foundation (Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen) en de omliggende Abdij van Park, een norbertijnenabdij gelegen in Heverlee bij Leuven.

Directeur Bart Demuyt zal ons onthalen en laten kennismaken met de werking van de Alamire Foundation. Samen met mediëvist prof. dr. David Burns zullen we vervolgens de middeleeuwse handschriften van de collectie verkennen, waaronder het beroemde Leuven Chansonnier. Enkele onderzoekers van de Foundation zullen ook hun onderzoeksprojecten kort voorstellen. Ter afsluiting van de dag neemt dr. Stefan Van Lani ons op sleeptouw tijdens een exclusive rondleiding in de Abdij van Park.

De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en Musica, Impulscentrum voor Muziek. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel wetenschappelijk en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek en het muziekleven in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Bijzondere aandacht gaat uit naar het in kaart brengen en ter beschikking stellen van onbekend of onontgonnen materiaal.

Met inzet van state-of-the-art methodes, onder meer op het vlak van digitalisering, wordt dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd. De muziek, in handschrift of druk, wordt ontsloten door traditionele publicaties als inventarissen, facsimile’s en kritische tekstuitgaven en via innoverende digitale databanken. De wetenschappelijke discussies en conclusies vinden hun weg naar monografieën en vaktijdschriften, waaronder het eigen Journal of the Alamire Foundation. Samenwerking en contacten met de academische en de uitvoerderswereld, erfgoedinstellingen en de culturele sector resulteren in internationale conferenties, muzieklabo’s, festivals, concerten, tentoonstellingen en multimedia-applicaties.

Lees meer over de geschiedenis van de Alamire Foundation

Praktisch:

 • Datum: 21 juni 2019
 • De uitstap is gratis voor leden van de VWM. Niet-leden kunnen zich eveneens aansluiten, mits een bijdrage van 10 euro.
 • De Alamire Foundation is gevestigd in de gerestaureerde Mariapoort en Sint-Norbertuspoort van de Abdij van Park in Heverlee bij Leuven. We verzamelen om 10.15 uur aan de ingang van de Sint-Norbertuspoort (zie kaartje onderaan), zodat we om 10.30 uur kunnen starten.
 • Lunch is niet inbegrepen. Tijdens de middagpauze kan men een eigen broodje eten of iets bestellen in ‘Brasserie De Abdijmolen’.
 • Gelieve in te schrijven vóór 1 juni via het onderstaande formulier (maximum 20 personen!)

Nieuw themanummer “De Populaire Middeleeuwen” van “Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen” nu verkrijgbaar.

In de laatste week van maart 2019 verscheen een nieuw themanummer van het  Nederlandse tijdschrift Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen. Themanummers van Madoc verschijnen eens in de twee jaar en dit keer is het thema “De Populaire Middeleeuwen”.

In de populaire cultuur, via boeken, muziek en films, maar ook door televisieseries en computerspelletjes zijn de middeleeuwen in het publieke (on)bewustzijn volop aanwezig. Dit themanummer van Madoc brengt in beeld hoe de middeleeuwen in de vroege eenentwintigste eeuw worden voorgesteld en beleefd. De auteurs zijn er niet op uit om (eventuele) verkeerde beeldvorming te corrigeren, maar om de lezer op een speelse manier te confronteren met middeleeuwse elementen in zijn of haar eigen (dagdagelijks) leven. Steeds meer mensen willen middeleeuwse gebruiken en levenswijzen op een actieve, georganiseerde manier beleven door middel van re-enactment. Anderen proberen nieuwe resten van het verleden te ontdekken met behulp van een metaaldetector. De bijdragen in dit nummer gaan onder andere over Tolkien, Redbad en Game of Thrones, middeleeuwse geneeswijzen, bierreclames en geschiedenisonderwijs.

Madoc probeert als tijdschrift een brug te slaan tussen huidig academisch onderzoek in de Mediëvistiek en een breder publiek van geïnteresseerden en (oud-) studenten. De auteurs zijn vooral afkomstig uit Nederland en Vlaanderen, maar de behandelde onderwerpen beslaan heel Europa. Madoc verschijnt vier keer per jaar, vanaf de huidige jaargang volledig in kleur. Het themanummer is los verkrijgbaar (€10,-) bij de grotere boekenzaken. Een regulier jaarabonnement van Madoc kost €40,-, maar er is ook een introductietarief /studententarief voor €20,-. (Toeslag voor abonnementen buiten Nederland: €10,-).

Zie: https://verloren.nl/tijdschriften/madoc

Of volg Madoc op Facebook: www.facebook.com/tijdschriftmadoc.

CfP “Les imaginaires dans les villes du monde méditerranéen (XIIe-XVe siècle)”, San Gimignano (Siena), 17-21 juni 2019

Ateliers internationaux de formation doctorale

Pouvoirs, sociétés, imaginaires
dans les villes du monde méditerranéen (XIIe-XVe siècle). Pour une approche
historico-anthropologique de la ville médiévale:

IIIeme Atelier doctoral
San Gimignano (Sienne), 17-21 juin 2019

Les imaginaires dans les villes du monde
méditerranéen (XIIe-XVe siècle)

Appel à candidatures

Cet atelier de formation doctorale s’inscrit dans le prolongement direct de la Scuola di alti studi dottorali qui, de 2004 à 2016, a constitué un lieu de formation de pointe pour les jeunes chercheurs consacrant leurs recherches à l’étude de la culture locale. Promu par le Centro di Studi sulla civiltà comunale de la Deputazione di Storia Patria per la Toscana, l’école s’est signalée comme l’une des « écoles d’été » les plus qualifiées au niveau international : sur plus de 200 participants, plus de 40 provenaient d’universités nonitaliennes.

Depuis 2017, les Ateliers internationaux de formation doctorale sont organisés par le Centro di Studi sulla civiltà comunale de la Deputazione di Storia Patria per la Toscana en collaboration avec le doctorat en histoire (Dottorato di ricerca in Studi storici) des universités de Florence et de Sienne et l’Université Paris-Sorbonne (Centre Roland Mousnier et Labex EHNE). Ils se déroulent à San Gimignano avec le soutien de l’administration municipale locale. Le Comité scientifique est composé d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne), Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Roma Tre), Giuliano Pinto (Deputazione di Storia Patria per la Toscana) et Andrea Zorzi (Università di Firenze).

L’objectif des ateliers est l’étude des sociétés urbaines du Moyen Âge, en mettant l’accent sur les systèmes politiques et les différentes manifestations de l’imaginaire urbain et en portant le regard sur toutes les villes du bassin méditerranéen – celles de l’Occident chrétien, celles de la zone d’influence byzantine et celles des régions sous domination islamique. Les ateliers offrent un environnement stimulant pour les échanges intellectuels entre spécialistes établis et jeunes chercheurs en formation, pour favoriser, à travers des moments de discussion et d’échange, le renouvellement de la recherche et l’élargissement des perspectives comparatives.

Les ateliers, multidisciplinaires, prévoient des leçons sur des questions interprétatives vastes dispensées par des professeurs spécialisés et des séminaires organisés par les participants sur leurs sujets de recherche.
Les enseignants du deuxième Atelier – consacré aux imaginaires dans les villes du monde méditerranéen -seront les professeurs Elisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne), Mario Gallina (Università di Torino), Julien Loiseau (Aix-Marseille Université), Jean-Claude Maire Vigueur (Università di Roma Tre), Giuliano Pinto (Deputazione di Storia patria per la Toscana), Flocel Sabaté (Universitat de Lleida), Alessandro Savorelli (Scuola Normale Superiore, Pisa) et Andrea Zorzi (Università di Firenze).

Les participants doivent être des étudiants doctorants, boursiers de recherche et boursiers postuniversitaires dans les disciplines historiques et de « médiévistique » de toutes les universités italiennes et étrangères et de toute nationalité.

La participation à l’atelier est réservée à 14 (quatorze) jeunes chercheurs, choisis à la discrétion du Comité scientifique sur la base d’une évaluation des diplômes et des programmes présentés. Les participants en surnombre ne sont pas autorisés.

Les ateliers ont un caractère résidentiel. Les personnes admises sont tenues d’assister assidûment à toutes les réunions et de conduire durant l’atelier un séminaire sur leurs recherches, selon le programme qui sera rendu officiel au début de l’atelier. Au terme de celui-ci, un certificat de participation sera remis aux participants. Nous nous réservons le droit de refuser un certificat à ceux qui, sans justification, n’auront pas suivi les cours avec assiduité.

L’hospitalité complète est offerte aux candidats retenus, à l’exclusion des frais de déplacement.

Les candidats doivent soumettre :

 • une demande d’admission avec les coordonnées du candidat, l’indication de son niveau d’études et de son statut général et professionnel actuel, une adresse postale, un numéro de téléphone et un courrier électronique, en utilisant le formulaire disponible sur l’URL suivante : < https://drive.google.com/open?id=1I0TPd-Ca0_2B1yI_UEArF_23K7vP1Cd- >;
 • une brève description du projet de recherche en cours (en utilisant le formulaire disponible sur l’URL indiquée supra);
 •  un curriculum vitae de deux pages maximum présentant les études suivies et les activités scientifiques ;
 • éventuellement, la copie des publications.

On ne prendra pas en compte les demandes omettant de fournir une description du projet de
recherche ou dépourvue du formulaire de candidature.

Les demandes doivent être adressées sur la boîte cescc.2011@gmail.com , avec les documents requis en pièces jointes, au plus tard le 15 avril 2019.

Les candidats admis à l’atelier seront informés par courrier électronique avant le 5 mai 2019.

L’appel peut être téléchargé en pdf ici.

Boekvoorstelling “Wijven wereld vrouwen in de middeleuwse stad” (1 april 19u30, Gent)

Op maandag 1 april 2019 om 19u30 (Geuzenhuis – Kantienberg 9, 9000 Gent) vindt de boekvoorstelling plaats van “WIJVEN WERELD VROUWEN IN DE MIDDELEEUWSE STAD”.

Chris Dusauchoit gaat in gesprek met auteurs Andrea Bardyn, Chanelle Delameillieure en Jelle Haemers

Nadien kunt u uw boek door de auteurs laten signeren.

Toegang is gratis. Wel graag uw aanwezigheid melden via:
aanmeldingen@uitgeverijvrijdag.be

Zie de uitnodiging here.

“Dealing with marriage disputes in late medieval Europe” (9-10th May 2019 Leuven)

This workshop brings together a number of scholars to reflect on marriage disputes (partner choice, adultery, violence, ritual…), revealing tensions and conflicts between spouses, relatives or families in late medieval and early modern Europe.
For decades, medievalists have looked at marriage from different perspectives, from socio-political research and studies on law and justice, to research on sexuality and gender. Notwithstanding many ground-breaking publications, the historiography still vacillates between an overly optimistic and an overly negative view. For example, in the debate on marriage formation, scholars agree upon the emergence of ‘modern marriage’ between 1300 and 1700. However the question of whether late medieval society ascribed to the canonical doctrine of consent remains the subject of much discussion. Whilst some historians ascribe a high degree of self-determination to the marriage partners, and defend the existence of love-inspired elopements or the agency of individuals escaping familial pressure, others consider medieval marriage a family matter, defend the subordination of sentiment to strategy, and stress the dependence of children upon their parents, and daughters and wives upon their fathers and husbands. How can these – often contradictory – historiographical views be reconciled?
New trends in research offer fresh perspectives on these ongoing debates and go beyond the dichotomy between individual freedom and structure by touching on other aspects of marital disputes. Firstly, historians have started to compare different cities and regions, pointing out similarities in marriage formation and the settlement of disputes between North-western Europe and more ‘traditional’ Southern European regions (Lightfoot 2013, Titone 2016). Historians have also suggested that marriage formation could have differed in cities with different socio-political structures (McSheffrey 2006) or in rural and urban areas (Goldberg 1992, Donahue 2007). Furthermore, the study of new sources (Armstrong-Partida 2017) and the combination of multiple source types (Vleeschouwers- Van Melkebeek 2011, Falzone 2014) has not only broadened the scope of research but also led to complex new questions. Thirdly, the subject has recently been approached from different historiographical perspectives. Historians have studied litigation narratives in court (Walker 2000, Youngs 2013) and have reflected on the meaning of concepts such as ‘free choice’, consent, and love (Butler 2004, Charageat 2011, Seabourne 2011).

The purpose of this workshop is to bring together scholars, working on marriage disputes in different parts of Europe, using different sources, within different historiographical traditions to consider how these disputes emerged and how individuals, couples, courts and families dealt with them in late medieval and early modern Europe.

For the full programme, see here: Programme_Workshop_May2019

The workshop is open for interested researchers. For registrations, please register by e-mail before April 26, 2019. More information and registration: chanelle.delameillieure@kuleuven.be

Working women in pre-industrial Europe. Perspectives on the gendering of urban labour markets (Leuven, 14-15 November 2019)

Scholars have long been debating whether a decline in women’s economic agency took place from the Late Medieval or Early Modern period onwards and what its chronology looked like.
Furthermore, historians have argued for a difference in women’s economic opportunities between southern and north-western Europe. Divergent juridical and demographic structures supposedly gave northern women more possibilities for agency than southern women. However, several case studies have shown deviations from these two models. This workshop aims to bring together scholars working on gender and work to compare different regions of Europe and various labour types, spanning both the Middle Ages and the Early Modern period. In doing so, this workshop wants to discuss what factors shaped women’s work and wants to further the debate on women’s positions in urban labour markets, the impact of craft guilds, and the importance of gender on the informal markets.

We invite papers on women’s economic possibilities and especially encourage proposals that
include geographical and chronological comparisons and/or compare different types of work.
Themes may include, but are not limited to:
‐ Geographical and diachronic comparisons of women’s work
‐ The domestic production unit in urban economies
‐ The gendering of urban economic space
‐ Women’s presence on the informal markets and in craft guilds
‐ Methodological papers and reflections on (changing) definitions of work, economic agency,
informal markets, family economies in a medieval and early modern context.

The workshop will include papers from Prof. Anne Montenach (University of Aix-Marseille), Prof.
Ariadne Schmidt (University of Leiden), and Prof. Danielle van den Heuvel (University of
Amsterdam).

The language of communication during the workshop will be English. Proposals for 20-minute
presentations should be sent to Nena Vandeweerdt (nena.vandeweerdt@kuleuven.be) by 15 April 2019. Please include an abstract of max. 400 words, 4 keywords, and a short cv (max. 1 page). The participants will be notified by 15 May 2019.

Organisation: Nena Vandeweerdt and Heleen Wyffels (KU Leuven)
Scientific comittee: Prof. Violet Soen (KU Leuven), Prof. Jelle
Haemers (KU Leuven), Prof. Jesús Ángel Solórzano Telechea
(Universidad de Cantabria)

Transnationalité à la cour, Université de Liège, 21-22 mars 2019

Transnationalité à la cour / Transnationalism at Court

Université de Liège (Salle des professeurs), 21-22 mars 2019

The third Music and Late Medieval European Court Cultures project workshop

Programme provisoire

21 mars 2019

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Mot d’accueil par Laure Fagnart (F.R.S.-FNRS/ULiège)

9h20 : Karl Kügle (University of Oxford) – Introduction

9h30 : Éloïse Adde & Michel Margue (Université de Luxembourg) – Des cours transnationales ? Quelques réflexions d’ordre conceptuel et méthodologique à partir de l’étude des cours royales et impériales des Luxembourg (xive s.)

10h15 : Nicola Morato (ULiège) – La tradition textuelle en tant que réseau socioculturel. Le cas des romans arthuriens en prose

11h00 : Pause-café

11h30 : Alain Marchandisse (F.R.S.-FNRS/ULiège) – Réseaux matrimoniaux à la cour de Bourgogne. Quelques considérations

12h15 : Dîner

14h00 : David Murray (University of Oxford) – The Monk of Salzburg and the European song traditions of Later Medieval Europe

14h45 : Laura Slater (University of Oxford) – Material Objects and the Art History of Transnational Court Cultures: Opus Anglicanum and the Counts of Namur

15h30 : Pause-café

16h00 : Mario Damen (Universiteit van Amsterdam) – Huizinga again? The Nobility and the Court of the Dukes of Burgundy

 

22 mars 2019

9h30 : Rita Schlusemann (Freie Universität Berlin) – Dutch Literature in the Regions of the Rhine and Neckar

10h15 : Eva Pibiri (Université de Lausanne) – Transferts et influences à la cour de Savoie: de l’Angleterre à la France (xiiie-xve s.)

11h00 : Pause-café

11h30 : Karl Kügle (University of Oxford) – Transnational Ecclesiastics: The Case of Peter of Candia

12h15 : Dîner

14h00 : Christophe Masson (University of Oxford) – Avignon pendant le Grand Schisme d’Occident, un creuset de cours transnationales

14h45 : Jane Gilbert (University College London) – Agential Realism and Medieval Literature

15h30 : Pause-café

16h00 : Éric Bousmar (Université Saint-Louis-Bruxelles) – Closing remarks / Conclusions

 

De brochure  kan hier gedownload worden: Programme provisoire

CfP “Music and Late Medieval European Court Cultures Faculty of Music” (Oxford, 26-27 September 2019)

Late medieval European court cultures have traditionally been studied from a mono-disciplinary and national(ist) perspective. This has obscured much of the interplay of cultural performances that informed “courtly life”. Recent work by medievalists has routinely challenged this, but disciplinary boundaries remain strong. The MALMECC project therefore has been exploring late medieval court cultures and the role of sounds and music in courtly life across Europe in a transdisciplinary, team-based approach that brings together art history, general history, literary history, and music history. Team members explore the potential of transdisciplinary work by focusing on discrete subprojects within the chronological boundaries 1280-1450 linked to each other through shared research axes, e.g., the social condition of ecclesiastic(s at) courts, the transgenerational and transdynastic networks generated by genetic lineage and marriage, the performativity of courtly artefacts and physical as well as social spaces, and the social, linguistic and geographic mobility of court(ier)s.

 

Illumination of a castle in September

Image: Frères Limbourg, “Septembre”, Les très riches heures du duc de Berry (Chantilly, Musée Condé, Ms 65, fol. 9v).

Since the inception of the project, the MALMECC team have conducted an international project workshop dedicated to methodological innovation in late medieval studies (2017), and a series of  international study days (2018-19), focussing on late medieval ecclesiastic courts, late medieval multilingualism and cultural exchanges across linguistic boundaries, and cardinals’ and papal households of Avignon as transcultural hubs. A fourth international study day probing the transnational qualities of courtly life in north-western Europe is scheduled for March 2019 in Liège (Belgium).

In the project conference, we hope to unite as many strands of court studies as possible and invite speakers from any discipline engaged with the long fourteenth century (c. 1280-1450) to join us in exploring phenomena of late medieval courtly life from a transdisciplinary angle. Submissions for papers may address (but need not be limited to) one or several of the following thematic strands:

– New and unusual methodological approaches to the study of European courts and court cultures

– Blurring anachronistic boundaries set by modern scholarship

– Consciously exploring the interstitial spaces of the sacred-secular, courtly-urban-rural, virtuous-obscene, courtly-uncourtly-pastoral

– Forging links between liturgy, sound/music and space/architecture

– Music and the senses at court

– Space and place, visibility and invisibility, hearing and overhearing, silence and noise in late medieval courtly life

– Gender, genealogies, sexualities, marriage and celibacy at secular and ecclesiastical courts

– Court careers, courtly roles and their performativity

– Court communications: speech and language, multilingualism, speaking and singing, crimes of speech and slander

– Patronage, performance and cultural productions at courts: art, literature, music and entertainment, courtly diversions and their audiences

– Memory, identity and lineage

– Courtly ecologies of sounds, bodies, materials, identities, power

– Economics of the court; the court and the city; the court and the countryside

– The geography and limits of the court: boundaries, definitions, territories, institutions

– Courtly alterity: courtly discourses on race, sexuality, (social) differences and disability

– European courts and court studies in a global context

 

Please send abstracts of 250-400 words to Martha Buckley, project support coordinator (martha.buckley@humanities.ox.ac.uk). Deadline: 5 May 2019.

See also the website: http://www.malmecc.eu/conference/

Vacaturebericht voor twee doctorandi (Jan Dumolyn)

Jan Dumolyn, Vakgroep Geschiedenis UGent (Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies) is op zoek naar twee doctorandi (Phd-studenten).

Kandidaten kunnen solliciteren tot 1 mei 2019. Ook veelbelovende master-studenten die op dat moment hun diploma nog niet behaald hebben, komen in aanmerking.

De geselecteerden zullen vanaf 1 augustus of desgewenst later in dienst kunnen treden van de UGent. Het betreft een voltijdse aanstelling van 2 maal 2 jaar als doctoraatsbursaal. Als personeelslid van de UGent kan u rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof, fietsvergoeding, terugbetaling van uw abonnement op openbaar voor vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques en een ruim opleidings- en vormingsaanbod

 1. Een positie van doctoraatsbursaal gefinancierd door een GOA-project (geconcerteerde onderzoeksactie, toegekend door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UGent) High Tide – Low Tide. Bruges’ late-medieval harbour system as a maritime cultural landscape (promotoren Wim De Clercq, archeologie, Stephen Louweye, geologie en Jan Dumolyn).

U onderzoekt het historisch luik in een interdisciplinair project met betrekking tot de vorming van het commerciële landschap in het middeleeuwse Zwin-landschap en de handelsmetropool Brugge. Uw onderzoek is specifiek gericht op de import van bulkgoederen in middeleeuws Vlaanderen, ten behoeve van de artisanale industrie en de voedselvoorziening van de stedelijke bevolking.

U hebt een goede kennis van paleografie, middeleeuwse archiefdocumenten, Middelnederlands, Middelfrans en Middeleeuws Latijn (het is zinloos te kandideren indien u niet vooraf over deze technische capaciteiten beschikt, of deze op zeer korte termijn kan bijspijkeren). Daarnaast beschikt u over de nodige onderzoekscapaciteiten, beheerst u het Engels uitstekend en hebt u een minstens passieve kennis van het hedendaags Frans en Duits.

U bent bereid periodes door te brengen in buitenlandse archieven en binnen een interdisciplinair team te functioneren.

 1. Een positie van doctoraatsbursaal gefinancierd door een project van het FWO-Vlaanderen Litigation strategies and the law of commerce in later medieval Bruges (Co-promotor Dave De ruysscher, VUB) Het betreft een dubbeldoctoraat aan de UGent (de hoofdinstelling waar u het meest tijd zal doorbrengen) en de VUB.

U onderzoekt het laatmiddeleeuwse handelsrecht in Brugge. U zal zich bekwamen in de zowel bronnen van de stedelijke als van de vorstelijke rechtspraak. U ontwikkelt zich tegelijk als economisch historicus/a (onder begeleiding van Jan Dumolyn) en rechtshistoricus/a (onder begeleiding van Dave De ruysscher en Dirk Heirbaut).

U hebt een goede kennis van paleografie, middeleeuwse archiefdocumenten, Middelnederlands, Middelfrans en Middeleeuws Latijn (het is zinloos te kandideren indien u niet vooraf over deze technische capaciteiten beschikt, of deze op zeer korte termijn kan bijspijkeren). Daarnaast beschikt u over de nodige onderzoekscapaciteiten, beheerst u het Engels uitstekend en hebt u een minstens passieve kennis van het hedendaags Frans en Duits. Kennis van instellingen- en/of rechtsgeschiedenis is een plus.

U bent bereid periodes door te brengen in buitenlandse archieven en binnen een interdisciplinair team te functioneren.

Voor beide functies kan u een gemotiveerde sollicitatiebrief, een curriculum vitae en andere relevant materiaal zoals kopies van puntenlijsten en diploma’s opsturen naar jan.dumolyn@ugent.be