Auteursarchief: Micol Long

CfP “Objets politiques quotidiens du Moyen Âge à nos jours” (Lille, 14-16 november 2018)

Van 14 tot 16 november 2018 wordt aan het Institut de Recherches Historiques du Septentrion (CNRS / Université de Lille) het internationale congres “Objets politiques quotidiens du Moyen Âge à nos jours” georganiseerd. Er is nu een call gelanceerd voor presentaties:  meer details zijn te vinden in het Call for Papers Flyer.

Voorstellen (maximum een half pagina, in het Frans of in het Engels), kunnen tot 30 Maart 2018 bezorgd worden aan cfletcher.cnrs@gmail.com.

Vacature 1 postdoc IRIS-Scripta (Parijs)

L’Initiative de Recherche Interdisciplinaire Stratégique “Scripta-PSL. Histoire et pratiques de l’écrit” lance un appel à candidatures pour un contrat post-doctoral d’une durée de douze mois, à compter du 1er mai 2018 (date négociable).

Conditions d’éligibilité

Sont éligibles tous les post-doctorants sans distinction, qu’ils aient soutenu leur thèse dans un établissement de PSL, ailleurs en France ou à l’étranger, qu’ils soient présentement rattachés à un laboratoire ou une institution, ou non.

On attend du post-doctorant qu’un travail original et significatif résulte du post-doctorat. On attend également qu’il ou elle s’investisse dans les activités de Scripta, p. ex. sous la forme d’une intervention aux colloques ou aux séminaires de Scripta.

Critères d’évaluation

L’évaluation se fera sur la base des critères suivants :

 • Adéquation à la problématique scientifique de Scripta-PSL (voir le descriptif dans le document ci-joint) ;
 • Insertion dans au moins deux axes de recherche de Scripta, auxquels le projet aura vocation à contribuer scientifiquement ;
 • Qualité scientifique, précision et originalité du projet (p. ex. mise en œuvre de compétences rares, interdisciplinarité, etc.) ;
 • Profil du candidat (parcours antérieur, publications).

Les candidats retenus au terme d’une première évaluation sur la base du dossier écrit seront invités à présenter leur projet devant une commission comprenant les membres du Comité de Pilotage de Scripta fin mars, soit directement, soit par vidéo-conférence.

Dossier de candidature

Le dossier pourra être soumis en français ou en anglais. Il comprendra :

 • Le formulaire ci-joint
 • Une lettre de motivation
 • Un curriculum vitae détaillé
 • Une liste des publications (parues, acceptées, soumises)
 • Un projet détaillé de 5 pages maximum (avec annexes optionnelles, hors limitation de pages)
 • Le dossier des publications sous format électronique (pdf) comprenant : la thèse, le rapport de soutenance (lorsqu’il existe) et les publications.

Dans le projet détaillé, veuillez préciser, en particulier, les points suivants :

 • Objet de la recherche et problématique ; état de la recherche sur le sujet (en général, et du candidat en particulier) ; positionnement scientifique et méthodologie ; nature des résultats escomptés ;
 • Insertion dans les axes de recherche de Scripta-PSL et contribution à ceux-ci ;
 • Intentions de publication : au terme de la période de 12 mois du contrat post-doctoral et/ou à moyen terme au-delà de celle-ci.

Veuillez nous faire parvenir en pdf les pièces du dossier, libellées ainsi :

 • L’ensemble des pièces requises, sauf publications, sous la forme : dossier_NOM.pdf ;
 • Les publications sous la forme : publications_NOM.pdf.

Les dossiers devront être soumis à l’adresse scripta@univ-psl.fr au plus tard le 15 février 2018, à minuit.

Vacature Expert onroerend erfgoed Regionaal Landschap de Voorkempen

Regionaal Landschap de Voorkempen zoekt een expert onroerend erfgoed (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Regionaal Landschap de Voorkempen is een vzw die actief is in het Noordwesten van de
provincie Antwerpen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Ranst,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel
en 3 districten van de stad Antwerpen ). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak
van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie -en recreatie, het
zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren
projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen
en de gemeentebesturen uit de streek.
In samenwerking met 9 gemeenten (Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Wijnegem,
Wommelgem, Kapellen, Zoersel, Ranst, Schilde) uit ons werkingsgebied werken we aan
de zorg voor onroerend erfgoed via een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
(IOED). De focus van deze werking ligt op het bouwkundig, archeologisch en
landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te
behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en
deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot
draagvlak creëren en het veilig te stellen voor de toekomst.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar iemand om ons team te versterken als
expert onroerend erfgoed waarbij expertise rond bouwkundig erfgoed en
affiniteit met archeologie belangrijk is.

Je takenpakket.

Expert onroerend erfgoed:

 Op maat van de streek, jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee
helpen realiseren op basis van het reeds gemaakte beleidsplan IOED Voorkempen.
 Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed
in de Voorkempen.
 Lokaal draagvlak voor het Voorkempens Onroerend Erfgoed creëren en integreren
in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de
verschillende actoren binnen de regio.
 Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen,
administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor
interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en
publieksgerichte initiatieven.
 Ondersteuning en advisering aan derden inzake het bestaande erfgoedinstrumentarium.
 Stimuleren en zoeken naar nieuwe initiatieven en/of projecten rond Onroerend
Erfgoed.
 Opmaak van erfgoedtoetsen voor bouwkundig erfgoed.
 Verankeren van het onroerend erfgoed in het ruimtelijk beleid.
 …

Je profiel

De kandidaat beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende
richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
 Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 Architectuur
 Stedenbouw en ruimtelijke planning
 Monumenten- en landschapszorg
 Geschiedenis
 Bouwhistorica
 …

Je vaardigheden

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met het werkingsgebied van Regionaal Landschap
de Voorkempen en IOED Voorkempen en kent het lokale erfgoednetwerk.
 Kennis inzake monumentenzorg.
 Affiniteit met archeologie.
 Notie van ruimtelijke ordening.
 Kennis van de wet en regelgeving inzake Onroerend erfgoed
 Consequent handelen conform het beleidsplan van de IOED en visie van de
gemeenten
 Communicatieve en sociale vaardigheden, in staat zijn zelfstandig overleg te
organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
 Vertrouwd met het ontwikkelen van een visie en het vertalen ervan naar concrete
acties.
 Zelfstandig en nauwgezet kunnen werken met zin voor verantwoordelijkheid.
 Teamspeler (niet terugschrikken voor het werken met en voor anderen) .
 Affiniteit met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap in de Voorkempen.
 Vlotte schrijfstijl en kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken.
 Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen).
 Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.
 Beschikken over rijbewijs B en eigen wagen.

Ons aanbod

 Voltijds contract van onbepaalde duur, maar in onderling overleg kunnen ook
andere regimes.
 Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, GSM
abonnement.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische
werkomgeving.
 Verloning volgens barema’s van provinciale overheid.
 Standplaats: Domein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 Ranst (Oelegem)

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 14 december 2017 naar info@rldevoorkempen.be,
met als onderwerp ‘sollicitatie expert onroerend erfgoed, en volgende documenten in
bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de geselecteerde kandidaten
via mail een thuisopdracht op 19 december 2017. Op 9 januari 2018 vinden de
sollicitatiegesprekken plaats waar de thuisopdracht wordt gepresenteerd als mondelinge
proef gevolgd door een schriftelijke proef.
U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.
Meer informatie? Ines van Limbergen gsm: 0474.74.68.94 of ines.vanlimbergen@rldv.be

Alle informatie vindt u ook op deze link.

Vacature Erfgoedcoördinator Regionaal Landschap Schelde – Durme

Regionaal Landschap Schelde – Durme (RLSD) zoekt een erfgoedcoördinator (voltijds, contract van onbepaalde duur). Masters in de geschiedenis komen in aanmerking.

Functieomschrijving:

Als toekomstig erfgoedcoördinator heb je grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. onroerend erfgoed en ken je de weg naar de relevante instanties m.b.t. onroerend erfgoed.
 Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan IOED Schelde- Durme in concrete acties.
 Je brengt het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de regio in kaart.
 Je ondersteunt de betrokken gemeentes bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete dossiers.
 Je bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit.
 Je bent het centraal aanspreekpunt voor alle belanghebbenden binnen maar ook buiten het werkingsgebied m.b.t. onroerend erfgoedzorg – en beleid van de deelnemende gemeenten.
 Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op vlak van archeologie, bouwkunde en monumenten- en landschappen.
 Je treedt op als bemiddelaar en stemt af met de verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen i.f.v. het onroerend erfgoedbeleid.
 Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED werking, zowel inhoudelijk als financieel.

Profiel:

 Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen
aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
o Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
o Monumenten- en landschapszorg
o Geschiedenis
o Archeologie
o Kunstwetenschappen
 Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 Je bent een teamspeler en kan zelfstandig werken in een klein team.
 Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 Je bent vertrouwd met de meest gangbare software en internettoepassingen (MS-office: word, excel, access, powerpoint, outlook). Kennis van GIS is een pluspunt.
 Je beschikt over een rijbewijs B.
 Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

 Contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen in onderling overleg. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van erfgoedcoördinator voor een onbepaalde duur specifiek voor de samenwerkingsovereenkomst IOED.
 Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 Standplaats: Hemelstraat 133a te 9200 Dendermonde (vlakbij het NMBS station).
 Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 2.816,72 , 5 jaar: 3.301,92 , 10 jaar: 3.569,91 , 15 jaar: 3.949,99 , 27 jaar: 4.835,18, Paritair Comité 329.1
 Maaltijdcheques, GSM, Ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woonwerkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.

Praktisch:

Kandidaten sturen voor maandag 15 januari 2018 een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp ‘sollicitatie erfgoedcoördinator’ met volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’. Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een schriftelijke proef en sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op woensdag 24 januari (schriftelijk, namiddag) en vrijdag 26 januari (mondeling, hele dag).
Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen:

Stijn Van Belleghem, algemeen coördinator RLSD, tel. 052 33 89 10, GSM 0499 99 68 49 of stijn@rlsd.be

Alle informatie vindt u ook op deze link

Studiedag “Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale”

Op 24 november 2017 zal in Aix-en-Provence (Maison Mediterraneenne des Sciences de l’Homme, salle 1) de studiedag ‘Enregistrer les conflits. Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise XIIIe-XVe siècles, Europe méridionale’ doorgaan. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Caroline Testaniere (testaniere@mmsh.univ-aix.fr)

Doctoraatsverdediging Jim van der Meulen “Woven into the urban fabric. Rural cloth manufacture and economic development in the Flemish West-Quarter (1300-1600)”

Op vrijdag 17 november 2017 verdedigt Jim van der Meulen zijn proefschrift getiteld Woven into the urban fabric. Rural cloth manufacture and economic development in the Flemish West-Quarter (1300-1600) aan de Universiteit Antwerpen, promotoren prof. dr. Tim Soens en prof. dr. Peter Stabel. De openbare verdediging vindt plaats om 15.00 uur in de Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen). Voor de daarop volgende receptie wordt u gevraagd zich voor 10 november aan te melden via jim.vandermeulen@ugent.be. 

ZAP-vacature KU Leuven: pre-industriële economische geschiedenis

De opleiding geschiedenis van de KU Leuven zoekt een historicus/-a die de economische geschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne periode bestudeert. Hij/zij kan tot 15 december kandideren voor deze ZAP-vacature via de jobsite van de KU Leuven: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/54439235. Internationaal georiënteerde kandidaten met een sterk onderzoeksdossier en bewezen onderwijscompetentie worden sterk aangemoedigd te solliciteren. Onderzoek over de Lage Landen strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie kan u op bovenvermelde webstek terecht, bij Brigitte Meijns (hoofd van de Onderzoekseenheid Geschiedenis), of bij Jelle Haemers (hoofd van de Onderzoeksgroep Middeleeuwse Geschiedenis, en voorzitter van de zoekcommissie voor deze vacature).

Symposium “Van Scriptorium naar Charterbank”

Op donderdag 14 december organiseert Regionaal Archief Tilburg de symposium “Van Scriptorium naar Charterbank” in samenwerking met Huygens ING, Stichting Brabantse Bronnen, BHIC, Universiteit Gent en Universiteit Utrecht. Tijdens het symposium wordt ook de nieuwe Charterbank Regionaal Archief Tilburg gepresenteerd. Deelname is gratis (voor lunch wordt gezorgd). Je kunt je aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl

In bijlage de aankondiging met meer informatie.

Workshop Toponymie en sociale topografie van de pre-industriele steden in Vlaanderen en Brabant (23 nov., KANTL)

De UGent, de Henri Pirenne Institute for Medieval Studies, de Vrije universiteit Brussels en de  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde organiseren samen op 23 november 2017 de workshop “Toponymie en sociale topografie van de pre-industriele steden in Vlaanderen en Brabant”. Voor meer informatie raadpleeg het volledige programma via deze link of mail naar Mathijs.Speecke@UGent.be.

CfP “Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity” Rome, May 24–26 2018

Van 24 tot 26 mei 2018 zal in Rome het internationale congres ‘Walking With Saints: Protection, Devotion and Civic Identity. The role of the landscape’ doorgaan. Er is nu een call gelanceerd voor presentaties: meer details zijn te vinden in het WalkingWithSaintsConference2018-flyer of op de website https://www.walkingwithsaints2018.com/