Dag van de Mediëvistiek, Utrecht, 11 November 2016

Op vrijdag 11 november 2016 vindt in Utrecht de 22e Mediëvistendag plaats, met als thema “Readjusting the Middle Ages”. De organisatie is in handen van de Nederlandse Onderzoekschool voor Mediëvistiek en de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Traditioneel wordt de nodige tijd uitgetrokken voor presentaties van recent onderzoek door PhD-students. Op de receptie achteraf kan bijgepraat worden.  Iedereen is van harte welkom!

Het programma en meer informatie vinden jullie in in dit document.

 

Betaling VWM-Lidgeld academiejaar 2016-2017

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober 2016! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug.
Het aantal (tijdig) betalende leden neemt jammer genoeg de laatste jaren stelselmatig af. Aangezien de werking volledig afhangt van de ledenbijdragen, brengt deze evolutie de organisatie van bepaalde activiteiten in het gedrang.

Voor het schamele bedrag van 15 euro krijg je absoluut waar voor je geld! We sommen de voordelen van het lidmaatschap op:

-je blijft op de hoogte van alles wat reilt en zeilt in de mediëvistiek via de nieuwsbrief (via email, de website en onze facebook-pagina)
-je kan gratis deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM. Voor het academiejaar 2016-2017 staan o.a. op het programma:

  • 11 November 2016: Dag van de Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, met als thema:     “Readjusting the Middle Ages”
  • 22 November 2016: Pirenne-lezing door dr. Patrick Lantschner, met als titel “The Other Crisis in the Age of Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World”, Het Pand, Onderberngen 1, 9000 Gent, 18u30. Achteraf receptie voor alle VWM-leden
  • 21 December 2016: Uitstap naar de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” met als gidsen Prof. dr. Maximiliaan Martens en Prof. dr. Jan Dumolyn, Caermersklooster, 9000 Gent, 10u
  • Maart 2017: Doctorandidag
  • April-Mei 2017: Ledendag

-(NIEUW) Wie dit jaar zijn lidgeld betaalt, ontvangt een ledenlijst van de VWM, met daarin beknopt de informatie per onderzoeker gebundeld.

-(NIEUW) Op de VWM website vind je vanaf nu ook een kalender terug (Home – Kalender). Alle  activiteiten aangaande de mediëvistiek die ons gemeld worden via email, voeren we in deze online kalender in. Als we bepaalde evenementen over het hoofd zien, mag dit zeker gemeld worden. Enerzijds biedt de kalender een handig overzicht van wat er binnen de mediëvistiek in België en omringende landen gebeurt. Anderzijds kan de kalender nuttig zijn bij het plannen van evenementen, omdat overlapping kan vermeden worden.

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan lies.vervaet@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.
We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!​
Hartelijke groet,
Pieterjan Deckers en Lies Vervaet, Secretariaat Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek​

Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantscher, ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’, 22 november 2016, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.

Studiedag “Social Dominance and Resistance in the Middle Ages”, ULB, vrijdag 17 juni 2016

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en de Réseau des Médiévistes belges de la langue française organiseren op vrijdag 17 juni 2016 een interdisciplinaire studiedag met als thema “Social Dominance and Resistance in the Middle Ages. De studiedag vindt plaats aan de ULB, Campus du Solbosch, lokaal NB2.VIS en start om 10u30. Keynote speaker is Prof. dr. Barbara Newman (Northwestern University). De lezingen in de voormiddag behandelen het thema vanuit historische en archeologisch perspectief, de lezingen in de namiddag gaan verder in op cultuurhistorische aspecten. Iedereen is van harte welkom op deze boeiende studiedag!

Het programma kan je vinden op deze affiche. Geïnteresseerden worden gevraagd zich op voorhand aan te melden op info.rmblf@gmail.com.

 

Masterclass “Gender, religion, and the power of resistance in the high and late middle ages”, met Prof. dr. B. Newman, VUB, 16 juni 2016

De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en de Réseau des Médiévistes belges de la langue française organiseren op donderdag 16 juni 2016 een masterclass met Prof. dr. Barbara Newman met als thema “Gender, religion, and the power of resistance in the high and late middle ages. Het evenement vindt plaats aan de VUB en start om 10u.

Het programma en de deelnemers vind je op deze affiche.

Geïnteresseerden kunnen de masterclass bijwonen, maar worden vriendelijk gevraagd zich te registeren op info.rmblf@gmail.com voor 10 juni 2016.  

Herinnering Uitstap VWM Zwingebied vrijdag 20 mei (deadline inschrijving 8 mei 2016)

Ter herinnering: op vrijdag 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. Dit jaar trekken we naar de Zwinstreek, die momenteel onderwerp vormt van een interdisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek, uitgevoerd aan de vakgroepen archeologie, bodembeheer en geschiedenis van de Universiteit Gent. Archeoloog Jan Trachet, die onderzoek voert naar de verdwenen havenstadjes, zal een rondleiding per fiets (ongeveer 25 km) geven in dit interessante landschap. We vertrekken vanuit Damme en fietsen onder meer langs de relicten van Monnikerede en Hoeke. Iedereen van harte welkom! Deadline voor inschrijving is 8 mei 2016.

Meer informatie over de uitstap vind je hier.

Meer informatie over het boeiende onderzoek naar de middeleeuwse voorhavens van Brugge vind je op deze website.

Uitstap VWM Zwingebied, 20 mei 2016

Op vrijdag 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. Dit jaar trekken we naar de Zwinstreek, die momenteel onderwerp vormt van een interdisciplinair landschapsarcheologisch onderzoek, uitgevoerd aan de vakgroepen archeologie, bodembeheer en geschiedenis van de Universiteit Gent. Archeoloog Jan Trachet, die onderzoek voert naar de verdwenen havenstadjes, zal een rondleiding per fiets (ongeveer 25 km) geven in dit interessante landschap. We vertrekken vanuit Damme en fietsen onder meer langs de relicten van Monnikerede en Hoeke. Iedereen van harte welkom!

Meer informatie over deze uitstap vind je hier.

Meer informatie over het boeiende onderzoek naar de middeleeuwse voorhavens van Brugge vind je op deze website.

 

 

Lidgeld werkingsjaar 2015-2016

De start van het nieuwe academiejaar betekent meteen ook het begin van het nieuwe werkingsjaar van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit gaat gepaard met onze jaarlijkse oproep tot het betalen van het lidgeld (15€). Aangezien de VWM voor haar werking geheel afhankelijk is van haar ledenbijdragen, is het bijzonder belangrijk dat wie lid wenst te blijven zijn lidgeld betaalt ten laatste 30 oktober! U kan dit doen via overschrijving of via automatische domiciliëring – het VWM-rekeningnummer en informatie over domiciliëring vindt u hier terug. Als lid kan je deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de VWM en geniet je verschillende voordelen (nieuwsbrief, gratis naar de Boekenbeurs via Brepols Publishers, …).

(Deze oproep geldt uiteraard niet voor de zes enthousiastelingen die hun lidgeld voor dit jaar reeds betaalden!)

Misschien is uw afdeling/onderzoeksgroep/… intussen versterkt met nieuwe leden. Motiveer hen gerust om ook lid te worden van de VWM! Lid worden doe je door een email te sturen aan sara.moens@ugent.be, je gegevens in te voeren via het online formulier én uiteraard je lidgeld te betalen.

Ter herinnering: onze eerste activiteit vindt plaats op 30 oktober. Dan vindt de Mediëvistendag plaats te Gent rond het thema Civitas. De Pirennelezing is dit jaar geïntegreerd in de Mediëvistendag als openingslezing en wordt gegeven door prof. Julia Smith (Glasgow University). Inschrijven kan nog tot 9 oktober!

We kijken er naar uit jullie dit jaar opnieuw talrijk op de VWM-samenkomsten te mogen verwelkomen!

Pirennelezing Julia Smith, 30 oktober 2015, Gent

Dit jaar vindt de Pirennelezing van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek plaats in het kader van de 21e Mediëvistendag. Het thema van deze dag is “Civitas”, een onderwerp dat een breed spectrum aan mediëvisten verenigt met interesse in stedelijke ontwikkeling, gemeenschappen in religieuze en seculiere context, literatuur, politieke en artistieke representatie, …

De Pirennelezing wordt gegeven door prof. dr. Julia Smith (Universiteit van Glasgow) en is getiteld Multiculturalism in the early Middle Ages? Material Religion in 8th-century Rome. Meer informatie kunt u lezen in het abstract in het Nederlands of in het Engels. De jaarlijkse openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten.

De Pirennelezing  vindt plaats om 11u00. De jaarlijke openingsreceptie van de VWM zal de dag afsluiten rond 17u10. Meer informatie en registratie vindt u op de website. We vragen alle deelnemers om zich te registreren vóór 9 oktober.

U bent allen van hartelijk welkom!