VWM-uitstap ‘Roep om rechtvaardigheid’ – 13 april 2018, Mechelen

Op vrijdag 13 april 2018 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse uitstap voor alle leden. We bezoeken de tentoonstelling Roep om Rechtvaardigheid in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, met als gids prof. dr. Samuel Mareel, curator van de tentoonstelling.

Roep om rechtvaardigheid wil de rijke en fascinerende wisselwerking belichten tussen kunst, de praktijk van de rechtspraak en het idee van rechtvaardigheid in de gebieden die onder de jurisdictie van de Grote Raad van Mechelen hebben gestaan tijdens de hoogdagen van deze instelling, namelijk van het midden van de vijftiende tot het midden van de zeventiende eeuw.

Praktisch:

 • De uitstap vindt plaats op 13 april en is gratis voor leden van de VWM
 • Gelieve in te schrijven vóór 1 april via het onderstaande formulier
 • We verzamelen om 13.45 uur aan de ingang van het museum, zodat we om 14 uur kunnen starten
 • Het bezoek duurt ongeveer 2 uur
 • Tickets worden op voorhand door de VWM gekocht
 • Wie om de één of andere reden verhinderd zou zijn, gelieve dit te laten weten, dan kunnen de gereserveerde tickets geannuleerd of doorgegeven worden
 • Meer informatie over de tentoonstelling, zie website

Uitnodiging vernissage tentoonstelling ‘Pieter Pourbus en de vergeten meesters’

Van 13 oktober 2017 tot en met 21 januari 2018 loopt in het Brugse Groeningemuseum de tentoonstelling Pieter Pourbus en de vergeten meesters.
 
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge, de directie van Musea Brugge en de staf van het Groeningemuseum hebben het genoegen u uit te nodigen op de vernissage van deze tentoonstelling op 12 oktober. Meer informatie is te vinden in de onderstaande flyer.
 
Onbekend maakt onbemind: dit geldt zeker voor de Brugse meesters uit de zestiende eeuw. Ambrosius Benson, Lancelot Blondeel, Pieter Pourbus en de familie Claeissens staan in de schaduw van hun voorgangers, de Vlaamse primitieven en hun tijdgenoten uit Antwerpen. De gouden eeuw van Brugge is voorbij en de afzetmarkt veranderd. Met het roemrijke artistieke verleden als inspiratiebron ontstaat er in Brugge een geheel eigen stijl. Hoog tijd voor een focus op deze vergeten meesters!

Tentoonstelling “Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.”

afficheVanaf 28 maart tot 5 juni loopt in het Romeins Archeologisch Museum Oudenburg de tentoonstelling ‘Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.’. De tentoonstelling brengt vondsten samen uit de collecties van elf detectorliefhebbers, en werpt zo nieuw licht op voorheen weinig bekende vondstgroepen uit de vroege en volle middeleeuwen in de kustregio. De tentoonstelling past in het project MEDEA, dat door middel van een online platform tracht om metaaldetectievondsten te ontsluiten voor publiek en onderzoek (www.vondsten.be).

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Ze reist na haar passage in Oudenburg nog verder naar Raversyde ANNO 1465 en Sincfala (Heist). Bij de tentoonstelling hoort ook een rijk geïllustreerde cataloog, die te verkrijgen is in de deelnemende musea.

Uitstap VWM “Voor god en geld”, Gent, 21 december 2016

Op 21 december 2016 organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek zijn jaarlijkse uitstap voor alle leden. We bezoeken de tentoonstelling “Voor god en geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden” in het Caermersklooster in Gent, met als gidsen Prof. Dr. Maximiliaan Martens, kunsthistoricus aan de Ugent, en Prof. Dr. Jan Dumolyn, historicus aan de Ugent. De tentoonstelling brengt stukken uit de middeleeuwse kunst samen, afkomstig uit verschillende Belgische musea en privécollecties. Met de deskundige uitleg van de twee experten is een bezoek aan deze tentoonstelling, die heel wat minder bekende en unieke pronkstukken herbergt, zeker de moeite!

Praktisch:

 • Inschrijven is verplicht, ten laatste op 15 december 2016, bij lies.vervaet@ugent.be
 • We verzamelen om 9u45 aan de ingang, zodat we om 10u kunnen starten
 • Het bezoek duurt ongeveer 2u
 • Deelname voor VWM-leden is gratis
 • Tickets worden op voorhand door ons gekocht
 • Wie toch om de één of andere reden verhinderd zou zijn, gelieve dit te laten weten, dan kunnen de gereserveerde tickets geannuleerd of doorgegeven worden
 • Meer informatie over de tentoonstelling, zie de website

Lezing Erasmushuis 11 december

Het Erasmushuis in Brussel organiseert regelmatig activiteiten om de interesse voor  Erasmus’ werken, de Renaissance en de klassieke auteurs te bevorderen.

Op donderdag 11 december organiseert het Erasmushuis, samen met de Fundatio Melissa en de stichting Humanitas Europae, een avond in het teken van de muziek en de Latijnse wereld, naar aanleiding van de publicatie in Franse vertaling van de geschiedenis van de Latijnse literatuur van Michael von Albrecht. Na een museumrondleiding in het Latijn volgt een lezing door Prof. von Albrecht over Ovidius’ Heldinnenbrieven, getiteld “Briseis, critica van het mannelijk geslacht & Ovidius, literatuurcriticus”. Het strijkkwartet CoryFeye sluit de avond af met een kort concert. Het evenement is gratis, mits reservatie.

Meer informatie vindt u op http://www.erasmushouse.museum/Page.php?ID=28.

Boekenbeurs 2013

Net als vorig jaar biedt uitgeverij Brepols alle leden van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek de kans om op donderdag 7 november gratis de Boekenbeurs in Antwerpen te bezoeken. Die dag is de beurs geopend tot 22u. ’s Avonds zijn leden welkom op een receptie aan de stand van Brepols. De tickets kunnen online aangevraagd worden via hun web-loket. Meer informatie vindt u in de uitnodiging
Registratie kan via deze url: http://event.tickoweb.be/boekenbeurs-nocturne

Studiedag Gesta episcoporum Cameracensium (Lille, 15/11)

Op vrijdag 15 november 2013 gaat aan de Université Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) een studiedag door getiteld “Gesta episcoporum Cameracensium: Mémoire et identité en Lotharingie au début du XIe siècle“. Op het programma staan presentaties van het meest recente onderzoek op deze uitzonderlijke bron voor de geschiedenis van de bisdommen Arras en Cambrai.
Het volledige programma vindt u in de bijlage.