Tentoonstelling “Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.”

afficheVanaf 28 maart tot 5 juni loopt in het Romeins Archeologisch Museum Oudenburg de tentoonstelling ‘Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.’. De tentoonstelling brengt vondsten samen uit de collecties van elf detectorliefhebbers, en werpt zo nieuw licht op voorheen weinig bekende vondstgroepen uit de vroege en volle middeleeuwen in de kustregio. De tentoonstelling past in het project MEDEA, dat door middel van een online platform tracht om metaaldetectievondsten te ontsluiten voor publiek en onderzoek (www.vondsten.be).

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Ze reist na haar passage in Oudenburg nog verder naar Raversyde ANNO 1465 en Sincfala (Heist). Bij de tentoonstelling hoort ook een rijk geïllustreerde cataloog, die te verkrijgen is in de deelnemende musea.