Doctorandidag VWM, 5 mei 2017, Antwerpen

Op vrijdag 5 mei organiseert de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek haar jaarlijkse Doctorandidag, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Hier komen gevorderde doctorandi hun onderzoek toelichten en bediscussiëren met referenten, collega-doctorandi en andere geïnteresseerde onderzoekers. Referenten dit jaar zijn prof. dr. Jeroen Puttevils (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen).

De Doctorandidag gaat door op de Universiteit Antwerpen (Annex, Lange Winkelstraat 9, 2000 Antwerpen) vanaf 10h. Het volledige programma kunt u hier vinden.

VWM-Ledendag ‘Publieksgerichte communicatie vanuit de Mediëvistiek’, 21 april 2017, Leuven

Onderzoekers hebben vandaag, meer dan ooit, de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren met een breed en geïnteresseerd publiek. Omgekeerd wordt outreach ook steeds meer een vereiste en graadmeter voor succesvolle onderzoeksprojecten. Op 21 april wil de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek met haar tweejaarlijkse Ledendag dit thema dan ook graag belichten.

Het programma bestaat uit drie delen: getuigenissen door ervaringsdeskundigen, een voorstelling en bespreking van nieuwe en geplande projecten, en een panelgesprek met experten in wetenschappelijke publiekscommunicatie.

De Ledendag gaat door op 21 april in het Hogenheuvelinstituut te Leuven en is georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Deelname is gratis voor leden, maar u wordt gevraagd zich voor 14 april via email aan te melden bij secretarissen Pieterjan Deckers of Lies Vervaet.

Het volledige programma met alle praktische informatie is hier te downloaden.

Tentoonstelling “Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.”

afficheVanaf 28 maart tot 5 juni loopt in het Romeins Archeologisch Museum Oudenburg de tentoonstelling ‘Een vergeten tijd gedetecteerd. Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek, 600-1100 n.Chr.’. De tentoonstelling brengt vondsten samen uit de collecties van elf detectorliefhebbers, en werpt zo nieuw licht op voorheen weinig bekende vondstgroepen uit de vroege en volle middeleeuwen in de kustregio. De tentoonstelling past in het project MEDEA, dat door middel van een online platform tracht om metaaldetectievondsten te ontsluiten voor publiek en onderzoek (www.vondsten.be).

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Ze reist na haar passage in Oudenburg nog verder naar Raversyde ANNO 1465 en Sincfala (Heist). Bij de tentoonstelling hoort ook een rijk geïllustreerde cataloog, die te verkrijgen is in de deelnemende musea.

Publieksavond ‘200 jaar Stadsarchief’, Gent, 6 december 2016

Op dinsdag 6 DECEMBER 2016 organiseert het Gentse Stadsarchief in samenwerking met de Vriendenkring van het Stadsarchief (GOF) een publieksavond in De Zwarte Doos: “200 jaar Stadsarchief”. Onderzoeker Timo van Havere zal er een voordracht verzorgen over ‘de ontsluiting van het stadsarchief Gent, 1817-1917’.

Het volledige programma vindt u in de uitnodiging.

Pirenne-lezing 2016: dr. Patrick Lantscher, ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’, 22 november 2016, Gent

Op 22 november gaat de jaarlijkse prestigieuze Pirenne-lezing door, georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek. Dit jaar werd dr. Patrick Lantschner (UCL) uitgenodigd om te spreken over ‘The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World’.

De lezing gaat van start om 18h30 in zaal de Oude Infirmerie in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. VWM-leden worden na de lezing van harte uitgenodigd om na te praten op de receptie die doorgaat op dezelfde locatie.

The Other Crisis in the Age of the Crusades: Political Volatility and City-States in the Later Medieval Mediterranean World

Wars between states were only one dimension of the crisis which the Mediterranean world experienced in the Age of the Crusades (c.1100-1500). This period saw another, often overlooked, crisis of political authority within many states across the Christian and Islamic spheres of the Mediterranean world. The crystallisation and subsequent transformation of city-states was reflective of the volatility and propensity to civil war and conflict which was inherent in many of the diverse political systems of the later medieval Mediterranean world. This lecture therefore returns to two themes that were central to Pirenne’s work: the division between Christian and Islamic spheres, and the place of cities in medieval civilisation. Taking a comparative perspective on the most strongly urbanised regions of Italy, Syria and the Islamic West, this lecture investigates the conditions under which cities turned into important arenas of political confrontation and how they could sometimes also be among the greatest obstacles to the consolidation of states.

Patrick Lantschner
patrick_lantschner_014Dr. Patrick Lantschner behaalde zijn doctoraat in Oxford in 2011 en is momenteel Lecturer aan het departement History van University College London. Zijn onderzoek behelst de vergelijking en transnationale benadering van steden en politieke organisatie in de Europese en Islamitische wereld van de late Middeleeuwen. Specifiek heeft hij zich totnogtoe toegespitst op stedelijke opstanden in Italië, de Lage Landen en het Nabije Oosten, en op het fenomeen van de ‘gefragmenteerde stad’.

Call for Papers: Conference of the Society for the Medieval Mediterranean, Gent, 10-12 juli 2017

Van 10 tot 12 juli 2017 gaat aan de Universiteit Gent voor de vijfde maal het tweejaarlijkse congres door van de Society for the Medieval Mediterranean. Het thema is deze keer “Communities, Imaginations and Emotions in the Medieval Mediterranean”. De call for papers is nu gelanceerd, en abstracts tot 300 woorden kunnen nog tot 31 oktober 2016 bezorgd worden aan smm2017@ugent.be.

Alle verdere informatie is te vinden op de congreswebsite.

Doctoraatsverdediging Lisanne Vroomen over Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten, Antwerpen, 14 oktober 2016

Op vrijdag 14 oktober verdedigt Lisanne Vroomen haar doctoraatsscriptie getiteld ‘Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten’ aan de Universiteit Antwerpen. De openbare verdediging vindt plaats om 15.00 uur in de Willem Elsschotzaal (Hof van Liere, Prinsstraat 13b, 2000 Antwerpen). Voor de daarop volgende receptie wordt gevraagd zich aan te melden voor 7 oktober via Lisanne Vroomen.

Call for papers ‘Telling Tales Out of School. Latin education and European Literary Production’, Gent, 14-16 september 2017

Van 14 tot 16 september 2017 zal in Gent het internationale congres ‘Telling Tales Out of School. Latin education and European Literary Production’ doorgaan. Bevestigde keynote speakers zijn Anders Cullhed (Stockholm), Rita Copeland (Pennsylvania) en Erik Gunderson (Toronto). De organisatoren lanceren nu een oproep voor verdere bijdragen over de verhouding tussen Latijns onderwijs en de Europese literatuur.

Abstracts van ca. 300 woorden dienen tegen 1 februari 2017 ingezonden te worden naar relics@ugent.be, vergezeld van een korte biografie (5 regels). Meer details over thematiek en vraagstellingen zijn te vinden in het call-document.

Symposium contactgroep Signum ‘Lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stad’, Antwerpen, 3 december 2016

Op 3 december organiseert de contactgroep Signum haar vijfde lustrumsymposium, in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap en het Instituut van de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen. Keynote speaker wordt prof. dr. Walter Simons (Dartmouth College, USA).

Het symposium vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13 te Antwerpen. Inschrijven dient te gebeuren vóór 11 november. Deelname voor Signum-leden en studenten kost 17,50€, alle anderen betalen 22,50€. Alle verdere informatie vindt u hier.

Het symposium sluit aan bij de jaarlijkse Ruusbroecdag, dit jaar op 2 december aan de Universiteit Antwerpen en met als thema ‘Mystieke vrijheid: Tradities en toekomst’. Het programma daarvan staat nog niet vast, maar meer informatie kan alvast gevonden worden op de website van het Ruusbroecgenootschap.