Aanbod Brepols: 100 titels met korting

Naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van Karel de Grote, precies 1200 jaar geleden, biedt uitgeverij Brepols tot 30 november 2014 kortingen aan op tal van hun titels. Zij selecteerden een lijst van 100 recente en zelfs nieuwe werken met belang voor mediëvisten. De focus ligt voornamelijk op de vroege middeleeuwen. U kan de volledige lijst hier raadplegen.

Studiedag “Bronnen voor de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Brussel” (26/09)

Op vrijdag 26 september 2014 gaat op het Archief van de Stad Brussel een tweetalige studiedag door getiteld “Bronnen voor de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Brussel: lopend onderzoek en nieuwe perspectieven“. Gevestigde waarden en jonge onderzoekers presenteren die dag innovatief onderzoek m.b.t. de premoderne geschiedenis van onze hoofdstad. De studiedag is vrij toegankelijk mits voorafgaande aanmelding. Dit kan via frederic.mahy2@brucity.be of telefonisch via 02/279.53.23. U vindt het volledige programma in bijgaande flyer.

Pirennelezing David Wallace (20 november, 19h, Gent)

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe werkjaar organiseert de VWM opnieuw de traditionele Pirennelezing. Die zal dit jaar worden gehouden door prof. dr. David Wallace (University of Pennsylvania, USA). Wallace is gespecialiseerd in middeleeuwse en vroegmoderne Europese literatuur. Hij geniet internationale bekendheid als auteur van Premodern Places (Blackwell, 2004) en als editor van het project Europe: A Literary History, 1348-1418. De Pirennelezing zal plaatsvinden op donderdag 20 november 2014, om 19u in de het KANTL te Gent. Achteraf wordt er een receptie aangeboden. De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet-leden. Wij vragen wel dat geïnteresseerden zich voldoende op voorhand aanmelden via een seintje bij mike.kestemont@ua.ac.be of stefan.meysman@ugent.be.
De exacte titel wordt later gecommuniceerd, maar hou alvast de datum vrij!

Lezing & Call for papers: doctoral seminar “The Trouble with Custom” (Leuven, 2-3/10)

In het kader van de presentatie van hun nieuwe boekenreeks, organiseert LECTIO een lezing en doctoral seminar rond het thema “The Trouble with Custom”. Op 2 oktober 2014 geeft professor Emily Kadens om 17h een lezing getiteld “The Intellectual History of Custom”. Deze is toegankelijk voor iedereen. Op 3 oktober volgt er een seminar voor doctorandi en post-docs rond hetzelfde thema. Deelnemers krijgen de kans om hun onderzoeksproject voor te stellen en te bediscussiëren met professor Kadens en de andere deelnemers. Kandidaten voor de seminar moeten appliceren voor 25 augustus 2014. Alle informatie kan worden nagelezen in de call for papers.

Oproep “Prijs Geschiedenis en Volkskunde” provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen zoekt uniek historisch onderzoek voor haar Prijs Geschiedenis en Volkskunde. Het moet gaan om origineel onderzoek, gepubliceerd in de laatste vijf jaar, over een onderwerp dat de geschiedenis en volkskunde van het Hertogdom Brabant en de Nederlanden op een unieke manier in de kijker zet. Aan de Prijs hangt een geldsom vast van 2500 euro. Kandideren moet voor 15 augustus 2014. De voorwaarden en alle praktische info zijn terug te vinden in het reglement en op de website van de provincie Antwerpen.
http://www.provincieantwerpen.be

Doctorandidag 2014 (26/06, HUB)

Op donderdag 26 juni gaat in de namiddag de jaarlijkse doctorandidag door aan de HUBrussel. Dit jaar komen de projecten van zeven jonge onderzoekers aan bod. Volgens het beproefde recept worden korte presentaties door de doctorandi gevolgd door feedback van de referenten en door een open discussie. Het panel van referenten bestaat dit jaar uit prof.dr Remco Sleiderink (KUL/HUB), prof. dr. Els De Paermentier (UGent) en prof.dr. Tim Soens (UA). Geïnteresseerden zijn welkom. De zitting vangt aan om 13h00 en eindigt rond 17h30. Meer informatie vindt u in het programma.

Update adressenlijst VWM

De VWM hoopt spoedig een actualisering van haar adressenlijst door te voeren. Naast een verbeterde communicatie, zou het ook de bedoeling zijn om onze leden een overzicht te kunnen bieden van ons uitgebreide netwerk. Wij roepen de leden dan ook op om belangrijke info te communiceren aan het secretariaat (naam, aanstelling, beknopte beschrijving onderzoek, recentste contactgegevens). Deze informatie zal nooit online gepubliceerd worden en blijft steeds wijzigbaar. Leden die de mailing wensen te ontvangen op een ander adres dan het huidige, kunnen dit specifiek signaleren.

Autumn School “Latin Paleography” & “Medieval Liturgy” (Gent, 20-22/10/2014)

Het Henri Pirenne Instituut (UGent) organiseert van maandag 20 t.e.m. woensdag 22 oktober 2014 twee parallelle autumn schools over Latijnse paleografie en middeleeuwse liturgie. Deze zijn specifiek bedoeld voor masterstudenten en doctorandi in de middeleeuwse studies. Men kan zich voor een van de twee onderwerpen inschrijven. Voor de cursus paleografie is een basiskennis van het Latijn vereist. In beide cursussen is het Engels de voertaal. Er worden maximaal twintig deelnemers toegelaten per cursus. Kandidaten moeten appliceren vóór 31 augustus bij Martine.DeReu@UGent.be. Alle praktische informatie en de volledige programma’s vindt u in bijgaand document

Masterclass “Solidarity and Togetherness” (Groningen, 1-2/07/2014)

Als onderdeel van het driejarige project “Solidarity and Togetherness. Forms, ideals, rituals, rhetoric and institutions of community ethos“, organiseren de National Research School for Medieval Studies en de National Research School in Classical Studies (OIKOS) van de universiteit Groningen een masterclass rond duurzaam burgerschap in premodern Europa. De masterclass is specifiek bedoeld voor onderzoeksmasters en doctorandi. Deelnemers moeten vooraf vier artikels lezen en een beknopt essay insturen. Meer informatie vindt u in bijgaande flyer.

Summerschool “La bibliothèque de Clairvaux” (Troyes, 26-30/08)

De Médiathèque du Grand Troyes organiseert in samenwerking met Biblissima en het Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) een summerschool getiteld “Reconstituer une bibliothèque médiévale aujourd’hui. L’exemple de Clairvaux“. De summerschool gaat door in Troyes van dinsdag 26 tot zaterdag 30 augustus 2014. Het aantal deelnemers is beperkt en er wordt vooraf geselecteerd. Kandidaten dienen te appliceren voor 31 mei. Meer informatie en een formulier voor kandidaturen vindt u in bijgaand document.