Autumn School “Latin Paleography” & “Medieval Liturgy” (Gent, 20-22/10/2014)

Het Henri Pirenne Instituut (UGent) organiseert van maandag 20 t.e.m. woensdag 22 oktober 2014 twee parallelle autumn schools over Latijnse paleografie en middeleeuwse liturgie. Deze zijn specifiek bedoeld voor masterstudenten en doctorandi in de middeleeuwse studies. Men kan zich voor een van de twee onderwerpen inschrijven. Voor de cursus paleografie is een basiskennis van het Latijn vereist. In beide cursussen is het Engels de voertaal. Er worden maximaal twintig deelnemers toegelaten per cursus. Kandidaten moeten appliceren vóór 31 augustus bij Martine.DeReu@UGent.be. Alle praktische informatie en de volledige programma’s vindt u in bijgaand document