Masterclass “Solidarity and Togetherness” (Groningen, 1-2/07/2014)

Als onderdeel van het driejarige project “Solidarity and Togetherness. Forms, ideals, rituals, rhetoric and institutions of community ethos“, organiseren de National Research School for Medieval Studies en de National Research School in Classical Studies (OIKOS) van de universiteit Groningen een masterclass rond duurzaam burgerschap in premodern Europa. De masterclass is specifiek bedoeld voor onderzoeksmasters en doctorandi. Deelnemers moeten vooraf vier artikels lezen en een beknopt essay insturen. Meer informatie vindt u in bijgaande flyer.